Artykuły

Ogłoszenia

Ogłoszenia parafialne 13-20.06.2021

                O G Ł O S Z E N I A         D U S Z P A S T E R S K I E

                                                                                     13.06 – 20.06.2021

1. Dzisiaj – 13 czerwca – po Mszy św. wieczornej odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie z procesją

    ulicami naszego miasta. Dlatego przed Mszą św. nie ma nabożeństwa.

    Serdecznie zapraszamy wiernych do jak najliczniejszego udziału.

 

   W tym dniu przypada wspomnienie św. Antoniego z Padwy. Urodził się w 1195 roku w Lizbonie. 

   Wstąpił do zakonu Kanoników Regularnych. Przebywał we Francji, Italii i Maroku. W Padwie dał się

   poznać jako wybitny kaznodzieja i egzegeta. W sposób szczególny poświęcił się walce z wyzyskiem,

   lichwą i więzieniem za długi, co było szczególnie praktykowane w tamtych czasach. Zmarł w 1231 roku u

   furty jednego  z klasztorów. Jest patronem ubogich, narzeczonych i małżeństw oraz orędownikiem w

   poszukiwaniu zagubionych rzeczy. Na obrazach zwykle przedstawia się go z Dzieciątkiem Jezus na ręku.

 

2. Miesiąc czerwiec poświęcony jest czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W naszych kościołach

    odprawiane są nabożeństwa  czerwcowe, podczas których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa.

    Uczestnicząc w tych nabożeństwach pragniemy wynagrodzić Bożemu Sercu za grzechy nasze, jak i za

    grzechy naszych sióstr i braci.

    Niech czerwiec stanie się dla nas wyjątkowym czasem przeżywania wielkiej tajemnicy Bożego

    miłosierdzia. Nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszym kościele codziennie przed

    Mszą św. wieczorną o godz. 17.30. Serdecznie zapraszamy.

 

3. W środę o godz. 19.00 w kościele parafialnym Msza św. Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym z

    katechezą. Spotkanie ma charakter otwarty – zapraszamy wszystkich chętnych.

4. Spowiedź św. zawsze przed Mszą św.

 

5. W sobotę 26 czerwca VII Piesza Pielgrzymka do Barda Śl. Po raz siódmy zapraszamy na pieszą   

    pielgrzymkę do Barda Śląskiego pod hasłem: "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym". Wyruszamy spod

    kościoła św. Anny o 6.30. Msza święta w Bardzie Śląskim o godz. 19.00. Wracamy autobusem po Mszy

    świętej, dlatego prosimy o zgłoszenia u ks. Janusza. Gorąco zapraszamy.

 

6. W niedzielę 27 czerwca na Górze św. Anny Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców oraz

tegorocznych neoprezbiterów. Zapraszamy z naszej parafii do udziału w tej uroczystości.

 

7.  Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w kościele parafialnym. Rozpoczęcie o

    godz. 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wiernych.

 

    Najważniejszym postanowieniem wydanego przez Ks. Biskupa "Dekretu na czas pandemii" jest odwołanie dyspensy ogólnej od

    uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej i świątecznej - już w niedzielę 13 czerwca. Zwiększone zostały - zgodnie z

    rozporządzeniami rządowymi - limity wiernych mogących uczestniczyć w liturgii wewnątrz kościołów.

   "W kościołach czy kaplicach w obrzędach kultu religijnego może być zajęte 50%, a od dnia 26 czerwca br. – 75%, dostępnych

    miejsc siedzących i stojących, z zastrzeżeniem, że do tych limitów nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciw SARS-

    CoV-2.Na zewnątrz świątyń nie obowiązują limity wiernych.

    (...)Zobowiązuję wiernych do zakrywania maską ust i nosa podczas przebywania w obiektach kultu   religijnego" -

    czytamy w dekrecie.

8. Troszczmy się więc o bezpieczeństwo swoje i bliźnich zakładając maseczki ochronne, zachowując między

     sobą odległości, dezynfekując dłonie.

