Artykuły

Ogłoszenia

Ogłoszenia parafialne 25.10-1.11.2020

O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

                                                                       25.10. –   01.11.2020

1.  W dzisiejszą niedzielę w kościołach, które już zostały konsekrowane, obchodzona jest rocznica

     poświęcenia kościoła. Każda świątynia obchodzi w ciągu roku szczególnie dwa święta: dzień

     swojego patrona i dzień swojej konsekracji. Dzień patrona to także dzień imienin kościoła – odpust

     parafialny. Dzień poświęcenia kościoła jest natomiast dniem jego oddania na wyłączną własność Boga,

     aby był on miejscem sprawowania kultu. Dziękujemy dziś Bożej Opatrzności za swój kościół.

    O godz. 17.30 w kościele parafialnym Nabożeństwo Różańcowe. Serdecznie zapraszamy.

 

2. W niedzielę – 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych – myśli nasze kierujemy ku Bogu, który

    jest celem ostatecznym i sensem naszego życia, jak również ku rzeszom świętych, którzy ten cel

    osiągnęli. Świętość jest także udziałem każdego z nas. Gromadzimy się również przy grobach naszych

    zmarłych, aby się modlić i polecać ich dusze miłosierdziu Bożemu. O godz. 14.00 nabożeństwo za

    zmarłych z kazaniem w kościele parafialnym oraz różaniec za zmarłych na cmentarzu.

 

3. W listopadowe dni, częściej niż kiedykolwiek w ciągu roku pamiętamy o naszych zmarłych. Nasza

    modlitwa, ofiara, cierpienie a zwłaszcza możliwość zyskiwania w tych dniach odpustów, które są

    udziałem w duchowym skarbcu Kościoła, niech staną się rzeczywistym gestem wyciągniętej pomocnej

    dłoni i życzliwego serca. Niech przez to staną się też wyrazem odnowionej wiary w życie wieczne i

    wdzięczności wobec zmarłych za wszelkie dobro, jakie w życiu od nich kiedyś otrzymaliśmy.

W Katechiźmie Kościoła Katolickiego czytamy:

„Kościół pielgrzymów od zarania religii chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych, a ponieważ święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli od grzechów uwolnieni (2 Mach 12,45), także modły za nich ofiarowywać. Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawi, że staje się skutecznym ich wstawiennictwo za nami”.

Odpusty za zmarłych: od Uroczystości Wszystkich Świętych:

a)Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę dziś od południa i przez cały Dzień Zaduszny

    mogą dostąpić odpustu zupełnego, który można ofiarować za zmarłych. Według

   obowiązujących przepisów można go uzyskać tylko jeden raz. W czasie nawiedzenia

   należy odmówić: Ojcze nasz, Wierzę oraz wypełnić inne warunki jak: spowiedź św.,

   Komunia św. i modlitwa w int. Ojca Św. np. Pod Twoją obronę.

             b)Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za

                zmarłych, mogą uzyskać odpust za dusze w czyśćcu cierpiące.

 Na mocy podjętej wczoraj decyzji Penitencjarii Apostolskiej w tym roku odpust zupełny za zmarłych można uzyskać pod innymi warunkami niż zwykle. Po pierwsze, odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych choćby tylko duchowo zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopada, można w tym roku uzyskać przez cały listopad. Po drugie, odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, uzyskiwany w trybie zwyczajnym tego dnia lub w niedzielę poprzedzającą bądź następną przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, można w tym roku uzyskać we wszystkie dni listopada. Po trzecie: Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) oraz odmówią modlitwę za zmarłych bądź wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

 

4. Okazja do spowiedzi świętej przed Wszystkimi Świętymi codziennie od godz. 17.00 oraz zawsze

    przed Mszą św.

 

5. Drodzy Parafianie! Trwający czas epidemii i wciąż wysoka liczba zachorowań na Covid-19 zmusza nas

    nadal do respektowania pewnych ograniczeń i reżimów, zawartych m.in. w nowym dekrecie Biskupa

   Opolskiego z 17.10. br. Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym

   w liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o

   zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko jako

   obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje obawy i

   ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. Zachowajmy też odpowiedni

   porządek przy przystępowaniu do Komunii św. Przypominam, że przyjmujący Komunię św. na rękę

   powinni spożyć ją przed odejściem od ołtarza. Trwajmy też nadal na modlitwie o ustanie epidemii, za jej

   ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc. W kościele może przebywać ok. 150 osób.

 

6. W związku z zaistniałą sytuacją epidemii, zawieszamy adorację w kaplicy św. Krzyża natomiast

     Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie w kościele parafialnym. Rozpoczęcie o godz. 15.00

     koronką do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy wiernych.

