Artykuły

Ogłoszenia parafialne 4-11.04.2021

            O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

                                                              04.04. – 11.04.2021

1. Radosne „ALLELUJA” jest dziś na naszych ustach i w naszych sercach. Niech radość Wielkanocnych

    Świąt dotrze do każdego człowieka. Niech będzie ona zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowania

    z Jezusem Zmartwychwstałym.

    W Katechiźmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Misterium Zmartwychwstania Chrystusa jest wydarzeniem

    rzeczywistym, które posiada potwierdzone historyczne znaki, jak świadczy o tym Nowy Testament. Stanowi ono

    przede wszystkim potwierdzenie tego wszystkiego, co Chrystus czynił i czego nauczał. Wszystkie prawdy, nawet

    najbardziej niedostępne dla umysłu ludzkiego znajdują swoje uzasadnienie, gdyż Chrystus dał ich ostateczne,

    obiecane przez siebie potwierdzenie swoim Boskim autorytetem”.

    Po dwudziestu wiekach głosimy ten sam fakt: Chrystus Zmartwychwstał! Chrystus żyje! Ten sam wczoraj, dziś i na

    wieki.

 

2. Składamy sobie dzisiaj życzenia. Jako ludzie wierzący pragniemy, aby wiara w to, że Jezus Chrystus

    Zmartwychwstał, że żyje i jest wśród nas, przenikała nasze życie i była obecna w każdym jego

    wymiarze rodzinnym, społecznym, narodowym. Niech budzi ona naszą wiarę i nadzieję na lepszą

    przyszłość budowaną na prawdzie, sprawiedliwości i wzajemnej miłości.

 

3. Uroczyste Nieszpory Świąteczne kończą Święte Triduum Paschalne – o godz. 17.30 w kościele

    parafialnym.

4. Dziś koniec okresu powstrzymania się od udziału w zabawach.

5. Jutro drugi dzień świąteczny – Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. według porządku niedzielnego.

    Jutrzejsza kolekta przeznaczona jest na KUL.

 

6. Tydzień powielkanocny to szczególny czas, w którym czcimy tajemnicę Miłosierdzia Bożego.

    Chcemy więc okazać wdzięczność Bożemu Miłosierdziu za wszelkie łaski i jednocześnie chcemy w

    obfitości je wypraszać sobie, zwłaszcza za pośrednictwem św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Przyszła

    Niedziela ( Biała) – Miłosierdzia Bożego, rozpoczyna 77. Tydzień Miłosierdzia.

    Dzieci i dorośli, którzy przyjęli Skarbonki Wielkopostne na początku Wielkiego Postu, będą mogli te

    ofiary złożyć w kościele.

 

7. Zapraszamy wszystkich Parafian do celebracji Święta Miłosierdzia w wigilię 10 kwietnia. 

    Rozpoczęcie o godzinie 14.00 wspólnym uwielbieniem.  Kulminacją będzie uroczysta Eucharystia o

    godz. 19.00 pod przewodnictwem ks. Biskupa Czai. W międzyczasie świadectwa sióstr ze

    zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, które poprowadzą Koronkę; film Miłość i miłosierdzie; a

    także konferencja ks. Marcina Marsollka pt. Miłosierdzie drogą do wolności. Szczegóły na plakacie na

    drzwiach kościoła oraz w internecie. Zapraszamy parafian i gości

 

8. W piątek oktawy Wielkanocy możemy spożywać potrawy mięsne.

9. Spowiedź św. zawsze przed Mszą św.

10. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w kościele parafialnym. Rozpoczęcie o

     godz. 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wiernych.

Msza święta w przyszła niedzielę o godzinie 11.30 zostanie odprawiona obok Kościoła św. Anny na cmentarzu.

Ks. Biskup Andrzej Czaja udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osobom

podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące  czy stan błogosławiony, osobom z

objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji,  odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem

oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie  mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione ograniczenia nie dostaną się do kościoła).

11.Troszczmy się o bezpieczeństwo swoje i bliźnich zakładając maseczki ochronne, zachowując między

      sobą odległości 1,5 m, dezynfekując dłonie. W naszym kościele może przebywać ok. 60 osób.   

 

12. Do nabycia świąteczny „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”, „Gazetka

      Parafialna”.

13. Dziękuję – Bóg zapłać za przygotowanie naszego kościoła do świąt, troskę o jego czystość;  za ofiary

      na kwiaty do Bożego Grobu; za przygotowanie i przyozdobienie Ciemnicy i Bożego Grobu; 

      Ks. Wikaremu Januszowi, Ks. Tomaszowi, diakonowi Rudolfowi; służbie liturgicznej:

      szafarzom, ceremoniarzom, panu kościelnemu, P. Organiście, kantorom, lektorom, ministrantom;

      wszystkim wiernym za udział w przepięknej liturgii Triduum Paschalnego i adoracje w Bożym Grobie.

 

14. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa i wielkanocnej radości!

 

 

Opolskie dla Rodziny

Strona Domu Miłosierdzia

Modlitwa wstawiennicza

Wycieczki parafialne

 

 

Joomla templates by Joomlashine