Artykuły

Ogłoszenia

Ogłoszenia parafialne 11-18.04.2021

            O G Ł O S Z E N I A          D U S Z P A S T E R S K I E

                                                                                            11.04. –  18.04.2021

 

1.  Oktawę świąt Zmartwychwstania Pańskiego kończy dzisiejsza Niedziela Miłosierdzia Bożego.

     Jednocześnie rozpoczyna się 77. Tydzień Miłosierdzia.  Podczas pamiętnej pielgrzymki do Ojczyzny w

     2002 r. Ojciec Święty Jan Paweł II prosił o wyobraźnię miłosierdzia. Napełnieni paschalną radością

     uobecniajmy miłosierdzie Boga w codziennym życiu.    

     Za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec 

     Najświętszego Sakramentu, wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum, można uzyskać

     odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.   

     O godz. 17.30 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy.

  

     Gościmy dziś w naszej parafii  siostry ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego z Myśliborza,

     które dzielą się z nami świadectwem kultu miłosierdzia Bożego. Dziękujemy siostrom za obecność.

 

2. Trwa czas wielkanocny. Kościół przypomina nam, że to stosowny czas na odbycie spowiedzi świętej i

    przyjęcie Komunii wielkanocnej. Niech ten apel Kościoła wezmą sobie do serca zwłaszcza ci, którzy

    jeszcze tego obowiązku nie dopełnili. Warto w tym miejscu przypomnieć z nowego sformułowania

    przykazań kościelnych drugie i trzecie, które brzmią: 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do

    sakramentu pokuty. 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

    Zachęcamy wiernych do korzystania z daru miłosierdzia Bożego. Spowiedź św. zawsze przed Mszą św.

 

3. W piątek o godz. 19.30 w kościele parafialnym Wieczór Uwielbienia. Zapraszamy do tej pięknej

    modlitwy dziękczynienia Panu Bogu za wszystko co otrzymujemy.

 

4. Spowiedź św. zawsze przed Mszą św.

 

5. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w kościele parafialnym. Rozpoczęcie o

    godz. 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wiernych.

    Ks. Biskup Andrzej Czaja udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osobom

    podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące  czy stan błogosławiony, osobom z

    objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji,  odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem

    oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie  mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione  

    ograniczenia nie dostaną się do kościoła).

6.Troszczmy się o bezpieczeństwo swoje i bliźnich zakładając maseczki ochronne, zachowując między

      sobą odległości 1,5 m, dezynfekując dłonie. W naszym kościele może przebywać ok. 60 osób.   

 

7. W przyszłą niedzielę zmiana godzin niektórych Mszy św.:

    o godz. 9.00 transmisja Mszy św. TVP3 Opole, o godz. 10.15, a o godz. 13.00 TVP Polonia.

 

8.  Do nabycia „Gość Niedzielny”, dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”,

     „Gazetka parafialna”. Czytajmy prasę katolicką.

      Zapraszamy do odwiedzenia biblioteki parafialnej, a we wtorek i piątek od godz. 17.00. 

 

9. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła.

      Dziś dzieci i dorośli, którzy przyjęli Skarbonki Wielkopostne na początku Wielkiego Postu, mogą te

      ofiary złożyć w kościele, przeznaczone są na dzieła Caritas Diecezji Opolskiej. Bóg zapłać.

 

10.  Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

11. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli: Edward Parkosz, Zygfryd Słaboń. Wieczny  odpoczynek racz im dać

     Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju  wiecznym. Amen.

Ogłoszenia parafialne 4-11.04.2021

            O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

                                                              04.04. – 11.04.2021

1. Radosne „ALLELUJA” jest dziś na naszych ustach i w naszych sercach. Niech radość Wielkanocnych

    Świąt dotrze do każdego człowieka. Niech będzie ona zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowania

    z Jezusem Zmartwychwstałym.

    W Katechiźmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Misterium Zmartwychwstania Chrystusa jest wydarzeniem

    rzeczywistym, które posiada potwierdzone historyczne znaki, jak świadczy o tym Nowy Testament. Stanowi ono

    przede wszystkim potwierdzenie tego wszystkiego, co Chrystus czynił i czego nauczał. Wszystkie prawdy, nawet

    najbardziej niedostępne dla umysłu ludzkiego znajdują swoje uzasadnienie, gdyż Chrystus dał ich ostateczne,

    obiecane przez siebie potwierdzenie swoim Boskim autorytetem”.

