martwychwstanie Chrystusa – Chrystus pokazany w chwale.

 

 

 

 

wró