Artykuły

Ogłoszenia

Ogłoszenia parafialne 31.05.-07.06.2020

  O G Ł O S Z E N I A      D U S Z P A S T E R S K I E

                                                                                 31.05. – 07.06.2020

1. Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Dzień Zesłania Ducha Świętego jest początkiem  

    narodzin Kościoła. Kościół modli się, aby Duch Święty „dał nam głębiej zrozumieć tajemnice

    Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. Starajmy się w codziennym życiu dać świadectwo

    otwartości na światło Ducha Świętego.

    O godz. 17.30  Nabożeństwo Majowe i do Ducha Świętego, na które parafian serdecznie  zapraszamy.

2. W poniedziałek Święto NMP Matki Kościoła – drugi dzień Zielonych Świąt.

    W tym dniu przypada Diecezjalny dzień modlitw rolników o dobre urodzaje i błogosławieństwo Boże w

    pracy – dla naszego nyskiego rejonu w Szwedzkiej Górce o godz.11.00, (koło Ścinawy). Zapraszamy

    rolników naszej parafii do udziału w tym nabożeństwie.

    W poniedziałek – 1 czerwca – przypada także DZIEŃ  DZIECKA. Zapraszamy wszystkie dzieci naszej

    parafii na Mszę św. o godz. 16.00 odprawiana w ich intencji. Zapraszamy także rodziców, aby modlili się

    za swoje dzieci.

3. W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota Miesiąca. Chcemy dziękować Panu  Jezusowi

     za ustanowienie Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa, modlić się o powołania kapłańskie

     i zakonne w Godzinie Świętej oraz oddać cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu

     Sercu Maryi. Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach.

Spowiedź święta pierwszopiątkowa:  od godz. 15.00 oraz przed i w czasie Mszy św.

            Msza św. szkolna w piątek o godz. 16.00.

4. W sobotę od godz. 8.30 miesięczne odwiedziny chorych na wyraźne życzenie samych chorych bądź

    ich najbliższej rodziny czy opiekunów. Prosimy więc o zgłoszenia w zakrystii, kancelarii lub

    telefonicznie.

    W sobotę o godz. 16.00 nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych.

5. Miesiąc czerwiec poświęcony jest czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W naszych kościołach

     odprawiane są nabożeństwa  czerwcowe, podczas których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa.

     Uczestnicząc w tych nabożeństwach pragniemy wynagrodzić Bożemu Sercu za grzechy nasze, jak i za

     grzechy naszych sióstr i braci.

     Nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszym kościele codziennie przed Mszą św.

     wieczorną o godz. 17.30. Serdecznie zapraszamy.

     Wcześniej w kościele parafialnym od godz. 16.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas

     której możliwość przyjęcia sakramentu pokuty. Zapraszamy wiernych.

6. W przyszłą niedzielę Uroczystość Najświętszej Trójcy, z którą kończy się czas Komunii św.

     wielkanocnej. Dobiega końca czas wielkanocny. Kościół przypomina nam, że to stosowny czas na

    odbycie spowiedzi świętej i przyjęcie Komunii wielkanocnej. Niech ten apel Kościoła wezmą sobie do

    serca zwłaszcza ci, którzy jeszcze tego obowiązku nie dopełnili. Spowiedź św. zawsze przed Mszą św.

7. W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Zapraszamy do modlitwy za

    kapłanów, za przygotowujących się do kapłaństwa i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

W sobotę o 18.00 zapraszamy na Mszę św. dziękczynną w 25. rocznicę święceń kapłańskich Ks. Jarosława Szeląga

8. Ks. Biskup Ordynariusz odwołuje dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla

    wszystkich wiernych w niedziele i dni świąteczne. Od obowiązku wskazanego dyspensuje do

    odwołania osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji oraz tych, którzy odczuwają

    wzmożoną obawę przez zakażeniem. W kościele mamy założone maseczki ochronne i zachowujemy

    przypisane odległości między sobą 2m.