    Po dwudziestu wiekach głosimy ten sam fakt: Chrystus Zmartwychwstał! Chrystus żyje! Ten sam wczoraj, dziś i na

    wieki.

 

2. Składamy sobie dzisiaj życzenia. Jako ludzie wierzący pragniemy, aby wiara w to, że Jezus Chrystus

    Zmartwychwstał, że żyje i jest wśród nas, przenikała nasze życie i była obecna w każdym jego

    wymiarze rodzinnym, społecznym, narodowym. Niech budzi ona naszą wiarę i nadzieję na lepszą

    przyszłość budowaną na prawdzie, sprawiedliwości i wzajemnej miłości.

 

3. Uroczyste Nieszpory Świąteczne kończą Święte Triduum Paschalne – o godz. 17.30 w kościele

    parafialnym.

4. Dziś koniec okresu powstrzymania się od udziału w zabawach.

5. Jutro drugi dzień świąteczny – Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. według porządku niedzielnego.

    Jutrzejsza kolekta przeznaczona jest na KUL.

 

6. Tydzień powielkanocny to szczególny czas, w którym czcimy tajemnicę Miłosierdzia Bożego.

    Chcemy więc okazać wdzięczność Bożemu Miłosierdziu za wszelkie łaski i jednocześnie chcemy w

    obfitości je wypraszać sobie, zwłaszcza za pośrednictwem św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Przyszła

    Niedziela ( Biała) – Miłosierdzia Bożego, rozpoczyna 77. Tydzień Miłosierdzia.

    Dzieci i dorośli, którzy przyjęli Skarbonki Wielkopostne na początku Wielkiego Postu, będą mogli te

    ofiary złożyć w kościele.

 

7. Zapraszamy wszystkich Parafian do celebracji Święta Miłosierdzia w wigilię 10 kwietnia. 

    Rozpoczęcie o godzinie 14.00 wspólnym uwielbieniem.  Kulminacją będzie uroczysta Eucharystia o

    godz. 19.00 pod przewodnictwem ks. Biskupa Czai. W międzyczasie świadectwa sióstr ze

    zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, które poprowadzą Koronkę; film Miłość i miłosierdzie; a

    także konferencja ks. Marcina Marsollka pt. Miłosierdzie drogą do wolności. Szczegóły na plakacie na

    drzwiach kościoła oraz w internecie. Zapraszamy parafian i gości

 

8. W piątek oktawy Wielkanocy możemy spożywać potrawy mięsne.

9. Spowiedź św. zawsze przed Mszą św.

10. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w kościele parafialnym. Rozpoczęcie o

     godz. 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wiernych.

Msza święta w przyszła niedzielę o godzinie 11.30 zostanie odprawiona obok Kościoła św. Anny na cmentarzu.

Ks. Biskup Andrzej Czaja udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osobom

podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące  czy stan błogosławiony, osobom z

objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji,  odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem

oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie  mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione ograniczenia nie dostaną się do kościoła).

11.Troszczmy się o bezpieczeństwo swoje i bliźnich zakładając maseczki ochronne, zachowując między

      sobą odległości 1,5 m, dezynfekując dłonie. W naszym kościele może przebywać ok. 60 osób.   

 

12. Do nabycia świąteczny „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”, „Gazetka

      Parafialna”.

13. Dziękuję – Bóg zapłać za przygotowanie naszego kościoła do świąt, troskę o jego czystość;  za ofiary

      na kwiaty do Bożego Grobu; za przygotowanie i przyozdobienie Ciemnicy i Bożego Grobu; 

      Ks. Wikaremu Januszowi, Ks. Tomaszowi, diakonowi Rudolfowi; służbie liturgicznej:

      szafarzom, ceremoniarzom, panu kościelnemu, P. Organiście, kantorom, lektorom, ministrantom;

      wszystkim wiernym za udział w przepięknej liturgii Triduum Paschalnego i adoracje w Bożym Grobie.

 

14. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa i wielkanocnej radości!

 

 

Ogłoszenia parafialne 28.03.-04.042021

O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

                                                                 28.03. – 04.04.2021

 1. Przeżywamy dziś radosne chwile wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Zbawiciel wiedział, że wiwatujący na Jego cześć tłum już wkrótce będzie wołał: „UKRZYŻUJ  GO!”. Miłość ku nam każe Mu jednak iść dalej do końca, aby dokonać ofiary naszego odkupienia.

