Artykuły

Intencje

Intencje mszalne 14-21.04.2019

PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW  PARAFII   OTMUCHÓW – 14.04. – 21.04.2019

 

Wielki Poniedziałek – 15.04.2019

 

 7.00 – za ++ Józefa Brzostowskiego w 2 r. śm.

18.00 – za ++ Walerię, Antoniego, Jadwigę Kilian    

          – w r. ur. Marii i Marka, z podz. i prośbą o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. w rodzinie   

     

Wielki Wtorek – 16.04.2019

 

 7.00 –  za + ojca Jana Baranowskiego w 8 r. śm.

17.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18.00 – za + Stefana Szpiech, ++ rodzeństwo Józefę, Marię, Weronikę, Jana i rodziców z obu stron

          – za ++ Bolesława i Monikę Dyndor oraz dusze w czyśćcu cierp.                           

 

Wielka Środa – 17.04.2019

 

 7.00 – za ++ Jerzego i Marię Grosz w r. śm.   

17.30 – Różaniec w intencji Młodzieży

18.00 – za + Dominika Koreckiego w 1 r. śm.

          – za + Marka Bochenek w 30 dz. śm.

          – o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. dla siostry Krystyny z rodziną w dniu urodzin

                      

Wielki Czwartek – 18.04.2019

 

18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej – w intencji Parafian

          – o bł. Boże, zdr., dary Ducha Świętego dla księży Waldemara Ciurej, Jana i Eugeniusza Plichtów,

             diakona Rafała Ciurej oraz księży posługujących w naszej parafii   

          –  w intencji diakona, szafarzy i służby liturgicznej naszej parafii – o bł. Boże, dary Ducha Świętego

          – o bł. Boże, zdr. dla syna Krzysztofa Gabory i bł. Boże w rodzinie 

                       

Wielki Piątek – 19.04.2019

 

 9.00 – Ciemna Jutrznia

 

15.00 – Droga Krzyżowa

 

18.00 – Liturgia Męki Pańskiej

 

Wielka Sobota – 20.04.2019

 

 9.00–  Ciemna Jutrznia

 

20.00 – Wigilia Paschalna – w intencji Parafian

          – za + Józefa Gerhard i wszystkich ++ z tej rodziny  

        – za ++ rodziców Jadwigę i Juliana Mackiewicz, braci, siostrę, szwagra oraz wnuków Karola i Kamila

                  

Niedziela  Zmartwychwstania Pańskiego - WIELKANOC – 21.04.2019

 

 6.00 –  Rezurekcja – w intencji Parafian

                                  – za + Czesława Zienkiewicz w 1 r. śm.

                                  – za ++ Irenę i Kazimierza Misiewicz – od Weroniki i Tadeusza

 8.30 –  za + Zdzisława Sutkowskiego 

10.00 – za ++ Eugeniusza Lipińskiego, Józefa, Stanisławę i Sławomira Korzec, Józefa Rumin i ++ z rodz.

11.30 – w r. ur. Katarzyny Palak, o bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę M.B. w rodzinie

17.30 – Uroczyste Nieszpory Świąteczne

18.00 – za ++ Rozalię, Jana, Adama Szczur, Piotra, Józefa Gabory, Marię i Michała Kowal, Janinę

             oraz ++ z tych rodzin

 

 

Intencje mszalne 07-14.04.2019

 PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW   PARAFII   OTMUCHÓW – 07.04. – 14.04.2019

 

Poniedziałek – 08.04.2019 – REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE

 

10.00 – w 30 r. śl. Renaty i Bogdana Janoszka i 15 r. śl. Marioli i Rafała Żyrek, z podz. i prośbą o bł. Boże,

             zdr., opiekę M.B. w rodzinie    

18.00 – za ++ Ryszarda Wadowskiego oraz z rodz. Orłowskich i Śliwińskich         

          – za + Jacka Orlańskiego, ++ z rodzin Bogdanik, Orlańskich i dusze w czyśćcu cierp.

 

Wtorek – 09.04.2019 

 

10.00 – za + Mariana Kokurewicz   

17.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18.00 – za ++ Antoniego i Jadwigę Lisowskich, siostrę Urszulę, szwagra i ++ z rodziny 

          – za ++ Kazimierza Damaszka, rodziców i rodzeństwo z obu stron

          – za + Jarosława Gąsiorek w 30 dz. śm.