9. Do nabycia „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”, „Gazetka Parafialna”.

    Zapraszamy do biblioteki parafialnej Caritas we wtorek i piątek  godz. 17.00. Zachowujemy wszelkie

     środki ostrożności, w pomieszczeniu w tym samym czasie może przebywać jedna osoba.

10. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła, opiekę nad kwiatami.

      W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego.

     Dziękuję – Bóg zapłać za ofiary składane za pośrednictwem konta bankowego parafii na

     renowację ołtarzy w kościele parafialnym, remont wieży kościoła św. Anny i bieżące

     funkcjonowanie parafii. W dalszym ciągu proszę o wsparcie na te cele, numer konta podany jest

     na stronie internetowej parafii.

11. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

12. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli Halina Dubińska, Władysław Cholewa . Wieczny

      odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju

      wiecznym. Amen.

Ogłoszenia parafialne 24-31.05.2020

O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

                                                               24.05 – 31.05.2020

 1.  Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

      Tajemnicę Wniebowstąpienia obchodzi się czterdziestego dnia po zmartwychwstaniu. Jest to

       pamiątka odejścia Syna Bożego w chwale do Ojca. Święto powstało w połowie IV wieku, a w

       V wieku było już znane i obchodzone w całym kościele.

       O godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe, na które serdecznie zapraszamy.

 

2. Dobiega końca Maryjny miesiąc MAJ. Wraz z budzącą się do życia przyrodą chcemy czcić Bożą

    Rodzicielkę. W naszych świątyniach, przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach gromadzimy się, aby

   śpiewać  maryjne pieśni i modlić się słowami Litanii Loretańskiej. Niech i nas nie zabraknie na tych

    pięknych maryjnych nabożeństwach. Szczególnie zapraszamy DZIECI naszej parafii, młodzież i

    starszych poprzez transmisje internetowe z naszego kościoła.

    W ciągu tygodnia nabożeństwa majowe przed  Mszą św. wieczorną – o godz. 17.30.

 

3. Dni powszednie w okresie między Wniebowstąpieniem a Zesłaniem Ducha Świętego niech  będą dla

    nas czasem przygotowania się na przyjęcie Ducha Świętego Pocieszyciela. W ten sposób

    przygotowując się do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego rozpoczęliśmy w piątek dni specjalnych

    modlitw – nowennę do Ducha Świętego.

  

4. W przyszłą niedzielę Kościół obchodzi Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Zielone Świątki.

    W ciągu bieżącego tygodnia chciejmy jak najgodniej przygotować się do Uroczystości Zielonych

    Świąt uczestnicząc w nabożeństwach nowenny do Ducha Świętego. W sobotę o godz. 19.00 w kościele parafialnym modlitewne czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego i adoracja Najświętszego Sakramentu.

    Jednocześnie Kościół przypomina nam o odbyciu spowiedzi św. i Komunii św. wielkanocnej do

    niedzieli Trójcy Świętej.

    Spowiedź św. zawsze przed Mszą św.

 

5. We wtorek – 26 maja przypada Dzień Matki. Zapraszamy Matki naszej parafii na Mszę św. w

    ich intencji odprawianą o godz. 18.00. Dzieci módlcie się za nasze Mamy. 

 

6. W sobotę o godz. 10.00 w Katedrze Opolskiej i innych wyznaczonych kościołach Święcenia

    Kapłańskie absolwentów Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego i Wydziału

    Teologicznego w Opolu. Siedmiu diakonów otrzyma świecenia kapłańskie, co obwieszczą o

    godz. 11.00 dzwony w całej naszej diecezji. Chcemy modlić się w intencji nowo wyświęconych

    kapłanów.   

 

7.  Adoracja Najświętszego Sakramentu w w kościele parafialnym od godz. 15.00 – rozpoczęcie

    koronką do Miłosierdzia Bożego.  Podczas adoracji możliwość spowiedzi św. i przyjęcia co pół

    godziny Komunii św. Zapraszamy.

