Artykuły

Ogłoszenia

Ogłoszenia parafialne 11-18.02.2018

O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

                                                                                      11.02. – 18.02.2018

1. Zgodnie ze zwyczajem dzisiaj, poniedziałek i wtorek – odbywa się w kościołach całodzienna

    Adoracja Najświętszego Sakramentu, w ramach Dni Eucharystycznych, dawna nazwa –

    Nabożeństwo Czterdziestogodzinne, nabożeństwo poprzedzające Okres Wielkiego Postu.    

W naszej Parafii adoracja przed wieczorną Mszą św.  oraz w kaplicy św. Krzyża – Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu przez cały rok. W te Dni Eucharystyczne prosimy, aby każdy z nas udał się w dowolnym czasie na adorację. W poszczególnych godzinach przewodniczą Róże Różańcowe.

 

2. Dzisiaj o godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu, na które serdecznie parafian zapraszamy.

 

3. Uczestniczeniem w liturgii Środy Popielcowej rozpoczynamy przeżywanie świętego czasu

    Wielkiego Postu. Na znak nawrócenia i pokuty przyjmujemy popiół na nasze głowy. Jest to gest

    naszej pokory bo jesteśmy słabymi ludźmi, a grzechy tak często odłączają nas od Boga. To także znak

    naszej wiary, bo chociaż jesteśmy słabi i grzeszni, to jednak Chrystus swoją mocą ten ludzki proch

    wynosi do godności dzieci Bożych. Chcemy przez pokutę wrócić do naszego Boga, bo tylko dzięki

    Niemu stajemy się mocni i święci. On jeden nadaje sens naszej ludzkiej egzystencji.

  • Wielki Post trwa od Środy Popielcowej do Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek
  • Również w Środę Popielcową rozpoczyna się okres Komunii Wielkanocnej, który trwa do Niedzieli Trójcy Świętej włącznie
  • Od Środy Popielcowej do Niedzieli Wielkanocnej włącznie obowiązuje czas zakazany dla uroczystych obchodów weselnych, zabaw, dyskotek, itp.
  • Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu przypadają kwartalne dni modlitw o ducha pokuty
  • Niech Wieki Post będzie dla nas także okresem trzeźwości
  • W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły i abstynencja od pokarmów mięsnych i alkoholu  

Zechciejmy brać udział w pięknych nabożeństwach wielkopostnych: DROGI  KRZYŻOWEJ  i  GORZKICH  ŻALI  z kazaniem pasyjnym. Kazania pasyjne głosi Ks. Janusz Sobiś, wikary.

Dzieci będą otrzymywać kolejne obrazki układanki wielkopostnej – Wieli Post 2018 ze św. Ojcem Pio.

W naszej Parafii:

                DROGA KRZYŻOWA:    - piątek   - godz. 16.00  - dzieci

                                                             - piątek   - godz. 17.30  - młodzież i dorośli                                               

                           GORZKIE  ŻALE i Kazanie Pasyjne:  - niedziela  - godz. 17.15

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym pięknych nabożeństwach pasyjnych dzieci, młodzież i starszych i wszystkich parafian. Może to być nasze postanowienie wielkopostne. W Polsce za udział w Gorzkich Żalach można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

        Zapraszam dzieci i młodzież na Adorację Najświętszego Sakramentu i Msze św. w

         poszczególne dni tygodnia, a także na nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

 

4. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

 

5. Okazja do spowiedzi świętej zawsze przed Mszą św.

6. Nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Krzyża do godz. 16.00. Zapraszamy.

 

7. W piątek o godz. 19.00 w Domu Miłosierdzia spotkanie dla mężczyzn. Zapraszamy.

 

8. Do nabycia najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”, „Mały Gość Niedzielny”. Czytajmy prasę

      katolicką. Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki parafialnej, a we wtorek i piątek od godz. 17.00. 

