Artykuły

Gazetka parafialna

Październik/Listopad

6-13    strona 1-4    strona 2-3

13-20  strona 1-4    strona 2-3

20-27  strona 1-4    strona 2-3

27-03  strona 1-4    strona 2-3

24.11.2019  strona 1-4    strona 2-3

01.12.2019 strona 1-4    strona 2-3

22.12.2019 strona 1-4    strona 2-3