Artykuły

Rada parafialna

Protokół nr 3

Protokół nr 3

Z dnia 6.03.2016 r.

 Ze spotkania Parafialnej Rady Duszpasterskiej przy Parafii św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego

w Otmuchowie

 1. Przywitanie i modlitwa
 2. Przedstawienie tematyki spotkania przez ks. Proboszcza
 3. Sprawy bieżące

Po krótkiej modlitwie, ks. Proboszcz przywitał nową siostrę przełożoną – s. Albertę, przedstawił tematykę spotkania  PRD z plany duszpasterskie na najbliższe miesiące :

 • Rekolekcje wielkopostne :

– prowadzić będzie o Paulin Adamowski OFM;

- dzieci szkolne będą miały swoje spotkania rano na pierwszych lekcjach;

- wieczorem będzie nauka stanowa dla małżonków oraz starszej młodzieży.

 • Droga Krzyżowa ulicami miasta (trasa jak w ubiegłym roku)
 • Triduum Paschalne
 • „Marsz dla życia i rodziny”

- ustalono termin marszu na niedzielę 24 lipca (podczas obchodów ŚDM w parafii)

- ustalono, że szczegółami organizacji „Marszu dla życia i rodziny ” PRD zajmie się na spotkaniu rady dnia 24.04.2016 r.

 • Msza rodzinna

-prośba o zaangażowanie większej liczby rodzin  

 • Prymicje dk. Łukasza Waligóry i dk. Mateusza Mytnika

 

W sprawach bieżących Ks. Proboszcz przedstawił swoje plany dotyczące remontu kaplicy Św. Krzyża oraz ołtarzy w kościele parafialnym. Poinformował DRP o swoich staraniach w celu pozyskania dotacji na ten cel.

Protokół nr 2

PROTOKÓŁ  Nr 2 z dnia 4 stycznia 2016 r.

Z POSIEDZENIA PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ                                                                                              przy PARAFII ŚW. MIKOŁAJA I FRANCISZKA KSAWEREGO W OTMUCHOWIE

 

 1. Wspólna modlitwa
 2. Omówienie zadań związanych z pożegnaniem i organizacją uroczystości  żałobnych                      i pogrzebowych  ks. Radcy Emila Ojczyka
 3. Przybliżenie sylwetki  Ks. Radcy Emila Ojczyka 
 • Ks. Proboszcz w kilku zdaniach przypomniał Radzie sylwetkę ks. Radcy Emila Ojczyka – długoletniego Proboszcza naszej parafii , omówił zadania związane z organizacją pogrzebu i uroczystości żałobnych i poprosił Radę o pomoc.
 • Rada rozdzielenia zadania dla poszczególnych członków Duszpasterskiej Rady Parafialnej

- zakup wieńca (Andrzej Rogalski)

- mowa pożegnalna w imieniu parafian (Andrzej Łukasiewicz)

- pomoc w organizacji poczęstunku dla gości (Beata Ziomek, Marta Łuszcz, Andrzej Łukasiewicz)

  4. Wspólna modlitwa

Protokół nr 1

PROTOKÓŁ  Nr 1 z dnia 12.12.2015 r.

Z INAUGURACYJNEGO POSIEDZENIA PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

przy PARAFII ŚW. MIKOŁAJA I FRANCISZKA KSAWEREGO W OTMUCHOWIE

 1. 1.       Złożenie przez wszystkich członków nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej uroczystego ślubowania w obecności parafian i Księdza proboszcza w Kościele Parafialnym.
 2. 2.       Odczytanie i omówienie poszczególnych punktów Statutu Rady Duszpasterskiej oraz zapoznanie z zadaniami, kadencją i kompetencjami  Rady Duszpasterskiej.
 3. Sprawozdanie Ks. Proboszcza z działalności Parafii. Omówienie podjętych  inicjatyw                        i działań duszpasterskich. Sprawozdanie ze spotkania Proboszczów z Biskupem Ordynariuszem.
 4. 4.       Podział członków Parafialnej Rady duszpasterskiej na poszczególne sekcje :
 • katechetyczno-młodzieżowa  - Renata Kolanko, ks. Tomasz Szczeciński, Andrzej Łukasiewicz, Rafał Łukasiewicz, Dariusz Dolinkiewicz, Beata Ziomek;
 • liturgiczna – ks. Tomasz Szczeciński, Jacek Makowiecki, Rafał Łukasiewicz, Piotr Storoż, Paweł Pierzak;
 • charytatywna – S. Maksymiliana, Krystyna Fułat, Maria Milewska, diakon Rudolf Syga, Beata Ziomek;
 • gospodarczo-ekonomiczna – Andrzej Rogalski, Henryk Kendik, Ryszard Ziółkowski , Piotr Storoż, Marek Wysopal, Marek Kilian;
 • duszpasterstwo rodzin – Marta Łuszcz, Maria Milewska, Paweł Pierzak;
 1. 5.       Sprawy bieżące i organizacyjne.
 • Członkowie Duszpasterskiej  Rady Parafialna omówili sprawy  organizacyjne związane                               z bieżącymi i nadchodzącymi wydarzeniami z życia Kościoła :

- Święta Bożego Narodzenia

- prymicje (15, 22 maja)

- I Komunia św. (8 maja)

- Bierzmowanie ( 19 maja)

- Światowe Dni Młodzieży (Andrzej Łukasiewicz oraz Dariusz Dolinkiewicz przedstawili Radzie sprawozdanie ze spotkania w Opolu z osobami koordynującymi działania w ramach ŚDM na poziomie diecezjalnym)

- Marsz dla Życia i Rodziny (P. Beata Ziomek i Andrzej Łukasiewicz w imieniu organizatorów przybliżyli Radzie temat tegorocznego Marszu dla Życia i Rodziny oraz organizację festynu parafialnego)

- Rok Miłosierdzia (inauguracja diecezjalna w Opolu, wyjazdy do 12 kościołów, pielgrzymka do Rzymu lub Łagiewnik )

- całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu

- rekolekcje parafialne

Sprawy różne :

 • Pani Marta Łuszcz zwróciła uwagę Rady na sprawę toalet przy plebanii oraz większe zaangażowanie rodzin w liturgię Mszy św. niedzielnej o godz. 10.00 (czytania, procesję z darami ofiarnymi itp.)
 • Ks. Proboszcz omówił sprawę dotyczącą niezbędnych prac konserwatorsko-remontowych min. kaplicy Św. Krzyża , organów w kościele Św. Anny oraz poinformował o złożeniu wniosku o dofinansowanie konserwacji ołtarzy w kościele parafialnym
 • Ks. Proboszcz poprosił P. Henryka Kendik o koordynację działań związanych z przygotowaniem  szopki bożonarodzeniowej
 • P. Beata  Ziomek przybliżyła  Radzie pomysł organizacji kawiarenki parafialnej
 • P. Ryszard Ziółkowski, Piotr Storoż, Dariusz Dolinkiewicz  zaproponowali przygotowanie folderów informacyjnych przedstawiających historię naszej parafii  oraz kościoła Parafialnego.
 1. 6.       Wspólna modlitwa.

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

       ……………………………………………….

      ……………………………………………….

Opolskie dla Rodziny

Strona Domu Miłosierdzia

Modlitwa wstawiennicza

Wycieczki parafialne

 

 

Joomla templates by Joomlashine