 

9. W tym tygodniu spotkania dla młodzieży trzecich klas gimnazjalnych  przygotowujące do

     przyjęcia sakramentu bierzmowania: I grupa – poniedziałek g.16.30;II grupa wtorek g. 16.30;  

     III grupa – czwartek g. 19.00 w salce.

 

10. W piątek o godz. 19.00 w Domu Miłosierdzia spotkanie dla młodzieży naszej parafii. Księża wikarzy

       zapraszają.

11. W czwartek o godz. 19.15 w Domu Miłosierdzia spotkanie biblijne z Ks. Damianem. Zapraszamy.

 

12. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła.

      W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na remont kościoła Św. Anny. Bóg zapłać.    

 

13. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

14. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli: Stanisław Mucha, Benedykt Helbin, Alfreda

      Frankowska. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci,

      niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 

Ogłoszenia parafialne 04-11.02.2018

       O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

                                                              04.02. – 11.02.2018

 

1. Dzisiaj o godz. 17.30 nabożeństwo niedzielne -  II Nieszpory Niedzielne, na które serdecznie parafian

    zapraszamy.

2. W poniedziałek – wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy – po Mszy św. błogosławieństwo

     wody i chleba ku czci św. Agaty.

 

3.  W niedzielę - 11 lutegoświęto Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dnia 11 lutego 1858 roku, a

     więc 160 lat temu, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza

     objawiła się ubogiej pasterce Bernadecie Soubirous w Grocie Masabielskiej. Podczas 18-u spotkań

     Maryja wzywała do modlitwy i pokuty oraz poleciła, aby na  miejscu objawień, został zbudowany

     kościół. W krótkim czasie Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień ciała oraz duszy,

     szybko stając się centrum kultu maryjnego we Francji. Do Lourdes pielgrzymują zwłaszcza chorzy z

     całego świata. Bernadeta Soubirous została kanonizowana w 1933 roku.

 

W święto Matki Bożej z Lourdes przypada Światowy Dzień Chorego. W tym dniu w sposób szczególny modlimy się w intencji naszych chorych. W naszej parafii w SOBOTĘ podczas

Mszy św.  o godz. 10.00, będzie udzielany sakrament namaszczenia chorych i specjalne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem udzielanym chorym (tzw. lourdzkim). Serdecznie zapraszamy do udziału w tej modlitwie i prosimy o przywiezienie naszych chorych do kościoła.

 

4.  W piątek o godz. 19.30 w kościele parafialnym - Wieczór Uwielbienia. Serdecznie zapraszamy do

     dziękczynienia i uwielbienia Boga w tej pięknej formie modlitwy.

 

5. W przyszłą niedzielę rozpoczynają się Dni Eucharystyczne w parafii przed Środą Popielcową

     ( 40 godzinne nabożeństwo). Zamiast homilii będzie adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

6. Okazja do spowiedzi świętej zawsze przed Mszą św.

 

7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Św. Krzyża do godz. 16.00. Zapraszamy.

 

8. W tym tygodniu w salkach miesięczne spotkania dla młodzieży VI i VII klas SP 

  przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania: I grupa – poniedziałek g. 17.00;  

  II grupa wtorek g. 17.00;   III grupa – środa g. 17.00;IV grupa czwartek g. 17.00

  

      Również w tym tygodniu w salkach miesięczne spotkania dla młodzieży drugich klas gimnazjum 

  przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania:

       I grupa – wtorek g. 17.00;   II grupa środa g. 17.00;   III grupa – sobota g. 10.00;

  

     Również tym tygodniu w salkach spotkania dla młodzieży trzecich klas gimnazjalnych 

  przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania:  I grupa – poniedziałek g. 16.30;

  II grupa – wtorek g. 16.30;  III grupa – czwartek g. 19.00.

 

9. Do nabycia najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”, dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”.

    Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki parafialnej, a we wtorek i piątek od godz. 17.00.

 

10. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła, panom za pomoc w rozbieraniu szopki i

      choinek.

