alowidła sklepieniowe nawy głównej w kościele Otmuchowskim tworzą całość, która ozdabia wyłącznie sklepienie na sposób dywanu. Można je podzielić na trzy rzędy: środkowy i dwa boczne na pendentywach. Miejsca pomiędzy nimi, jako tez rozdwojenie pendentyw i łuków sklepieniowych pokryte są barokowymi wąsami, jasne na ciemnym tle szaro-brązowym, przechodzącym lekko w kolor fioletowy.

Główny rząd przechodzi przez środek sklepienia i składa się z dużych obrazów wykonanych al. fressco z obramowaniami sztukateryjnymi w liniach mieszano, falistych i eliptycznych. Obrazy te są dużych rozmiarów; każdy z nich zajmuje środek jednego łuku  sklepieniowego.  Rzędy boczne na pendentywach jako przedmioty mają obrazy z życia św. Mikołaja (po stronie ewangelii) i św. Franciszka po stronie lekcji.

Również freskami są ozdobione sklepienia chórów i kaplic. Treścią ich są bądź to obrazy świętych i z pisma św., bądź personifikacje cnót teologicznych.

Kaplice i chóry po stronie ewangelii:

1.  Kaplica św. Franciszka: fresk przedstawia na sklepieniu papieża Pawła III udzielającego św. Franciszkowi Ksaweremu w roku 1536 błogosławieństwa do wyjazdu na misie do Indii. Zaś na sklepieniu chóru znajdującego się nad tą kaplicą św. Mikołaj przynosi pomoc w chwili śmierci, obok jest umieszczony sarkofag, po lewej i po prawej stronie osoby podają biednym pożywienie.

 
wstecz   dalej