    Zgodnie z ostatnimi ustaleniami (jedna osoba na 10m2 ) Pamiętajmy, że w tym samym czasie

    może przebywać w kościele tylko dziewięćdziesiąt osób!

    Ze względu na ograniczenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym zapraszamy parafian do

    uczestnictwa w Mszach św., w koronce do Miłosierdzia Bożego, modlitwie różańcowej, w

    nabożeństwach na stronie parafialnego Facebooka i przez transmisje internetowe.

 

8. Do nabycia „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”, „Gazetka Parafialna”.

     Zapraszamy do biblioteki parafialnej Caritas we wtorek i piątek  godz. 17.00. Zachowujemy wszelkie

     środki ostrożności, w pomieszczeniu w tym samym czasie może przebywać jedna osoba.

 

9. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła, opiekę nad kwiatami.

     Dziękuję – Bóg zapłać za ofiary składane za pośrednictwem konta bankowego parafii na

     renowację ołtarzy w kościele parafialnym, remont wieży kościoła św. Anny i bieżące

     funkcjonowanie parafii. W dalszym ciągu proszę o wsparcie na te cele, numer konta podany jest

    na stronie internetowej parafii.  

 

10. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

Ogłoszenia parafialne 17-24.05

             O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

                                                       17.05. – 24.05.2020

1. Dziś VI Niedziela Wielkanocna. O godz. 17.30 Nabożeństwo Majowe, na które serdecznie parafian

       zapraszamy.

2. Trwa Maryjny miesiąc MAJ. Wraz z budzącą się do życia przyrodą chcemy czcić Bożą Rodzicielkę.

    W naszych świątyniach, przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach gromadzimy się, aby śpiewać 

    maryjne pieśni i modlić się słowami Litanii Loretańskiej. Niech i nas nie zabraknie na tych pięknych

    maryjnych nabożeństwach. Szczególnie zapraszamy DZIECI naszej parafii, młodzież i starszych poprzez

    transmisje internetowe z naszego kościoła.

    W ciągu tygodnia nabożeństwa majowe przed  Mszą św. wieczorną – o godz. 17.30.

    

3. W piątek rozpoczęcie Nowenny do Ducha Świętego.

4. W niedzielę obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Obchód liturgiczny został

     przeniesiony z czwartku na następującą po nim siódmą Niedzielę Wielkanocną.

5. Zgodnie z Decyzją Konferencji Episkopatu Polski „Dni modlitw o urodzaje”, czyli tzw. Dni Krzyżowe

    należy obchodzić tradycyjnie w poniedziałek, wtorek, środę przed Wniebowstąpieniem Pańskim. Celem

    tych dni jest modlitwa o obfite plony ziemi i błogosławieństwo Boże w pracy (nie tylko na roli).

    W parafiach Uroczystość te dni urządza się procesje błagalne do krzyża ze śpiewem Litanii do

    Wszystkich Świętych. Serdecznie zapraszamy parafian do udziału w tej modlitwie.

      W związku z pandemią koronawirusa procesji nie będzie, a modlitwa o urodzaje podczas

       Nabożeństwa Majowego.

 

6. Trwa czas wielkanocny. Kościół przypomina nam, że to stosowny czas na odbycie spowiedzi świętej i

     przyjęcie Komunii wielkanocnej. Niech ten apel Kościoła wezmą sobie do serca zwłaszcza ci, którzy

     jeszcze tego obowiązku nie dopełnili. Warto w tym miejscu przypomnieć z nowego sformułowania

     przykazań kościelnych drugie i trzecie, które brzmią: 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do

     sakramentu pokuty. 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię

     Świętą.

        Spowiedź św. zawsze przed Mszą św.