      Zapraszamy dzisiaj na ostatnie już nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 17.15.

 

 1. W liturgii rozpoczyna się WIELKI  TYDZIEŃ. Przeżyjmy go tak, jak powinien przeżywać człowiek wierzący tzn. godnie po chrześcijańsku. Zwłaszcza te święte, najważniejsze dni powszednie roku: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota – niech będą dla nas dniami szczególnego przeżywania Misterium Paschalnego. Te dni nazywamy Triduum Paschalnym, są największym świętem kościelnym i stanowią szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczynają się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, punktem kulminacyjnym jest obchód Wigilii Paschalnej w Wielką Noc, a kończą się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. W te dni święte liczniej przyjdziemy do naszych świątyń na wspólne przeżywanie tak pięknej i wymownej liturgii.
  1. zachęcamy wiernych, aby przez całe Triduum Paschalne przystępowali do Komunii św., aby wyspowiadali się przed Wielkim Czwartkiem
  2. w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i abstynencja. Zaleca się zachowanie postu jakościowego do Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę
  3. w Wielki Piątek o godz. 15.00  i 16.00 - DROGA KRZYŻOWA
  4. na obchód Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę wierni powinni przynieść ze sobą świece.

      Za odnowienie przyrzeczeń chrztu można dostąpić odpustu zupełnego.

 1. w Wielki Czwartek po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej – Adoracja w Ciemnicy do 22.00.
 2. w Wielki Piątek po Liturgii Męki Pańskiej – Adoracja całonocna przy Bożym Grobie. Za pobożny udział w adoracji i ucałowanie krzyża podczas liturgii można zyskać odpust zupełny.
 3. w Wielką Sobotę – całodzienna Adoracja przy Bożym Grobie. Porządek Adoracji podany jest w gablocie.
 4. W Wielką Sobotę święcenie pokarmów wielkanocnych:

                       Otmuchów          -  godz.   13.00  ; 14.00  ; 15.00  ;  16.00 

                       Frydrychów        -  godz.   14.00

                       Śliwice               -   godz.   14.15

                       Nieradowice       -   godz.   14.45

 

 1. SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA:  zawsze przed mszą św., niedziela od  16.00

     oraz:   PONIEDZIAŁEK, WTOREK,  ŚRODA :    6.30  -  10.00    ; 

                                                                         15.00  -  19.00

                                                                                                                                              

 czwartek, piątek, sobota   -  od 16.00  dla nadzwyczajnych sytuacji

  w Wielki Piątek: od 20.00 do 24.00

 

 1. Ofiary złożone przy Bożym Grobie przeznaczone są na Boży Grób w Ziemi Świętej.   

 

 1. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w kościele parafialnym do środy. Rozpoczęcie o

godz. 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wiernych.

Ks. Biskup Andrzej Czaja udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osobom

podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące  czy stan błogosławiony, osobom z

objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji,  odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem

oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie  mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione ograniczenia nie dostaną się do kościoła).

 1. Troszczmy się o bezpieczeństwo swoje i bliźnich zakładając maseczki ochronne, zachowując między   sobą odległości 1,5 m, dezynfekując dłonie. W naszym kościele może przebywać ok. 60 osób.   

 

 1. Do nabycia „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”. „Dzień Pański”, „Gazetka Parafialna”.

 

 1. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła; za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.
 2. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

11. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli: Karolina Żyrek, Irena Świerczek. Wieczny odpoczynek

      racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

Ogłoszenia parafialne 21-28.03.2021

               O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E  

                                                              21.03. – 28.03.2021

1. Liturgia dzisiejszej, już piątej w okresie Wielkiego Postu niedzieli wprowadza nas w ostatni etap

    świętego czasu Męki Pańskiej. Najbliższe dni i ich bogata liturgia umożliwią nam przeżywanie w

    sposób pogłębiony tajemnicy męki i zmartwychwstania Chrystusa Pana.

      Okres Wielkiego Postu kieruje nasz wzrok w stronę KRZYŻA.

    W sobotę wieczorem w naszej parafii rozpoczęcie REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH.

    Prowadzi je Ks. dr Krzysztof Soczyński, sędzia Sadu Diecezji Opolskiej.