 

9. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Wyższe Seminarium Duchowne przyjmuje zapisy na

    studia teologii w roku akademickim 2021/2022. Informacje w dziekanacie: Opole, ul Drzymały 1a, 

    tel. 77 4537255.

10. Do nabycia najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”,  „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”,

    „Gazetka Parafialna”. Zapraszamy do biblioteki parafialnej Caritas we wtorek i piątek godz. 17.00.  

    

11. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła, opiekę nad kwiatami.

     Dziś nasza miesięczna zbiórka do puszek na renowację ołtarzy i ambony naszego kościoła.

     Bóg zapłać, także za ofiary na ten cel składane na konto bankowe parafii.

     W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na Wydział Teologiczny w Opolu.

 

12. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

Ogłoszenia parafialne 06-13.06.2021

                 O G Ł O S Z E N I A         D U S Z P A S T E R S K I E

                                                                                                06.06 – 13.06.2021

1. Dzisiaj o godz. 17.30  Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i procesja oktawy

    Bożego Ciała, na które serdecznie parafian zapraszamy.

 

2. Trwa okres Oktawy Bożego Ciała, w czasie którego odbywają się procesje Eucharystyczne i Msze św.

    wotywne o Najświętszej Eucharystii – PROCESJE PRZED MSZĄ ŚW. WIECZORNĄ. Zachęcamy

    parafian do licznego udziału w tych nabożeństwach, a szczególnie dzieci i młodzież oraz mężczyzn do

    niesienia baldachimu.

    W czwartek - zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Po procesji tradycyjne poświęcenie wianków i ziół.

 

3. W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uroczystość ta została

    ustanowione przez papieża Klemensa XIII w XVII wieku. Na powstanie tej uroczystości ogromny

     wpływ mieli biskupi polscy i dlatego uroczystość ta najpierw została zatwierdzona tylko dla Rzymu i dla

    Polski. Treścią tego święta jest miłość Chrystusa do rodzaju ludzkiego i dlatego też uroczystość tę

    obchodzi się w piątek po Oktawie Bożego Ciała.

    W tym też dniu obchodzimy Dzień Modlitwy o Świętość Kapłanów.

 

4.  Miesiąc czerwiec poświęcony jest czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W naszych kościołach

     odprawiane są nabożeństwa  czerwcowe, podczas których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa.

     Uczestnicząc w tych nabożeństwach pragniemy wynagrodzić Bożemu Sercu za grzechy nasze, jak i za

     grzechy naszych sióstr i braci. Niech czerwiec stanie się dla nas wyjątkowym czasem przeżywania

     wielkiej tajemnicy Bożego miłosierdzia. Nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa przed

     Mszą św. wieczorną o 17.30. Serdecznie zapraszamy.  

 

5.  W poniedziałek 7 czerwca młodzież klas I i II średnich przyjmie sakrament bierzmowania. Ze

     względu na obostrzenia związane z pandemią odbędzie się w dwóch grupach o godz. 16.30 i 18.30.

     Sakramentu udzieli Ks. Bp Rudolf Pierskała. Wspierajmy naszą młodzież i ich rodziny modlitwą.

     Podobnie we wtorek i środę w naszym kościele będzie bierzmowanie młodzieży z innych parafii

     naszego dekanatu.

     Dlatego w tych dniach następuje zmiana godzin popołudniowych Mszy św. i procesji

     eucharystycznych oktawy Bożego Ciała. Patrz: Porządek Nabożeństw.

 

6. Okazja do spowiedzi św. zawsze przed Mszą św.

7.  Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w kościele parafialnym. Rozpoczęcie o

    godz. 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wiernych.

     Ks. Biskup Andrzej Czaja udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osobom

     podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące  czy stan błogosławiony, osobom z

     objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji,  odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem

     oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie  mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione  

     ograniczenia nie dostaną się do kościoła).