 

7. We Wszystkich Świętych na cmentarzu będzie można złożyć ofiarę na Katolickie Stowarzyszenia Domu

      Miłosierdzia w Otmuchowie.

 

8. Do nabycia najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”, „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”,

      „Gazetka Parafialna”. Kartki na wypominki.

 

9. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła, nowożeńcom za kwiaty.

     Bóg zapłać za ofiary złożone na renowację ołtarzy i posadzki prezbiterium kościoła.

     Troszczmy się o czystość naszego cmentarza.

 

10.  Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

11. Do wieczności w minionym tygodniu odeszła Genowefa Karbowiak. Wieczny odpoczynek racz

      jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Ogłoszenia parafialne 18-25.10.2020

                  O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

                                                         18.10 – 25.10.2020

1. Dzisiaj o godz. 17.30 Nabożeństwo Różańcowe w intencji misji, na które serdecznie parafian

    zapraszamy, szczególnie dzieci i młodzież. Dzieci wytrwajcie  w modlitwie różańcowej! 

 

2.  W czwartek wspomnienie św. Jana Pawła II. Przypada patronalny dzień diecezjalnego dzieła modlitwy

     w intencji kapłanów „OREMUS”. Zapraszamy do tej modlitwy.

 

3. Trwa październik, miesiąc różańcowej modlitwy. Przez Różaniec chcemy czcić Matkę Syna Bożego i

    za Jej przyczyną prosimy Boga o opiekę nad naszymi rodzinami i ojczyzną. Bierzemy udział w tych

    pięknych i jakże wymownych nabożeństwach okresu jesiennego.

    W naszej parafii nabożeństwa różańcowe są przed Mszą św. wieczorną o godz. 17.30.

             W sposób szczególny na te nabożeństwa zapraszamy dzieci, młodzież i starszych.

     Październik minie, ale  MODLITWA  RÓŻAŃCOWA  POZOSTANIE – dlatego zapraszamy do

     tej modlitwy we wspólnotach  RÓŻ  RÓŻAŃCOWYCH.    Dlaczego warto?

     Modlisz się jedną dziesiątką różańca w powierzonej intencji codziennie 7 minut, które mają

     wpływ na wieczność. 

4. Dzisiejsza niedziela poświęcona jest w Kościele sprawom misji – 94. Światowy Dzień Misyjny, pod

    hasłem:” Oto ja, poślij mnie”, który przeżywamy w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym.

    Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy. Prosimy Boga, aby mogli

    skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły, albo

    dotąd Boga nie poznały. Jest to stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła

    należy misyjność. Przez cały tydzień swoją myśl i serce kierujemy w stronę misjonarzy duchownych i

    świeckich wspierając ich modlitwą i ofiarą – w bieżącym tygodniu szczególnie różańcową. Serdecznie

    zapraszam parafian do modlitwy. Dzisiejsza kolekta na misje.

 

5. W przyszłą niedzielę w kościołach, które już zostały konsekrowane, obchodzona jest rocznica

    poświęcenia kościoła. Każda świątynia obchodzi w ciągu roku szczególnie dwa święta: dzień swojego

    patrona i dzień swojej konsekracji. Dzień patrona to także dzień imienin kościoła – odpust parafialny.

    Dzień poświęcenia kościoła jest natomiast dniem jego oddania na wyłączną własność Boga, aby był on

    miejscem sprawowania kultu.

 

6. Spowiedź św. przed Uroczystością Wszystkich Świętych przed każdą Mszą św.,  aby ofiarować

    odpust zupełny za naszych zmarłych.

 

7. Apostolat i Wspólnota Maryja Kobiet i Mężczyzn zaprasza na Ogólnopolską Adorację

     Najświętszego Sakramentu w intencji Ojczyzny i Kościoła Powszechnego w kaplicy Krzyża

     Świętego dnia 22 października w godz. 13.00 do 16.00. Wszystkich chętnych zapraszamy.

 

8. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Św. Krzyża do godziny 16.00, a w kościele

      parafialnym od godz. 17.00. Zapraszamy.

 

9. Do nabycia najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”, „Dzień Pański”, „Gazetka Parafialna”.

      Zapraszamy do biblioteki Caritas.    Można nabywać kartki na wspominki.

            OBECNIE  KONTENERY  NA  ŚMIECI  ZNAJDUJĄ  SIĘ  OBOK  KOŚCIOŁA

            ŚW. ANNY i TYLKO  TAM  WYSYPUJEMY  ŚMIECI  I  WYPALONE  ZNICZE!

