ocząwszy od absydy głównego ołtarza, pierwszy fresk przedstawia na absydzie Trójcę Świętą. Wśród kłębiących się chmur wynurza się postać sędziwego starca z wyciągniętą ręką która zdaje się wskazywać na tabernakulum wielkiego ołtarza, z drugiej strony wi9dnieje pochylona ku środkowi w stronę wyciągniętej ręki starca Chrystusa z krzyżem, w środku ponad głowami Boga Ojca i Chrystusa w wielkim wieńcu z głów aniołów unosi się postać Duch Św. W kształcie gołębicy. W głębi obrazu widnieją piętrzące się chmury, po bokach aniołowie i motywy roślinne. Umieszczone postacie robią wrażenie rzeźby.

 

 

wróć