 

7.  Adoracja Najświętszego Sakramentu w w kościele parafialnym od godz. 15.00 – rozpoczęcie

    koronką do Miłosierdzia Bożego.  Podczas adoracji możliwość spowiedzi św. i przyjęcia co pół

    godziny Komunii św. Zapraszamy.

    Zgodnie z ostatnimi ustaleniami (jedna osoba na 10m2 ) Pamiętajmy, że w tym samym czasie może

    przebywać w kościele tylko dziewięćdziesiąt osób!

    Ze względu na ograniczenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym zapraszamy parafian do

    uczestnictwa w Mszach św., w koronce do Miłosierdzia Bożego, modlitwie różańcowej, w

    nabożeństwach na stronie parafialnego Facebooka i przez transmisje internetowe.

 

8. W sobotę – 16 maja w Krakowie w kościele braci Kapucynów nasz parafianin Brat Rafał Ciurej

    przyjął święcenia prezbiteratu. Otoczmy Ks. Rafała naszymi modlitwami na drogę życia

    kapłańskiego i zakonnego.

9. Do nabycia „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”, „Gazetka Parafialna”.

10. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła opiekę nad kwiatami, za ofiary złożone na

     renowację ołtarzy naszego kościoła i remontu wieży kościoła św. Anny.

  

    Dziękuję – Bóg zapłać za ofiary składane za pośrednictwem konta bankowego parafii na renowację

    ołtarzy w kościele parafialnym, remont wieży kościoła św. Anny i bieżące funkcjonowanie parafii.

    W dalszym ciągu proszę o wsparcie na te cele, numer konta podany jest na stronie internetowej

    parafii.      

 

11.  Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

12. Do wieczności w minionym tygodniu odeszła Izabela Zuber. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a

      światłość wiekuista niechaj jej świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Ogłoszenia parafialne 10-17.05

               O G Ł O S Z E N I A         D U S Z P A S T E R S K I E

                                                                                  10.05 – 17.05.2020

1. Dziś   V Niedziela Wielkanocna. O godz. 17.30 –  Nabożeństwo Majowe z modlitwą o powołania.

    Zapraszamy do udziału w tym nabożeństwie.

    Kapłaństwo, to jedyne – obok małżeństwa i rodziny – powołanie, które nie przestanie być aktualne.

    Jest to powołanie, które ludziom tej ziemi przypomina o tym, że są dziećmi Bożymi i że sensem ich

    życia jest miłość nie z tej ziemi. Wspierajmy Kościół naszą modlitwą o powołania do kapłaństwa,

    również i z naszej parafii. Zapraszamy wiernych do udziału w modlitwie.

 

2. Trwa czas wielkanocny. Kościół przypomina nam, że to stosowny czas na odbycie spowiedzi świętej i

    przyjęcie Komunii wielkanocnej. Niech ten apel Kościoła wezmą sobie do serca zwłaszcza ci, którzy

    jeszcze tego obowiązku nie dopełnili. Warto w tym miejscu przypomnieć z nowego sformułowania

    przykazań kościelnych drugie i trzecie, które brzmią: 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do

    sakramentu pokuty. 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię

    Świętą.  Zachęcamy wiernych do korzystania z daru miłosierdzia Bożego.

    Spowiedź św. zawsze przed Mszą św.      

 

3. Trwa Maryjny miesiąc MAJ. Wraz z budzącą się do życia przyrodą chcemy czcić Bożą Rodzicielkę.

    W naszych świątyniach, przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach gromadzimy się, aby śpiewać  maryjne

    pieśni i modlić się słowami Litanii Loretańskiej. Niech i nas nie zabraknie na tych pięknych maryjnych

    nabożeństwach. Szczególnie zapraszamy DZIECI naszej parafii, młodzież i starszych poprzez transmisje

     internetowe z naszego kościoła.

     W ciągu tygodnia nabożeństwa majowe przed  Mszą św. wieczorną – o godz. 17.30.