8. Troszczmy się o bezpieczeństwo swoje i bliźnich zakładając maseczki ochronne, zachowując między

      sobą odległości 1,5 m, dezynfekując dłonie. W naszym kościele może przebywać ok. 90 osób.  

 

9. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Wyższe Seminarium Duchowne przyjmuje zapisy na

    studia teologii w roku akademickim 2021/2022. Informacje w dziekanacie: Opole, ul Drzymały 1a, 

    tel. 77 4537255.

10. Do nabycia najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”,  „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”,

    „Gazetka Parafialna”. Zapraszamy do biblioteki parafialnej Caritas we wtorek i piątek  godz. 17.00.  

    

11. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła, nowożeńcom za kwiaty.

      W przyszłą niedzielę miesięczna zbiórka do puszek na renowację ołtarzy i Ambony naszego

      kościoła. Bóg zapłać.

12.Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

13. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli: Stefan Borowiec, Lucyna Beniowska. Wieczny

      odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju

      wiecznym. Amen.

 

Ogłoszenia parafialne 30.05.-06.06.2021

                         O G Ł O S Z E N I A             D U S Z P A S T E R S K I E

                                                                                    30.05. – 06.06.2021

 1.  Dzisiaj przypada Uroczystość Najświętszej Trójcy, która kończy okres przyjęcia sakramentu pokuty

      i Komunii św. wielkanocnej.

      O godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe i Najświętszej Trójcy, na które parafian zapraszamy.

 

2. Miesiąc czerwiec poświęcony jest czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W naszych kościołach 

    odprawiane są nabożeństwa  czerwcowe, podczas których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa.

    Uczestnicząc w tych nabożeństwach pragniemy wynagrodzić Bożemu Sercu za grzechy nasze, jak i za

grzechy naszych sióstr i braci. Niech czerwiec stanie się dla nas wyjątkowym czasem przeżywania

wielkiej tajemnicy Bożego miłosierdzia. Nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa przed

     Mszą św. wieczorną o 17.30. Serdecznie zapraszamy.  

 

 3.  W czwartek – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało.

     Po Mszy św. przy kościele św. Anny o godz. 9.00 w  eucharystycznej procesji wyjdziemy na ulice

     naszego miasta. Niech Chrystus ukryty pod postaciami eucharystycznymi błogosławi naszemu miastu,

     wioskom i naszej ojczyźnie. Nasz udział w tej procesji niech będzie wyznaniem wiary w Jezusa

     Chrystusa obecnego wśród nas. Jesteśmy ludem ostatecznego przeznaczenia do Niebieskiej Ojczyzny.

     Naszym Panem jest Chrystus, który pochyla się nad nami i chce nas na trudnych drogach naszego życia

     wspierać. Naszą słabość wspiera swoim Ciałem i Przenajświętszą Krwią. Uwielbiajmy Go za ten wielki

     dar przez nasz udział w procesji. Procesja odbywać się będzie do czterech ołtarzy.

     Trasa procesji: Krakowska, Ogrodowa, Powstańców Śl., Traugutta, Nyska, Rynek

     Ołtarze: 1) Kościół św. Anny 2) Kaplica św. Krzyża  3) Krzyż na Traugutta  4) Rynek

     Wzdłuż trasy procesji przyozdabiamy okna i domy, ale nie tylko wzdłuż trasy, lecz wszystkie nasze

     domy powinny być odświętnie udekorowane. To też nasze publiczne wyznanie wiary. Szczególnie

     postarają się o to dzieci. Dziewczynki zapraszamy do sypania kwiatów podczas procesji.

4. W czwartek Bożego Ciała o godz. 19.30 do 21.00 w kościele parafialnym w łączności z całą diecezją

     Wieczór Uwielbienia i Dziękczynienia. Ks. Biskup Andrzej Czaja zaprasza wiernych całej

     diecezji do udziału w tej adoracji w ramach diecezjalnego dziękczynienia za obecność Jezusa

     pośród nas w Najświętszym Sakramencie.

