Artykuły

Ogłoszenia parafialne 11-18.04.2021

            O G Ł O S Z E N I A          D U S Z P A S T E R S K I E

                                                                                            11.04. –  18.04.2021

 

1.  Oktawę świąt Zmartwychwstania Pańskiego kończy dzisiejsza Niedziela Miłosierdzia Bożego.

     Jednocześnie rozpoczyna się 77. Tydzień Miłosierdzia.  Podczas pamiętnej pielgrzymki do Ojczyzny w

     2002 r. Ojciec Święty Jan Paweł II prosił o wyobraźnię miłosierdzia. Napełnieni paschalną radością

     uobecniajmy miłosierdzie Boga w codziennym życiu.    

     Za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec 

     Najświętszego Sakramentu, wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum, można uzyskać

     odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.   

     O godz. 17.30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy.

  

     Gościmy dziś w naszej parafii  siostry ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego z Myśliborza,

     które dzielą się z nami świadectwem kultu miłosierdzia Bożego. Dziękujemy siostrom za obecność.

 

2. Trwa czas wielkanocny. Kościół przypomina nam, że to stosowny czas na odbycie spowiedzi świętej i

    przyjęcie Komunii wielkanocnej. Niech ten apel Kościoła wezmą sobie do serca zwłaszcza ci, którzy

    jeszcze tego obowiązku nie dopełnili. Warto w tym miejscu przypomnieć z nowego sformułowania

    przykazań kościelnych drugie i trzecie, które brzmią: 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do

    sakramentu pokuty. 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

    Zachęcamy wiernych do korzystania z daru miłosierdzia Bożego. Spowiedź św. zawsze przed Mszą św.

 

3. W piątek o godz. 19.30 w kościele parafialnym Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy do tej pięknej

    modlitwy dziękczynienia Panu Bogu za wszystko co otrzymujemy.

 

4. Spowiedź św. zawsze przed Mszą św.

 

5. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w kościele parafialnym. Rozpoczęcie o

    godz. 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wiernych.

    Ks. Biskup Andrzej Czaja udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osobom

    podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące  czy stan błogosławiony, osobom z

    objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji,  odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem

    oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie  mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione  

    ograniczenia nie dostaną się do kościoła).

6.Troszczmy się o bezpieczeństwo swoje i bliźnich zakładając maseczki ochronne, zachowując między

      sobą odległości 1,5 m, dezynfekując dłonie. W naszym kościele może przebywać ok. 60 osób.   

 

7. W przyszłą niedzielę zmiana godzin niektórych Mszy św.:

    o godz. 9.00 transmisja Mszy św. TVP3 Opole, o godz. 10.15, a o godz. 13.00 TVP Polonia.

 

8.  Do nabycia „Gość Niedzielny”, dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”,

     „Gazetka parafialna”. Czytajmy prasę katolicką.

      Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki parafialnej, a we wtorek i piątek od godz. 17.00. 

 

9. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła.

      Dziś dzieci i dorośli, którzy przyjęli Skarbonki Wielkopostne na początku Wielkiego Postu, mogą te

      ofiary złożyć w kościele, przeznaczone są na dzieła Caritas Diecezji Opolskiej. Bóg zapłać.

 

10.  Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

11. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli: Edward Parkosz, Zygfryd Słaboń. Wieczny  odpoczynek racz im dać

     Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju  wiecznym. Amen.

Opolskie dla Rodziny

Strona Domu Miłosierdzia

Modlitwa wstawiennicza

Wycieczki parafialne

 

 

Joomla templates by Joomlashine