Dziękujemy ks. Mateuszowi

Jutro (w niedzielę) uroczystą Mszą św. o godz. 11.30 w intencji Ks. Mateusza, dziękujemy Bożej Opatrzności za jego trzyletnią posługę duszpasterską w naszej parafii.

Czytaj więcej: Dziękujemy ks. Mateuszowi

Śp. ks. prałat Jan Byszkiewicz

Dnia 13 sierpnia br. zmarł ks. prałat Jan Byszkiewicz, lat 83, emerytowany proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Kałkowie.
  • Eksporta – 16 sierpnia (piątek), godz. 16.00 w kościele pw. Narodzenia NMP w Kałkowie.
  • Pogrzeb – 17 sierpnia (sobota), godz. 10.30 również w parafii pw. Narodzenia NMP w Kałkowie.
Ks. prałat Jan Byszkiewicz urodził się 8 kwietnia 1930 r. w Kańczakach Starych (diec. tarnowska). Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa Franciszka Jopa 23 czerwca 1957 r. w Opolu. Był wikariuszem w parafiach: Kluczbork (1957–1962), Bytom, pw. Trójcy Świętej (1962), Gliwice-Łabędy, pw. św. Jerzego (1962) oraz Zabrze-Biskupice (1962–1963). W 1963 r. został mianowany proboszczem parafii Kałków, gdzie posługiwał przez 42 lata, W tym czasie pełnił też funkcje dziekana i wicedziekana dekanatu otmuchowskiego. W 1991 r. został uhonorowany papieskim odznaczeniem kapelana Jego Świątobliwości. Ostatnie 8 lat życia, będąc na emeryturze, mieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Nysie.
 
*  *  *
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Jan, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
(www.diecezja.opole.pl)

Zmiana wikarego

Biskup Opolski mianował wikarym otmuchowskiej parafii ks. Tomasza Szczecińskiego, dotychczasowego wikarego Parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich. Dekret wchodzi w życie 28 sierpnia 2013 roku. Ks. Mateusz Buczma, posługujący w Otmuchowie od 2010 roku, został skierowany do pracy w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej, gdzie ma się zająć m.in. koordynacją ruchów i wspólnot.

Diakon stały

Dnia 30 czerwca 2013 r. w sanktuarium na Górze Świętej Anny podczas pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców biskup opolski Andrzej Czaja udzielił święceń diakonatu trzem żonatym mężczyznom: mgr. inż. Czesławowi Cebulli z parafii Dąbrowa, mgr. inż. Ryszardowi Kłosiowi z parafii Polska Nowa Wieś i mgr. Rudolfowi Sydze z parafii Otmuchów. Wyświęceni diakoni ukończyli pięcioletnie studia teologiczne oraz odbyli dwuletnie studia uzupełniające.

 

Strona 36 z 36

Modlitwa wstawiennicza

Opolskie dla Rodziny

Strona Domu Miłosierdzia

Joomla templates by Joomlashine