Artykuły

Ogłoszenia parafialne 21-28.02.2021

              O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

                                                                   21.02 – 28.02.2021

1.  W Środę Popielcową w Kościele rozpoczął się czas Wielkiego Postu. W Orędziu na Wielki Post

     czytamy:„Czas Wielkiego Postu jest zawsze czasem nawrócenia i pojednania. Czasem łaski

     wzywającym nas do otwarcia się na miłosierdzie Ojca i na niezmienny dar Chrystusa, który

      przekazuje i jednoczy”.

2. W głębokim i należytym przeżyciu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne,

    zwłaszcza te, które głęboko zakorzeniły się w tradycji polskiej religijności.  W każdy więc piątek

    przychodzimy, by wraz z Chrystusem przebyć Drogę Krzyżową. W niedzielne popołudnie

    gromadzimy się w naszych kościołach, aby wspólnie śpiewać Gorzkie Żale i rozważać kazania

    pasyjne. Kazania pasyjne w tym roku głosi Ks. Damian Staniek, wikariusz z bazyliki w Nysie.

W naszej Parafii:

                DROGA KRZYŻOWA:    - piątek   - godz. 16.00  - dzieci

                                                             - piątek   - godz. 17.30  - dorośli

                                                             - piątek   - godz. 19.00  - młodzież

                GORZKIE  ŻALE i Kazanie Pasyjne:  - niedziela  - godz. 17.15

 

  Serdecznie zapraszamy do udziału w tym pięknych nabożeństwach pasyjnych dzieci, młodzież, starszych i

  wszystkich parafian. Może to być nasze postanowienie wielkopostne. W Polsce za udział w Gorzkich

  Żalach i Drodze Krzyżowej można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.   Dzieci

   otrzymują poszczególne obrazki układanki wielkopostnej: Któryś za nas cierpiał – Wieli Post 2021.

3. W czasie Wielkiego Postu wielu z nas podejmie trud umartwienia, jako wynagrodzenie Bogu za nasze

    grzechy i grzechy naszych bliźnich. Powstrzymajmy się od spożywania napojów alkoholowych, jako

    wynagrodzenie Bogu za grzechy pijaństwa. Jakże bowiem wielkim cieniem na naszym życiu, nie tylko

   jednostek, ale i całego społeczeństwa, kładzie się ten grzech i jego opłakane skutki.

Praktyczne postawy to:

  • Powstrzymywanie się od wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych
  • Nikomu w tym czasie nie proponować, a tym bardziej nikogo nie zmuszać do picia alkoholu
  • Modlić się w intencji tych, którzy pozostają w nałogu pijaństwa o ich nawrócenie i o moralne odrodzenie całego narodu, abyśmy potrafili oprzeć się zalewającej nas fali alkoholu
  • Postanowienia wielkopostne mogą dotyczyć różnych aspektów naszego życia

 

4. Okazja do spowiedzi świętej zawsze przed Mszą św.

 

5. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w kościele parafialnym. Rozpoczęcie o

     godz. 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wiernych.

    Ks. Biskup Andrzej Czaja udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osobom

     podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące  czy stan błogosławiony, osobom z

     objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji,  odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem

     oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie  mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione

     ograniczenia nie dostaną się do kościoła).

6. Troszczmy się o bezpieczeństwo swoje i bliźnich zakładając maseczki ochronne, zachowując między

     sobą odległości, dezynfekując dłonie. W naszym kościele może przebywać ok. 75 osób.     

 

7. W środę o godz. 19.00 w kościele parafialnym Msza św. Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym z

     konferencją. Spotkanie ma charakter otwarty – zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tej

     Eucharystii.

 

8. W piątek o godz. 19.00 w kościele parafialnym spotkanie dla młodzieży naszej parafii na Drodze

    Krzyżowej. Zapraszamy młodzież.

 

9. Do nabycia najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”, „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”,

    „Gazetka parafialna”. Czytajmy prasę katolicką.

    Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki parafialnej, a we wtorek i piątek od godz. 17.00.         

10. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła.

      W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na misyjne dzieła „Ad Gentes”.

11. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

12. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli: Bogdan Wolf, Teresa Marek, Irena Maciuszek, Halina

      Mehn. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech

      odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.