Artykuły

Ogłoszenia parafialne 18-25.04.2021

                  O G Ł O S Z E N I A         D U S Z P A S T E R S K  IE

                                                                                  18.04. – 25.04.2021

1.  Dzisiaj III Niedziela Wielkanocna. O godz. 17.30 II Nieszpory Niedzielne, na które serdecznie

     zapraszamy parafian i gości.

    Dzisiejsza Niedziela Wielkanocna, rozpoczyna  13. Ogólnopolski Tydzień Biblijny, którego motywem

    przewodnim są słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we

    Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Nawiązują one do tematu całego roku duszpasterskiego

    Kościoła w Polsce, w którym rozważa się tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej.

Zapraszamy w sposób szczególny do lektury Pisma Świętego.

 

2. Wokół nas cała przyroda budzi się do życia. I my, przeżywając tę wielką tajemnicę budzącego się 

    życia, chcemy myśleć także o swoim życiu religijnym w wymiarze ducha. Czy i my nie potrzebujemy

    przebudzenia, nawrócenia?

 

3. Trwa czas wielkanocny. Kościół przypomina nam, że to stosowny czas na odbycie spowiedzi świętej i

    przyjęcie Komunii wielkanocnej. Niech ten apel Kościoła wezmą sobie do serca zwłaszcza ci, którzy

    jeszcze tego obowiązku nie dopełnili. Warto w tym miejscu przypomnieć z nowego sformułowania

    przykazań kościelnych drugie i trzecie, które brzmią: 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do

    sakramentu pokuty. 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

    Zachęcamy wiernych do korzystania z daru miłosierdzia Bożego.

   Spowiedź św. zawsze przed Mszą św.

 

4. W związku z przeżywanym w Kościele Rokiem Św. Józefa, w czwartek o godz. 17.30 Nabożeństwo do

    św. Józefa, a następnie Msza św. wotywna o św. Józefie. Nabożeństwo na kwiecień ma być

    modlitwą przez wstawiennictwo św. Józefa za chorych i konających. Zapraszamy wiernych.

 

5. W piątek – 23 kwietnia - obchodzimy uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika.

     Postać św. Wojciecha pojawia się u samych początków naszej chrześcijańskiej historii, stąd jego tytuł

     – głównego patrona Polski. Jego męczeńska śmierć przyczyniła się do rozkwitu chrześcijaństwa. Jego

     krew leży u fundamentów Kościoła i państwa na ziemiach piastowskich, a jako apostoł pogan głosząc

     ewangeliczną wizję człowieka urósł do rangi symbolu duchowej jedności tworzącej się wówczas

     Europy. Niech i dziś o nieprzemijalności świadectwa jego męczeńskiej śmierci świadczy 

     umiejętność harmonijnego łączenia różnych kultur w jednoczącej się Europie. Niech to

     liturgiczne wspomnienie jednoczy wszystkich Polaków w modlitwie za naszą Ojczyznę, o zgodę

     i pomyślny jej rozwój.

 

6. W przyszłą niedzielę IV Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza obchodzimy Światowy

     Dzień Modlitw o Powołania i jednocześnie rozpoczyna 58. Światowy Tydzień Modlitw o Powołania.

    Kapłaństwo, to jedyne – obok małżeństwa i rodziny – powołanie, które nie przestanie być aktualne.

    Jest to powołanie, które ludziom tej ziemi przypomina o tym, że są dziećmi Bożymi i że sensem ich

    życia jest miłość nie z tej ziemi. Wspierajmy Kościół naszą modlitwą o powołania do kapłaństwa,

    również i z naszej parafii.Zapraszamy wiernych do udziału w modlitwie.

 

7. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w kościele parafialnym. Rozpoczęcie o

    godz. 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wiernych.

     Ks. Biskup Andrzej Czaja udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osobom

     podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące  czy stan błogosławiony, osobom z

     objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji,  odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem

     oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie  mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione  

     ograniczenia nie dostaną się do kościoła).

8.Troszczmy się o bezpieczeństwo swoje i bliźnich zakładając maseczki ochronne, zachowując między

      sobą odległości 1,5 m, dezynfekując dłonie. W naszym kościele może przebywać ok. 60 osób.   

 

9. Do nabycia najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”, „Dzień Pański”, „Gazetka Parafialna”.

    Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki parafialnej, a we wtorek i piątek od godz. 17.00. 

10. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła, za kwiaty i opiekę nad kwiatami.

      Dzieci i dorośli, którzy przyjęli Skarbonki Wielkopostne na początku Wielkiego Postu, mogą te ofiary

      złożyć w kościele, na cele Caritas Diecezji Opolskiej. Bóg zapłać.

     W przyszłą niedzielę miesięczna zbiórka do puszek na renowację ołtarzy naszego kościoła.

     Bóg zapłać.

 

11. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

         

Opolskie dla Rodziny

Strona Domu Miłosierdzia

Modlitwa wstawiennicza

Wycieczki parafialne

 

 

Joomla templates by Joomlashine