 

4. W środę 13 maja, w sposób szczególny nasze serca kierujemy ku Fatimie. W tym roku przypada

    103. rocznica objawień fatimskich. Matka Boża z  Fatimy wzywa nas do modlitwy – modlitwy

    różańcowej,pokuty, nawrócenia. Zapraszamy wiernych do udziału w nabożeństwie fatimskim

     o godz. 17.30.

     W związku z pandemią koronawirusa procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej nie odbędzie się.

 

5. W piątek o godz. 19.30 w kościele parafialnym WIECZÓR  UWIELBIENIA. Zapraszamy do udziału

    parafian i gości w tej pięknej modlitwie dziękczynienia i uwielbienia Pana Boga za wszystko co

    otrzymujemy.

 

6. W sobotę – 16 maja, o godz. 11.00 w Krakowie w kościele braci Kapucynów świecenia prezbiteratu

    naszego parafianina Brata Rafała Ciureja. Otoczmy w ciągu  tego tygodnia brata Rafał naszymi

    modlitwami w przygotowaniu rekolekcyjnym do przyjęcia święceń kapłańskich.

    Transmisja uroczystości: You Tube biuro prasowe kapucyni

 

7.  Adoracja Najświętszego Sakramentu w w kościele parafialnym od godz. 15.00 – rozpoczęcie

    koronką do Miłosierdzia Bożego.  Podczas adoracji możliwość spowiedzi św. i przyjęcia co pół

    godziny Komunii św. Zapraszamy.

    Zgodnie z ostatnimi ustaleniami (jedna osoba na 15m2 ) Pamiętajmy, że w tym samym czasie może

   przebywać w kościele tylko pięćdziesiąt pięć osób!

   Ze względu na ograniczenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym zapraszamy parafian do

    uczestnictwa w Mszach św., w koronce do Miłosierdzia Bożego, modlitwie różańcowej, w

    nabożeństwach na stronie parafialnego Facebooka i przez transmisje internetowe.

 

8. Do nabycia najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”, „Dzień Pański”, „Gazetka Parafialna”.

 

9. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła, opiekę nad kwiatami.

    Dziś miesięczna  zbiórka do puszek na renowację ołtarzy naszego kościoła oraz

     na remont wieży kościoła Św. Anny. Za składane ofiary Bóg zapłać.

  

     Dziękuję – Bóg zapłać za ofiary składane za pośrednictwem konta bankowego parafii na renowację

     ołtarzy w kościele parafialnym, remont wieży kościoła św. Anny i bieżące funkcjonowanie parafii.

     W dalszym ciągu proszę o wsparcie na te cele, numer konta podany jest na stronie internetowej

      parafii.

 

10. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

11. Do wieczności w minionym tygodniu odeszła Wiktoria Oleksy. Wieczny odpoczynek racz jej dać

      Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci, niech odpoczywa  w pokoju wiecznym. Amen.

Ogłoszenia parafialne 03-10.05

         O G Ł O S Z E N I A         D U S Z P A S T E R S K I E

                                                                                  03.05 – 10.05.2020

1. Dziś   IV Niedziela Wielkanocna, zwana Niedzielą Dobrego Pasterza obchodzimy Światowy

   Dzień Modlitw o Powołania. W dniach od 3 do  9 maja Kościół powszechny przeżywa 57. Światowy

   Tydzień Modlitw o Powołania.

    O godz. 17.30 –  Nabożeństwo Majowe z modlitwą o powołania. Zapraszamy szczególnie młodzież

     naszej parafii do udziału w tym nabożeństwie.

    Kapłaństwo, to jedyne – obok małżeństwa i rodziny – powołanie, które nie przestanie być aktualne.

    Jest to powołanie, które ludziom tej ziemi przypomina o tym, że są dziećmi Bożymi i że sensem ich

    życia jest miłość nie z tej ziemi. Wspierajmy Kościół naszą modlitwą o powołania do kapłaństwa,

    również i z naszej parafii. Zapraszamy wiernych do udziału w modlitwie.

