wróć

w. Franciszek leczy głuchoniemego lub epileptyka.