11. Trwa karnawał. Biorąc udział w balach, zabawach, dyskotekach, pamiętajmy o poszanowaniu zasad

      wiary i chrześcijańskiego życia. Pan Bóg błogosławi każdą ludzką radość, ale smuci się z każdej

      ludzkiej nieprawości. Pamiętajmy zwłaszcza o niedzielnej Eucharystii, bo przecież nic nadym świecie

      nie powinno nas oddzielać od Chrystusa.

 

12. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

Ogłoszenia parafialne 28.01.-04.02.2018

                 O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

                                                              28.01. – 04.02.2018

 

1. Dzisiaj o godz. 17.30 II Nieszpory Niedzielne, na które serdecznie parafian zapraszamy.

2.  W piątek  – 2 lutegoŚwięto Ofiarowania Pańskiego, zwane Świętem  Matki Boskiej

Gromnicznej.

    Przychodzimy tego dnia do naszych świątyń z gromnicami w dłoniach, aby je poświęcić. To święto

    ukazuje nam Chrystusa – Światłość Świata. Przyniesiona przez nas świeca ma nam przypominać,

   Chrystus nieustannie oświeca zawiłe i jakże bardzo często ciemne drogi naszego życia. W tej wędrówce

    przez życie chce nas prowadzić Matka Najświętsza, abyśmy nie zboczyli z drogi wiodącej nas na

   spotkanie z Jej Synem.

   Bystroń w „Dziejach obyczajów w dawnej Polsce” pisze:

„W dzień Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny święcono powszechnie w kościołach świece, które następnie przez cały rok starannie przechowywano, wieszając zazwyczaj na ścianie. Świece te dawano do rąk konającym, poza tym zapalano je w czasie burzy, gromów, aby niebezpieczeństwo od domu oddalić, stąd też świece te gromnicami zwano”.

W tym dniu poświęconą świecę gromniczną zapalamy w naszych domach w czasie wspólnej rodzinnej modlitwy, obchodząc ważne rodzinne uroczystości, czy wspomnienia, jak np. godzinę śmierci kogoś z najbliższych, rocznicę chrztu św., czy ślubu.

   Na godz. 16.00 dzieci przygotowujące się do I Komunii św. przyniosą swoje świece do  poświęcenia.

   2 lutego przypada również Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Modlimy się w intencji osób

    konsekrowanych – zakonnic, zakonników oraz o nowe powołania zakonne.

 

3. W sobotę – wspomnienie św. Błażeja, Bpa i Męczennika.

     Po mszach św. błogosławieństwo gardła ku czci św. Błażeja. Zapraszamy.

 

4. W środę organizowany jest wyjazd do Opola na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie. Zapisy w zakrystii

     i diakona Rudolfa. Zapraszamy.

 

5.   W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota Miesiąca – modlimy się o powołania

      kapłańskie i zakonne, oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu

      Maryi. Zapraszamy parafian do udziału w tych nabożeństwach.

Spowiedź św. pierwszopiątkowa od godz. 15.00.

Msza św. szkolna o godz. 16.00. Zapraszamy dzieci.

      W sobotę od godz. 8.30 miesięczne odwiedziny chorych.

 

6. W sobotę o godz. 16.00 nauka przedchrzcielna.

 

7. Okazja do spowiedzi świętej zawsze przed Mszą św.

 

8. Do nabycia najnowszy numer „Gościa Niedzielnego” oraz „Mały Gość Niedzielny”.

     Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki parafialnej Caritas we wtorek i piątek od godz. 17.00.

 

9. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Krzyża do godz. 16.00. Zapraszamy.

 

10. W sobotę po Mszy św. porannej w Domu Parafialnym „śniadanie dla kobiet”. Zapraszamy panie.

 

11. Dziś kolekta kolędowa. Bóg zapłać. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Kurii i Seminarium

      Duchownego, a w piątek do puszki zbiórka na klasztory klauzurowe. Bóg zapłać.