 

2. Trwa czas wielkanocny. Kościół przypomina nam, że to stosowny czas na odbycie spowiedzi świętej i

    przyjęcie Komunii wielkanocnej. Niech ten apel Kościoła wezmą sobie do serca zwłaszcza ci, którzy

    jeszcze tego obowiązku nie dopełnili. Warto w tym miejscu przypomnieć z nowego sformułowania

    przykazań kościelnych drugie i trzecie, które brzmią: 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do

    sakramentu pokuty. 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię

    Świętą.  Zachęcamy wiernych do korzystania z daru miłosierdzia Bożego.

    Spowiedź św. zawsze przed Mszą św.      

 

3. Rozpoczął się Maryjny miesiąc MAJ. Wraz z budzącą się do życia przyrodą chcemy czcić Bożą

    Rodzicielkę. W naszych świątyniach, przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach gromadzimy się, aby

    śpiewać  maryjne pieśni i modlić się słowami Litanii Loretańskiej. Niech i nas nie zabraknie na tych

    pięknych maryjnych nabożeństwach. Szczególnie zapraszamy DZIECI naszej parafii, młodzież i 

    starszych poprzez transmisje internetowe z naszego kościoła.

     W ciągu tygodnia nabożeństwa majowe przed  Mszą św. wieczorną – o godz. 17.30.

 

4. W piątek – 8 maja, przypada uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona

    Polski i naszego Wyższego Seminarium Duchownego. Jest on niestrudzonym przyjacielem z nieba

    wszystkich tych, którym na sercu leży odnowa moralna i religijna narodu polskiego i którzy bezwarunkowo

    poświęcają się jej szerzeniu.

 

 5.  Adoracja Najświętszego Sakramentu w w kościele parafialnym od godz. 15.00 – rozpoczęcie

    koronką do Miłosierdzia Bożego.  Podczas adoracji możliwość spowiedzi św. i przyjęcia co pół

    godziny Komunii św. Zapraszamy.

    Zgodnie z ostatnimi ustaleniami (jedna osoba na 15m2 ) Pamiętajmy, że w tym samym czasie może

   przebywać w kościele tylko pięćdziesiąt pięć osób!

   Ze względu na ograniczenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym zapraszamy parafian do

    uczestnictwa w Mszach św., w koronce do Miłosierdzia Bożego, modlitwie różańcowej, w

    nabożeństwach na stronie parafialnego Facebooka i przez transmisje internetowe.

 

6. Do nabycia najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”, „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”, „Gazetka

    Parafialna”.

7. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła, opiekę nad kwiatami.

    Dziś kolekta na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego.

    W przyszłą niedzielę miesięczna  zbiórka do puszek na renowację ołtarzy naszego kościoła oraz

     na remont wieży kościoła Św. Anny.

  

     Dziękuję – Bóg zapłać za ofiary składane za pośrednictwem konta bankowego parafii na renowację

     ołtarzy w kościele parafialnym, remont wieży kościoła św. Anny i bieżące funkcjonowanie parafii.

     W dalszym ciągu proszę o wsparcie na te cele, numer konta podany jest na stronie internetowej

      parafii.

 

8. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

Ogłoszenia

 

 

Posłuchaj niedzielnego kazania

Opolskie dla Rodziny

Strona Domu Miłosierdzia

Modlitwa wstawiennicza

Wycieczki parafialne

 

 

Siostry Boromeuszki

Minuta ze Słowem

Obraz z kamery

Odpusty jako wielki dar

Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

Czytaj więcej...

Sakramenty święte

Sakramenty święte - co wiedzieć należy...

Czytaj więcej...

Malowidła Dankwarta

Rozkład malowideł K. Dankwarta na sklepieniu kościoła parafialnego

Czytaj więcej

Joomla templates by Joomlashine