                    

Środa –  10.04.2019

 

10.00 –  o zdr., bł. Boże, szczęśliwy przebieg operacji dla Mariusza         

17.30 – Różaniec Fatimski w intencji Młodzieży

18.00 –  za ++ Marię, Antoniego, Eugeniusza, Stanisława Szymańskich oraz ++ z tych rodzin

          – za ++ Władysława Rusek w r. śm., żonę Zofię i ++ z rodziny

          – za + Grażynę Myśliwiec w 30 dz. śm. 

 

Czwartek – 11.03.2019

 

 7.00 – za + S. Melanię Pobłocką  

18.00 – za + Bolesława Paszkowskiego w 50 r. śm. 

          – o bł. Boże, zdr., opiekę M.B . dla dzieci, wnuków i prawnuków w rodzinie Drozdowskich

 

Piątek  – 12.04.2019

 

 7.00 – za + Marka Bochenek – od rodziny Gwizdałów

16.00 – Droga Krzyżowa dla dzieci

18.00 – za ++ Stanisławę i Jana Hauptman w r. śm. oraz rodziców z obu stron   

          – za ++ Bolesława Rogozik w 10 r. śm., jego żonę Anielę i ++ z rodziny z obu stron 

18.30 – Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży ULICAMI  MIASTA

          

Sobota – 13.04.2019 

 

 7.00 –  za ++ Mariana Grabarskiego w 10 r. śm., rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierp. 

17.30 –  Różaniec Fatimski 

18.00 – w 50 r. śl. Zofii i Romana Kędra, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. w

             rodzinie – od dzieci z rodzinami

          – za ++ Emilię i Jerzego Kocot oraz syna Janusza

          – za ++ Józefa Janczura w r. śm., Jacka Rybczyńskiego i dusze w czyśćcu cierp.

      

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – 14.04.2019

 

 7.00 – za ++ Józefa Hyc, Andrzeja, Stefanię Hyc, Władysława, Zofię, Mariusza, Krzysztofa Dudek  oraz

           ++ z rodziny Hyców, Dudków, Gagatków i dusze w czyśćcu cierp.

 8.30 –  za + Jerzego Werner oraz o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. w rodzinie  

10.00 – za ++ Urszulę i Tadeusza Lewickich oraz rodziców z obu stron

11.30 z ok. ur. córek, z podz. i z prośbą o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. i Anioła Stróża dla wnuków

17.15 –  Gorzkie Żale i kazanie pasyjne

18.00 – za ++ rodziców Stanisławę i Franciszka Malczyk, brata Jana, jego żonę Teresę oraz ++ z rodz.

             Kondak i Malczyk

 

 

 

     

 

Intencje mszalne 31.03-07.04.2019

PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW   PARAFII   OTMUCHÓW – 31.03. – 07.04.2019

 

Poniedziałek – 01.04.2019

 7.00 – za + Krystynę Szpara i jej męża Andrzeja

18.00 – za ++ Annę i Tomasza Wysopal oraz ++ z rodziny 

          – za + Ryszarda janczar i ++ z rodziny Janczar i Kaczmarzyk    

      

Wtorek – 02.04.2019

  7.00 –  o szczęśliwy przebieg operacji Beaty Dereń, powrót do zdr. i bł. Boże    
17.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

18.00w intencjach Wspólnoty Maryjnej Kobiet

          – za ++ rodziców Stefanię i Józefa Łuszpak oraz siostrę Marię  

    

Środa – 03.04.2019

 

 7.00 –  w 89 r. ur. Bronisławy Klimonda, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, zdr., opiekę M.B.

17.30 – Różaniec w intencji Młodzieży

18.00 – w 18 r. ur. Patrycji, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr.,

             opiekę M.B.