 

5.  W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota Miesiąca. Zapraszamy na nabożeństwa.

    Spowiedź św. pierwszopiątkowa od godz. 15.00 oraz przed Mszą św.

    O godz. 16.00 Msza św. szkolna w intencji dzieci naszej Parafii z ok. Dnia Dziecka. Zapraszamy

    dzieci i rodziców.

6. W sobotę od godz. 8.30 miesięczne odwiedziny chorych.

7. W sobotę o godz. 16.00 nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych.

8. W sobotę i niedzielę Sztafeta Różańcowa w intencji ks. Tomasza Szczecińskiego. Zapisy na stronie Domu

    Miłosierdzia.

9. Okazja do spowiedzi św. zawsze przed Mszą św.

 

10.  Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w kościele parafialnym. Rozpoczęcie o

    godz. 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wiernych.

     Ks. Biskup Andrzej Czaja udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osobom

     podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące  czy stan błogosławiony, osobom z

     objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji,  odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem

     oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie  mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione  

     ograniczenia nie dostaną się do kościoła).

11. Troszczmy się o bezpieczeństwo swoje i bliźnich zakładając maseczki ochronne, zachowując między

      sobą odległości 1,5 m, dezynfekując dłonie. W naszym kościele może przebywać ok. 90 osób.  

 

12 We wtorek i piątek o godz. 19.00 w kościele parafialnym spotkanie dla młodzieży klas I i II szkoły

     średniej do sakramentu bierzmowania. Bierzmowanie tej młodzieży odbędzie się 7 czerwca br.

13. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Wyższe Seminarium Duchowne przyjmuje zapisy

    na studia teologii w roku akademickim 2021/2022. Informacje w dziekanacie: Opole, ul Drzymały 1a,

    tel. 77 4537255.

14. Do nabycia najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”, „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”,

    „Gazetka Parafialna”. Zapraszamy do biblioteki parafialnej Caritas we wtorek i piątek  godz. 17.00.  

15. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła, nowożeńcom za kwiaty. 

      Dziękuję – Bóg zapłać za ofiary składane do puszek i za pośrednictwem konta bankowego parafii na

      renowację ołtarzy i ambony w kościele parafialnym.

 

16. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

Ogłoszenia parafialne 23-30.05.2021

                     O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E

                                                                                 23.05 – 30.05.2021

1. Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dzień Zesłania Ducha Świętego jest początkiem

    narodzin Kościoła. Kościół modli się, aby Duch Święty „dał nam głębiej zrozumieć tajemnice

    Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. Starajmy się w codziennym życiu dać świadectwo

    otwartości na światło Ducha Świętego. 

    O godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe i do Ducha Świętego, na które parafian serdecznie zapraszamy.

 

2. W poniedziałek Święto NMP Matki Kościoła – drugi dzień Zielonych Świąt.

    W czasie trwania II Soboru Watykańskiego biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej  prośbę

    o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie Jej macierzyńskiemu Sercu całej

    ludzkości. W czasie uroczystości zamknięcia drugiej sesji soborowej papież Paweł VI ogłosił Maryję

    Matką Kościoła. Święto jutrzejsze podkreśla rolę, jaką Maryja spełnia w mistycznym Ciele Chrystusa –

    Kościele.

 

3. W środę przypada Dzień Matki. Msza św. w intencji matek naszej parafii o godz. 18.00.

    Serdecznie zapraszamy do udziału w modlitwie w intencji matek także dzieci.  

   W środę 26 maja podczas nabożeństwa majowego, mszy św. oraz z krótkiego koncertu z okazji Dnia

   Matki zagra jasnogórski organista Marcin Lauzer. Tego dnia odbędzie się kwesta na zakupione głosy

   organowe do pozytywu balustradowego, które zostaną zaprezentowane 

 

4. W czwartek przypada święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest to dzień

    patronalny Diecezjalnego Dzieła Modlitwy w intencji kapłanów „OREMUS”. Zachęcamy wiernych do

    tej modlitwy.