    Prosimy o modlitwę w intencji rekolekcjonisty i odpowiednią organizację czasu, by móc aktywnie

    uczestniczyć w rekolekcjach. Zapraszamy wszystkich parafian do udziału w rekolekcjach świętych,

    przy zachowaniu wszystkich form bezpieczeństwa przed koronawirusem.

    Program rekolekcji w Gablocie, Gazetce Parafialnej oraz na stronie internetowej parafii.

 

2. Nabożeństwa wielkopostne Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. W naszej Parafii:

 

                                  DROGA KRZYŻOWA: - piątek  - godz. 16.00 - dzieci

                                                                            - piątek  - godz. 17.30 – dorośli i młodzież

                                  GORZKIE  ŻALE i Kazanie Pasyjne:  - niedziela  -  godz. 17.15

 

    Serdecznie zapraszam do udziału w tym pięknych nabożeństwach pasyjnych dzieci, młodzież i starszych

    i wszystkich parafian.

 

3. W środę o godz. 19.30 w kościele parafialnym WIECZÓR  UWIELBIENIA. Zapraszamy wiernych do

    tej pięknej modlitwy dziękczynienia i uwielbienia Pana Boga za wszystko co otrzymujemy.

 

4. W czwartek obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Jest to

    rocznica Wcielenia Jezusa Chrystusa. Dzień życia, które jest święte od poczęcia w łonie matki aż do

    naturalnej śmierci. Kościół zachęca nas do duchowej adopcji dziecka poczętego, którego życie w łonie

    matki jest zagrożone. Zapraszamy do modlitwy w tym dniu, szczególnie matki oczekujące potomstwa

    do przyjęcia specjalnego błogosławieństwa.

 

5. Okazja do spowiedzi świętej zawsze przed Mszą św., a w sobotę od godz. 17.00.

 

6. W  przyszłą niedzielę – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Przynosimy na Mszę św. palmy, bazie,

    które zostaną poświęcone.

    Zwróćmy uwagę, aby w tym dniu nie wybierać się na zakupy, ale by autentycznie święcić niedzielę

    Męki Pańskiej.

7.  W sobotę od godz. 8.30 świąteczne odwiedziny chorych w parafii.

 

8. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w kościele parafialnym. Rozpoczęcie o

     godz. 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wiernych.

    Ks. Biskup Andrzej Czaja udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osobom

     podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące  czy stan błogosławiony, osobom z

     objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji,  odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem

     oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie  mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione

     ograniczenia nie dostaną się do kościoła).

9. Troszczmy się o bezpieczeństwo swoje i bliźnich zakładając maseczki ochronne, zachowując między

     sobą odległości, dezynfekując dłonie. W naszym kościele może przebywać ok. 75 osób.   

 

10.Do nabycia:  „Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”, „Gazetka Parafialna”.

      Korzystajmy z biblioteki Caritas wtorek i piątek od godz. 17.00.

11. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła;  możemy do skarbony składać ofiary na

      kwiaty do Bożego grobu. W środę kolekta na zakończenie rekolekcji świętych. Bóg zapłać.

    

12.  Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

13. Do wieczności w minionym tygodniu odszedł Eugeniusz Mironienko. Wieczny odpoczynek racz mu dać

      Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

 

Ogłoszenia parafialne 14-21.03.2021

                  O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

                                                               14.03. – 21.03.2021

1. Dziś IV Niedziela Wielkiego Postu - Laetare.

W głębokim i należytym przeżyciu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne, zwłaszcza te, które głęboko zakorzeniły się w tradycji polskiej religijności.

W każdy więc piątek przychodzimy, by wraz z Chrystusem przebyć Drogę Krzyżową.

W niedzielne popołudnie gromadzimy się w naszych kościołach, aby wspólnie śpiewać

 Gorzkie Żale i rozważać kazania pasyjne.

W naszej Parafii:

                DROGA KRZYŻOWA:    - piątek   - godz. 16.00  - dzieci

                                                             - piątek   - godz. 17.30  - młodzież i dorośli

                GORZKIE  ŻALE i Kazanie Pasyjne:  - niedziela  - godz. 17.15

                                                                               

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym pięknych nabożeństwach pasyjnych dzieci, młodzież i starszych i wszystkich parafian. Może to być nasze postanowienie wielkopostne. W Polsce za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

 

2. Post byłby czymś małym i niegodnym, gdyby polegał tylko na powstrzymywaniu się od spożywania

    pokarmów mięsnych. Rdzeniem postu jest NAWRÓCENIE. Istotą postu wg. Izajasza – jest „uniżenie

    duszy przed Panem”(Iz 58.3,5).