          – za + Elżbietę Demichowicz – od  sąsiadów oraz o bł. Boże i zdr. dla żyjących sąsiadów

                                        

I Czwartek – 04.04.2019

 

 7.00 – za ++ rodziców Emilię i Mariana Domaradzkich, dziadków z obu stron i wnuka Michała 

17.30 – Godzina Święta – adoracja i modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne

18.00 – za ++ Marię, Władysława, Annę, Antoniego, Daniela, Dorotę, Sławomira, Helenę, Bogusławę

             Wąchała, Emilię, Stanisława, Władysława Czaja, brata Stanisława i dziadków z obu stron  

          – za ++ Marię Cholewa w 10 r. śm. i córkę Krystynę Ryś

        

I Piątek – 05.04.2019

 

 7.00 – za ++ Janinę i Józefa Sydorczyk

16.00 – Droga Krzyżowa dla dzieci i Msza św.: w 96 r. ur. Stanisławy Grycan, o bł. Boże, zdr., opiekę

                                                                               M.B. oraz za ++ Weronikę i Barbarę Paszkowską

17.30 – Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych 

18.00 – w 65 r. ur. Urszuli Kendik, o bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę M.B. - od rodziny Janik

          – w 50 r. śl. Alicji i Wojciecha, z podz. i z prośbą o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. w rodzinie

               ZMIANA  TAJEMNIC  RÓŻAŃCOWYCH

 

I Sobota – 06.04.2019

 7.00 – za ++ Annę Sidorowicz w r. śm., jej męża Stefana i syna Janusza

17.30 – I Nieszpory Niedzielne

18.00 – za + Kazimierę Pchełka  3 r. śm.

          – za ++ Mirosława i Piotra Węglarz oraz rodziców z obu stron

          – w 33 r. ur. córki Aleksandry Flamaga oraz dla Olego, o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. – od rodziców

                            

Niedziela V Wielkiego Postu –  07.04.2019 - REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE

 

 7.00 – o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. dla członkiń III Róży Różańcowej oraz ++ członkinie 

 8.30 – za + Zofię Zoń i dusze w czyśćcu cierp. 

10.00za ++ Stanisława Krecz, Stanisława, Eugenię, Władysławę Juzyk, Bronisławę i Piotra Zatylny oraz

             rodziców z obu stron i z rodziny Piurów     

          – za ++ z rodziny Kendik i Zabłockich

11.30 – Chrzty: Wojciech Pawelak, Wojciech Chomiuk, Franciszek Bąkowski; Roczki: Miłosz Kowal,

            Michał Wąsowicz; 40 r. ur. Krzysztofa Niewiadomy; 80 r. ur. Tadeusza i 55 r. śl. Anny i Tadeusza

            Malczyk, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr. opiekę M.B. w

            rodzinie         

17.15 – Gorzkie Żale i kazanie pasyjne 

18.00 – za ++ Bronisława Sidzińskiego i rodziców z obu stron

 

 

 

     

 

Intencje mszalne 17-24.03.2019

PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW  PARAFII   OTMUCHÓW – 17.03. – 24.03.2019

 

Poniedziałek – 18.03.2019

 

 7.00 – za ++ rodziców Zuzannę i Józefa Babiak, ich rodziców i rodzeństwo z obu stron

         – za + Kazimierza Miras w 15 r. śm. oraz ++z rodziny Miras, Kędra i Szpyrka

18.00 – za + Edwarda Kędra w 44 r. śm.   

          – za ++ Janinę Głowacką w 1 r. śm., Andrzeja i Zbigniewa w 2 r. śm. oraz Adama Głowackiego  

     

Wtorek – 19.03.2019 – Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP

 7.00 –  za + Grzegorza Papuga w 2 r. śm.

         – do św. Józefa, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze bł. Boże z ok. im. dla Józefa i Bogdana

17.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18.00 – o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. i św. Józefa dla członków Męskiej Róży Różańcowej oraz

             za ++ członków tej Róży    

          – za ++ Józefa Miśtura w r. śm., rodziców z obu stron i ++ z tych rodzin                           

 

Środa – 20.03.2019

  7.00 – za + Edwarda Suchan w 30 dz. śm.  

17.30 – Różaniec w intencji Młodzieży

18.00 – z ok. im. Józefy Wysopal i 5 r. ur. Barbary Makowskiej, o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. i Anioła

             Stróża 

          – za ++ Gertrudę Helis w r. śm., jej męża Alfreda, syna Stefana, rodziców z obu stron i dusze w

             czyśćcu  cierp.