5. W przyszłą niedzielę Uroczystość Najświętszej Trójcy, z którą kończy się czas Komunii wielkanocnej.

    Dobiega końca czas wielkanocny. Kościół przypomina nam, że to stosowny czas na odbycie spowiedzi

    świętej i przyjęcie Komunii wielkanocnej. Niech ten apel Kościoła wezmą sobie do serca zwłaszcza ci,

    którzy jeszcze tego obowiązku nie dopełnili. Spowiedź św. zawsze przed Mszą św.

 

6. Trwa miesiąc Maj. Niech i nas nie zabraknie na tych pięknych maryjnych nabożeństwach. Szczególnie

     zapraszamy  DZIECI naszej Parafii, młodzież i starszych.

    Wytrwajmy w tych pięknych nabożeństwach maryjnych. Niech ten miesiąc będzie szczególnym

    uczczeniem Matki Najświętszej przez nas.

    W ciągu tygodnia nabożeństwa majowe przed Mszą św. wieczorną – o godz. 17.30.

 

7.  Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w kościele parafialnym. Rozpoczęcie o

    godz. 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wiernych.

     Ks. Biskup Andrzej Czaja udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osobom

     podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące  czy stan błogosławiony, osobom z

     objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji,  odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem

     oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie  mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione  

     ograniczenia nie dostaną się do kościoła).

8. Troszczmy się o bezpieczeństwo swoje i bliźnich zakładając maseczki ochronne, zachowując między

      sobą odległości 1,5 m, dezynfekując dłonie. W naszym kościele może przebywać ok. 90 osób.  

 

9. W piątek o godz. 19.00 w kościele parafialnym spotkanie dla młodzieży klas I i II szkoły średniej do

     sakramentu bierzmowania. Bierzmowanie tej młodzieży odbędzie się 7 czerwca br. Zapraszamy.

 

10. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Wyższe Seminarium Duchowne przyjmuje zapisy

    na studia teologii w roku akademickim 2021/2022. Informacje w dziekanacie:

    Opole, ul Drzymały 1a, tel. 774537255.

 

11. Do nabycia „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”, „Gazetka Parafialna”.

      Zapraszamy do biblioteki parafialnej Caritas we wtorek i piątek  godz. 17.00.

 

12. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła, opiekę nad kwiatami         

Dziś miesięczna zbiórka do puszek na spłacenie renowację ołtarzy naszego kościoła. Bóg zapłać.

 

13. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

14. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli: Stanisław Dychtoń, Krystyna Cebula, Krystian

      Kropiowski, Lesław Trzaska. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie  a światłość wiekuista niechaj im

      świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Ogłoszenia parafialne 16-23.05.2021

                      O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

                                                               16.05 – 23.05.2021

1.  Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

    Tajemnicę Wniebowstąpienia obchodzi się czterdziestego dnia po zmartwychwstaniu. Jest to pamiątka

    odejścia Syna Bożego w chwale do Ojca. Święto powstało w połowie IV wieku, a w V wieku było już

    znane i obchodzone w całym kościele. O godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe.

 

2. W naszej parafii uroczystość I Komunii św. Te dzieci są apostołami Eucharystii. Uczyńmy

    wszystko, aby uroczystość I Komunii św. w naszych domach, rodzinie, u znajomych czy przyjaciół

    była uroczystością godną ludzi wierzących w Boga i odpowiedzialnych za przekazywanie wiary

    następnym pokoleniom Polaków. Przede wszystkim, aby na stołach nie było alkoholu. Otoczmy dzieci

    pierwszokomunijne i ich rodziny naszymi modlitwami, aby Chrystus był zawsze Gościem ich serc i

    domów.

  • o godz. 15.00 i 16.00 w kościele parafialnym nabożeństwo dla dzieci pierwszokomunijnych
  • Biały Tydzień – to radosne dziękczynienie za dar I Komunii św. -  dzieci w strojach pierwszokomunijnych będą uczestniczyć we Mszy św. przystępując do Komunii św.

o godz. 16.45

 

3. Trwa miesiąc Maj. Niech i nas nie zabraknie na tych pięknych maryjnych nabożeństwach.

   Szczególnie zapraszam DZIECI naszej Parafii, młodzież i starszych. Wytrwajmy w tych pięknych

    nabożeństwach maryjnych.