    Post jest wyrazem pokory, nadziei i miłości człowieka do Boga. Post zasługujący to tylko taki, który

    ożywiony jest szczerą intencją pokuty i uwielbienia Boga. Post jest więc nawróceniem serca i duszy do

    Boga. Nie oszukujmy się jednak, że nie potrzeba także umartwienia naszemu ciału.

 

3.  Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się od V Niedzieli Wielkiego Postu –  21 marca,

  do środy 24 marca. Wygłosi je Ks. dr Krzysztof Soczyński, sędzia Sądu Diecezji Opolskiej. Prosimy już dzisiaj o modlitwę w intencji  rekolekcjonisty i odpowiednią organizację czasu, by móc aktywnie uczestniczyć w rekolekcjach. 

PLAN  REKOLEKCJI  W  GABLOCIE  I  W  GAZETCE  PARAFIALNEJ

 

4. W piątek 19 marca obchodzimy uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najśw. Maryi Panny.

    To, co Bóg chciał nam powiedzieć najistotniejszego o św. Józefie, wypowiedział jednym zdaniem: ”Był

    człowiekiem sprawiedliwym”. Zechciejmy zastanowić się, co to znaczy „być człowiekiem

    sprawiedliwym”, a św. Józefa czyńmy powiernikiem naszych codziennych spraw i zadań, jakie wyznacza

     nam życie.

    Zapraszamy szczególnie mężczyzn do modlitwy i uczestnictwa we Mszy św., gdyż św. Józef jest

    patronem mężczyzn.

 

5. Okazja do spowiedzi świętej zawsze przed Mszą św. Spowiadajmy się szczególnie teraz w tym

      Wielkim Poście. To nam bardzo pomoże w wielkopostnej pokucie i uświęceniu.

 

6. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w kościele parafialnym. Rozpoczęcie o

     godz. 15.00 koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wiernych.

    Ks. Biskup Andrzej Czaja udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osobom

     podeszłym wieku i innym poważnie zagrożonym z uwagi na tzw. choroby towarzyszące  czy stan błogosławiony, osobom z

     objawami infekcji, przebywającym w kwarantannie i samoizolacji,  odczuwającym wzmożoną obawę przed zakażeniem

     oraz tym wszystkim, którzy nie z własnej winy nie  mogą uczestniczyć w Eucharystii (np. ze względu na ustanowione

     ograniczenia nie dostaną się do kościoła).

7. Troszczmy się o bezpieczeństwo swoje i bliźnich zakładając maseczki ochronne, zachowując między

     sobą odległości, dezynfekując dłonie. W naszym kościele może przebywać ok. 75 osób.   

 

8.  Do nabycia najnowszy numer  „Gościa Niedzielnego”, „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”,

       „Gazetka Parafialna”. Korzystajmy z biblioteki Caritas wtorek i piątek od godz. 17.00.

 

9. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła.

      Dziś miesięczna zbiórka do puszek na renowację ołtarzy naszego kościoła. Bóg zapłać!

       Do skarbony możemy składać ofiary na kwiaty do Bożego grobu. W przyszłą niedzielę kolekta na

       remonty obiektów diecezjalnych.

 

10.  Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

11. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli: Edward Czajkowski, Małgorzata Jasińska, Julia

      Wachowska. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech

      odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Ogłoszenia

 

OBRAZ Z WNĘTRZA KOŚCIOŁA

 

 

Posłuchaj niedzielnego kazania

Opolskie dla Rodziny

Strona Domu Miłosierdzia

Modlitwa wstawiennicza

Wycieczki parafialne

 

 

Siostry Boromeuszki

Minuta ze Słowem

Obraz z kamery

Odpusty jako wielki dar

Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

Czytaj więcej...

Sakramenty święte

Sakramenty święte - co wiedzieć należy...

Czytaj więcej...

Malowidła Dankwarta

Rozkład malowideł K. Dankwarta na sklepieniu kościoła parafialnego

Czytaj więcej

Joomla templates by Joomlashine