 

12. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła.

     W sobotę na godz. 9.00 zapraszamy mężczyzn do pomocy w rozbieraniu szopki i choinek.

 

13. Sołtysi Śliwic i Nieradowic proszą mieszkańców o odbiór u nich nowych numerów domów.

 

14. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

15. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli: Helena Kosiorowska, Wanda Nowak. Wieczny

      odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju

      wiecznym. Amen.

 

 

Ogłoszenia parafialne 21-28.01.2018

            O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

                                                                    21.01. – 28.01.2018

1. Dzisiaj  o godz. 17.30 II Nieszpory Niedzielne – zapraszamy.

 

2. Dziś obchodzimy Dzień Babci, a w poniedziałek Dzień Dziadka. Pamiętajmy w osobistych

    modlitwach o naszych dziadkach, aby w ten sposób wynagrodzić im trud, jaki włożyli w dawanie

    świadectwa wiary chrześcijańskiej; za to, że są i czuwają, abyśmy mogli prawidłowo kształtować

     nasze życie.

 

3. W czwartek Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła i zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność

    Chrześcijan – Tygodnia Ekumenicznego (18 – 25 stycznia). Jego hasłem są słowa: „Prawica Twoja

    wsławiła się mocą (Wj 15,6)”. Chcemy włączyć się modlitewnie w tę powszechną intencję Kościoła.

    Pamiętajmy, że prawdziwy Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów, a jego kamieniem

     węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Starajmy się o utrzymanie ścisłej jedności z Chrystusem i braćmi.

    Nie zapominajmy, że każdy grzech, nawet każda nasza świadoma niedoskonałość godzi w jedność

    Chrystusowego Kościoła.

     W piątek 26 stycznia – Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce.

          

4.  Okazja do spowiedzi świętej zawsze przed Mszą św.

 

5. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Krzyża do godz. 16.00. Zapraszamy!

 

6. Do nabycia najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”, dla dzieci „Mały  Gość Niedzielny”, „Dzień

    Pański”.

 

7. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła.

    Dziś miesięczna zbiórka do puszek na renowację fresków kaplicy Św. Krzyża. Bóg zapłać.

 

8. Dobiegają końca tradycyjne odwiedziny duszpasterskie zwane KOLĘDĄ.

     Dziś od godz. 14.00 ulica Nyska, Mostowa, Stawowa oraz kolęda dodatkowa – prosimy o

     zgłoszenia.

     Zaś w przyszłą niedzielę o godz. 11.30 zostanie odprawiona Msza św. o błogosławieństwo Boże dla

     rodzin naszej parafii z okazji tegorocznej kolędy.

    

     Bóg zapłać również za serdeczne przyjęcie i serdeczną atmosferę podczas kolędy.

  

     W niedzielę 28 stycznia kolekta kolędowa – możemy złożyć na tacę lub do skarbony ofiary kolędowe.

     Za złożone ofiary Bóg zapłać.

        

9.  Parafianom i gościom życzymy w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa, a dzieciom i

       młodzieży miłych ferii zimowych!

 

10. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli: Danuta Maruszczak, Stanisław Niziński, Adela

      Mironienko. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech

      odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 

 

 

Ogłoszenia parafialne 14-21.01.2018

                     O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

                                                              14.01. – 21.01.2018

1.  Dzisiaj II Niedziela Zwykła. O godz. 17.30 II Nieszpory Niedzielne. Zapraszamy.

 

    Dziś gościmy w parafii Siostrę Miriam Długosz podzieli się z nami swoim doświadczeniem

    misyjnym w Papui Nowej Gwinei. Po każdej Mszy św. będą do nabycia kalendarze i różańce

    misyjne, a ofiara za nie otrzymana jest przeznaczona na potrzeby misyjnej pracy s. Miriam w

    Papui.

 

2. W środę Dniem Judaizmu rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – Tydzień

    Ekumeniczny (18 – 25 stycznia). Jego hasłem są słowa: „Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6)”.