                      

Czwartek – 21.03.2019

 7.00 –  za + Władysława Sobota – od Krzysztofa i Małgorzaty Sobota z rodziną

18.00 – za ++ Władysława, Annę, Wojciecha, Ryszarda, Zdzisława i Stanisławę Trzaska

          – za ++  rodziców Józefę i Mieczysława Zarzeckich  oraz brata Mariana   

          –  w r. ur. Piotra Gabory, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, zdr.,  opiekę M.B. w rodzinie

               

Piątek – 22.03.2019

 

 7.00 – za + Bartosza Suchan – od kuzynek Ewy i Mirki z Łysej Góry

16.00 – Droga Krzyżowa dla dzieci

17.30 – Droga Krzyżowa dla dorosłych 

18.00 –  za ++ Antoniego Radomskiego w 8 r. śm. oraz rodziców i rodzeństwo   

          – za + żonę Zofię Wawryk w 6 r. śm.             

19.00 – Droga Krzyżowa dla młodzieży

 

Sobota – 23.03.2019

 

 7.00–  za +  Krzysztofa Dudek w 30 dz. śm.

17.30 – I Nieszpory Niedzielne

18.00 – o bł. Boże, zdr., opiekę M. B. Nieust. Pom. z ok. urodzin córki i wnuczki Anny 

          – o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. dla mamy Danuty Kotara oraz za ++ Jana i Roberta Kotara,

              Marcina, Marię Wilk i ++ z rodziny 

                  

Niedziela  III Wielkiego Postu – 24.03.2019

 

 7.00 –  w 95 r. ur. Janiny Graczyk, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, zdr.,  opiekę M.B.

             w rodzinie 

 8.30 –  za ++ rodziców Cecylię i Henryka Bojanowskich

10.00 – za ++ Stanisława Krecz, Stanisława, Eugenię, Władysławę Juzyk, Bronisławę i Piotra Zatylny oraz

             rodziców z obu stron i z rodziny Piurów     

11.30 – za ++ Władysława Jagiełło w 4 r. śm., rodziców z obu stron i brata Zenona

17.15 – Gorzkie Żale i kazanie pasyjne

18.00 – za ++ Bronisława Sidzińskiego i rodziców z obu stron

 

     

 

Intencje mszalne 10-17.03.2019

 PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW   PARAFII   OTMUCHÓW – 10.03. – 17.03.2019

 

Poniedziałek – 11.03.2019

 

 7.00 –  za + Grzegorza Chmielewskiego, ++ z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierp.   

18.00 – za ++ rodziców Helenę i Jana Bryk oraz brata Krzysztofa         

          – za ++ Kazimierza Trzaska w 17 r. śm., dziadków Mieczysława i Danutę oraz z rodzin Trzaska,

             Lasota, Skrzypiec, Działo 

 

Wtorek – 12.03.2019 

 

 7.00 – za + Bronisławę Frolow w 30 dz. śm.   

17.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

18.00 – za ++ Stefanię i Józefa Hamaniuk, rodziców z obu stron i Stanisława Tomaszewskiego 

          – za ++ Kazimierę Trzaska, Danutę Polak, Kazimierza Stachowicz i Mieczysława Lasota

                    

Środa –  13.03.2019

 

 7.00 –  za + Elżbietę Demichowicz oraz ++ sąsiadów z Ogr. 21 – od sąsiadów         

17.30 – Różaniec Fatimski w intencji Młodzieży

18.00 –  za ++ Rozalię i Władysława Kabaj oraz ++ z rodziny

          – za + Ireneusza Fryz w 1 r. śm. oraz ++ Zbigniewa Fryz i Józefa Szołtysek 

 

Czwartek – 14.03.2019

 

 7.00 – za ++  rodziców Genowefę i Franciszka Pajdak, Helenę i Stanisława Szpak, syna Jacka i ++ z tych

            rodzin

18.00 – za ++ Marię, Fryderyka, Annę, Tomasza, Mieczysława, Teresę, Franciszkę, Czesława i ++ z rodzin

          – za ++  Artura Majka i jego wujka Władysława Bych  

 

Piątek  – 15.03.2019

 

 7.00 – za ++ Karolinę i Antoniego Mazurek, ++ synów i zięciów

16.00 – Droga Krzyżowa dla dzieci

17.30 – Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży

18.00 – za ++ Walerię, Antoniego, Jadwigę Kilian  

          – za ++ rodziców Stanisławę i Antoniego Czajkowskich – od córki z rodziną

           

Sobota – 16.03.2019 

 

 7.00 –  za + wnuka Michała Sawczuk – od dziadka 

17.30 –  I Nieszpory Niedzielne 

18.00 – w 65 r. ur. Bogdana Janik, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. w

             rodzinie oraz o szczęśliwy przebieg operacji dla syna Marcina

          – za + Józefa Simińskiego w 30 dz. śm.