    W ciągu tygodnia nabożeństwa majowe przed mszą św. wieczorną – o godz. 17.30.

 

4. Dni powszednie w okresie między Wniebowstąpieniem a Zesłaniem Ducha Świętego niech będą dla

    nas czasem przygotowania się na przyjęcie Ducha Świętego Pocieszyciela. W ten sposób

    przygotowując się do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego rozpoczęliśmy w piątek dni specjalnych

    modlitw – nowennę do Ducha Świętego.

5.  W przyszłą niedzielę Kościół obchodzi Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Zielone Świątki. W

    ciągu bieżącego tygodnia chciejmy jak najgodniej przygotować się do Uroczystości Zielonych Świąt

     uczestnicząc w nabożeństwach nowenny do Ducha Świętego.

 

6.  W sobotę o godz. 10.00 w Katedrze Opolskiej Święcenia Kapłańskie absolwentów Wyższego

Seminarium Duchownego i Wydziału Teologicznego w Opolu. Jedenastu diakonów otrzyma świecenia kapłańskie, co obwieszczą o godz. 11.00 dzwony w całej naszej diecezji. Chcemy modlić się w intencji nowo wyświęconych kapłanów.

7. W przyszłą niedzielę Rocznica I Komunii św. Polecajmy dzieci miłości Chrystusa Eucharystycznego,

    aby do końca wytrwały w Jego Miłości. Podobnie każdy z nas przeżywa swoją kolejną rocznicę –

    kochajmy Jezusa Eucharystycznego. Spowiedź św. dla dzieci w sobotę od godz. 16.30.

 

8.  Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w kościele parafialnym. Rozpoczęcie o

    godz. 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wiernych.

     Ks. Biskup Andrzej Czaja udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osobom

     podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące  czy stan błogosławiony, osobom z

     objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji,  odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem

     oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie  mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione   

     ograniczenia nie dostaną się do kościoła).

9. Troszczmy się o bezpieczeństwo swoje i bliźnich zakładając maseczki ochronne, zachowując między

      sobą odległości 1,5 m, dezynfekując dłonie. W naszym kościele może przebywać ok. 90 osób.   

10. Spowiedź św. zawsze przed Mszą św.

 

11. W przyszłą niedzielę o godz. 19.15 w kościele Koncert Organowy Marcina lauzera, organicty z Jasnej Góry.

      Zapraszamy.

12. Do nabycia „Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”, „Gazetka Parafialna”.

      Zapraszamy do biblioteki parafialnej Caritas we wtorek i piątek  godz. 17.00.

13. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła, rodzicom dzieci pierwszokomunijnych

      za przygotowanie i przyozdobienie kościoła do uroczystości.

      W przyszłą niedzielę nasza miesięczna zbiórka do puszek na renowację ołtarzy. Bóg zapłać!

14. Życzymy parafianom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

15. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli: Irena Kozioł, Czesława Setla, Jadwiga Wojdak.

      Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają

      w pokoju wiecznym. Amen.

Ogłoszenia

 

OBRAZ Z WNĘTRZA KOŚCIOŁA

 

 

Posłuchaj niedzielnego kazania

Opolskie dla Rodziny

Strona Domu Miłosierdzia

Modlitwa wstawiennicza

Wycieczki parafialne

 

 

Siostry Boromeuszki

Minuta ze Słowem

Obraz z kamery

Odpusty jako wielki dar

Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

Czytaj więcej...

Sakramenty święte

Sakramenty święte - co wiedzieć należy...

Czytaj więcej...

Malowidła Dankwarta

Rozkład malowideł K. Dankwarta na sklepieniu kościoła parafialnego

Czytaj więcej

Joomla templates by Joomlashine