    Chcemy włączyć się modlitewnie w tę powszechną intencję Kościoła. Pamiętajmy, że prawdziwy

    Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów, a jego kamieniem węgielnym jest sam Jezus

    Chrystus. Starajmy się o utrzymanie ścisłej jedności z Chrystusem i braćmi. Nie zapominajmy, że

    każdy grzech, nawet każda nasza świadoma niedoskonałość godzi w jedność Chrystusowego Kościoła.

    W środę 25 stycznia przypada  Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła i zakończenie Tygodnia

    Modlitw o Jedność Chrześcijan.

 

3. W przyszłą niedzielę przypada Dzień Chorych na Trąd. Modlimy się w tej intencji.

 

4. W niedzielę obchodzimy Dzień Babci, a w poniedziałek Dzień Dziadka. Pamiętajmy w osobistych

    modlitwach o naszych dziadkach, aby w ten sposób wynagrodzić im trud, jaki włożyli w dawanie

    świadectwa wiary chrześcijańskiej; za to, że są i czuwają, abyśmy mogli prawidłowo kształtować

     nasze życie.

5. Okazja do spowiedzi świętej zawsze przed Mszą św.

 

6. Do nabycia najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”, „Dzień Pański”.

7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Krzyża do godz. 16.00. Zapraszamy!

 

8. Nasz czas wyznaczają obecnie kolejne niedziele zwykłe w ciągu roku. Jednak czas, który przepływa

     przez człowieka, nigdy nie osiąga pełni. Jest on ulotną chwilą, w której przyszłość staje się

     przeszłością. Czas osiąga swoja pełnię, gdy przepływa przez Jezusa, który jest Alfą i Omegą,

     Początkiem i Końcem. Doświadczając nieraz boleśnie przemijalności czasu, przychodzimy do

     kościoła, aby w objęciach naszego Pana uciszyć nasze lęki i przez perspektywę wieczności nabrać

     dystansu do tego, co przemijające.

9. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła.

      W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na renowację fresków kaplicy Św. Krzyża. Bóg zapłać.

 

10. W parafiach odbywają się tradycyjne odwiedziny duszpasterskie zwane KOLĘDĄ.

Duszpasterze udają się do naszych domów, aby wraz z nami we wspólnocie rodzin, w imię

Chrystusa znaleźć Boże błogosławieństwo. Odwiedziny te zechciejmy przeżyć jako akt religijny.  Pomyślmy, co by można było ulepszyć w naszym życiu duszpasterskim i parafialnym.

Plan kolędy podany w gablocie i na stronie internetowej parafii.

 

11. W związku z kolędą, kancelaria parafialna w środę nieczynna.

 

12. Nauczyciele, rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej w Ligocie Wielkiej serdecznie zapraszają na

      Jasełka pt. „Wielkie Rzeczy Uczynił Mi…” w niedzielę 14.01.2018 r. o godz. 14.00 w kinie

      „Podzamcze” w Otmuchowie.

 

13. Parafianom i gościom życzymy w bieżącym tygodniu wiele Bożego  błogosławieństwa, dzieciom i

      młodzieży miłych ferii!

 

14. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli: Waldemar Berezowski, Wiesław Kurp, Urszula Jodłowska,

      Zdzisława Łyczak . Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech

      odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 

Strona Domu Miłosierdzia

Ogłoszenia

 

 

Posłuchaj niedzielnego kazania

Opolskie dla Rodziny

Siostry Boromeuszki

Minuta ze Słowem

Obraz z kamery

Odpusty jako wielki dar

Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

Czytaj więcej...

Sakramenty święte

Sakramenty święte - co wiedzieć należy...

Czytaj więcej...

Malowidła Dankwarta

Rozkład malowideł K. Dankwarta na sklepieniu kościoła parafialnego

Czytaj więcej

Joomla templates by Joomlashine