      

Niedziela II Wielkiego Postu – 17.03.2019

 

7.00 – za ++ Józefa Hyc, Andrzeja, Stefanię Hyc, Władysława, Zofię, Mariusza, Krzysztofa Dudek  oraz

           ++ z rodziny Hyców, Dudków, Gagatków i dusze w czyśćcu cierp.

8.30 –  za ++ rodziców Klag, Suchy, Janinę, Stanisława, Wiktorię, Urszulę, Annę Wolf i dusze w czyśćcu

            cierp. 

10.00 – za + Józefa Trzcionkowskiego

          – o bł. Boże dla sportowców i działaczy klubu „Czarni Otmuchów” na rozpoczęcie sezonu

11.30 w  15 r. śl. Agnieszki i Jarosława Kotara, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, zdr.,  opiekę

             M.B. w rodzinie

17.15 –  Gorzkie Żale i kazanie pasyjne

18.00 – za ++ Janinę i Piotra Połutrenko

 

     

 

 • Intencje mszalne 24.11.-01.12.2013

  PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW   PARAFII   OTMUCHÓW – 24.11 – 01.12.2013

   

  Poniedziałek – 25.11.2013

   

   7.00 –  za + Kazimierza Dąbrowskiego w r. śm.

   

  18.00 – za ++ Marię, Władysława, Annę, Antoniego, Daniela Wąchała, Emilię, Stanisława, Władysława

              Czaja, brata Stanisława i dziadków z obu stron 

            - za + Kazimierza Bułhak  w 30 dz. śm.

   

  Wtorek – 26.11.2013

   

   7.00 –  o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. dla Heleny Mucha oraz dla brata i synów

   

  17.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   

  18.00 –  za ++ Stanisławę Szmytka, Katarzynę i Michała Sopata    

   

  Środa – 27.11.2013  

   

   7.00 –  w 40 r. ur córki Beaty, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, zdr., opiekę M.B.   

   

  17.30 – Różaniec w intencji młodzieży     

  18.00 –  w intencjach Apostolatu Maryjnego Kobiet 

                    

  Czwartek – 28.11.2013

   7.00 –  za + Annę Kurowską od sąsiadów

     

  18.00 – za ++ Zdzisława Sutkowskiego, rodziców z obu stron, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierp.  

  Piątek  – 29.11.2013     

   

   7.00 –  za ++ z rodziców Emilię i Mariana Domaradzkich, Zofię i Bazylego Sawczuk i brata Piotra

   

  17.30 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego  

  18.00 – za + Zofię Zarzycką w 40 r. śm. 

   

  Sobota – 30.11.2013 – Święto Św. Andrzeja, Apostoła

   7.00 – za ++ Józefa Janczura i rodziców z obu stron  

   

  17.30 – I Nieszpory Niedzielne

  18.00 – za ++ rodziców Kazimierę i Antoniego Grabara i ++ z rodziny z obu stron

        

  Niedziela I Adwentu – 01.12.2013

   

   7.00 –  za + Janinę Brandys w 10 r. śm.        

   

   8.30 –  za ++ rodziców Walerię w r. śm. i Antoniego Kilian oraz ++ z tych rodzin         

   

  10.00 –  za ++ Andrzeja Porębskiego i rodziców z obu stron  

  11.30 –  chrzty: Adam Barczuk; roczki: Lena Miske; 18 r.ur. Pauliny Mularczyk, o bł. Boże, zdr. Opiekę

                M.B.

   

  17.30 – II Nieszpory Niedzielne  

  18.00 – za ++ Jana Kotara w 12 r. śm. i dusze w czyśćcu cierp.   

   

Strona Domu Miłosierdzia

Ogłoszenia

 

 

Posłuchaj niedzielnego kazania

Opolskie dla Rodziny

Siostry Boromeuszki

Minuta ze Słowem

Obraz z kamery

Odpusty jako wielki dar

Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

Czytaj więcej...

Sakramenty święte

Sakramenty święte - co wiedzieć należy...

Czytaj więcej...

Malowidła Dankwarta

Rozkład malowideł K. Dankwarta na sklepieniu kościoła parafialnego

Czytaj więcej

Joomla templates by Joomlashine