            TROSZCZMY  SIĘ  O   CZYSTOŚĆ  NASZEGO  CMENTARZA!

 

10. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła, nowożeńcom za kwiaty.

     Dziś miesięczna zbiórka do puszek na renowację ołtarzy naszego kościoła. Bóg zapłać.

 

11. Drodzy Parafianie! Trwający czas epidemii i wciąż wysoka liczba zachorowań na Covid-19 zmusza nas

    nadal do respektowania pewnych ograniczeń i reżimów, zawartych m.in. w nowym dekrecie Biskupa

   Opolskiego z 17.10. br. Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym

   w liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o

   zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko jako

   obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje obawy i

   ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. Zachowajmy też odpowiedni

   porządek przy przystępowaniu do Komunii św. Przypominam, że przyjmujący Komunię św. na rękę

   powinni spożyć ją przed odejściem od ołtarza. Trwajmy też nadal na modlitwie o ustanie epidemii, za jej

   ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc. W kościele może przebywać ok. 150 osób.

   W związku z pandemią Bierzmowanie zaplanowane na 20 października ODWOŁANE!

 

12. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

13. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli: Władysław Szafrański, Alojzy Krzyżewski, Kazimierz

      Kociołek. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech

      odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Ogłoszenia parafialne 11-18.10.2020

O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

                                                                                 11.10 – 18.10.2020

1. Dzisiaj 20. Dzień Papieski, pod hasłem «Totus Tuus». Możemy złożyć ofiarę Fundusz

    Stypendialny dla najbiedniejszej młodzieży – Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Dziś do nabycia

   „papieskie kremówki”, z których ofiary przeznaczone na Dom Miłosierdzia. Polecamy.

 

2. We wtorek 13 października – o godz. 18.00 uroczysta Msza św. w intencji czcicieli Matki Bożej

    Fatimskiej na zakończenie procesji fatimskich. Po Mszy św. wieczornej odbędzie się ostatnie już w

    tym roku nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej z procesją ulicami miasta. Przynosimy ze sobą

    świece.Podczas procesji odmawiany będzie różanie w intencji rodzin. Serdecznie zapraszamy parafian

     i gości do udziału we wspólnej modlitwie.

 

3. W środę przypada Dzień Nauczyciela, o godz. 17.30 Nabożeństwo Różańcowe w intencji

    Nauczycieli. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i nauczycieli.

 

4. W piątek przypada uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Metropolii 

    Górnośląskiej. Modlimy się za naszą diecezję i metropolię.

5.  W niedzielę przypada święto św. Łukasza Ewangelisty, patrona Służby Zdrowia – Dzień Modlitw za

     pracowników Służby Zdrowia. Zapraszamy do modlitwy, zwłaszcza modlitwy różańcowej.

 

6. Trwa miesiąc październik – miesiąc różańcowej modlitwy. Przez Różaniec chcemy czcić Matkę Syna

    Bożego i za Jej przyczyną prosimy Boga o opiekę nad naszymi rodzinami i ojczyzną. Bierzemy udział w

    tych pięknych i jakże wymownych nabożeństwach okresu jesiennego.

    Odmawiając Różaniec możemy uzyskać Odpust Zupełny pod zwykłymi warunkami.

    W naszej parafii nabożeństwa różańcowe przed Mszą św. wieczorną o godz. 17.30

    Wytrwajmy w tej pięknej modlitwie, szczególnie dzieci!

     Październik minie, ale  MODLITWA  RÓŻAŃCOWA  POZOSTANIE – dlatego zapraszamy do

     tej modlitwy we wspólnotach  RÓŻ  RÓŻAŃCOWYCH.    Dlaczego warto?

     Modlisz się jedną dziesiątką różańca w powierzonej intencji codziennie 7 minut, które mają

     wpływ na wieczność. 

7. W przyszłą niedzielę przypada Światowy Dzień Misyjny. Kolekta przeznaczona jest na misje.

 

8. W tym tygodniu w salkach spotkania dla młodzieży klas VIII SP przygotowujące do przyjęcia

    sakramentu bierzmowania: I grupa – poniedziałek g.17.00;  II grupa – wtorek g. 17.00; 

     III grupa – czwartek g. 19.00.

    W piątek w kościele o godz. 18.30 spotkanie przygotowujące do bierzmowania dla młodzieży

     klas I i II średnich

 

9. W sobotę na godz. 10.00 zapraszamy na spotkanie chłopców, którzy chcą być ministrantami.

 

10. Do nabycia „Gość Niedzielny”z dodatkiem filmu na DVD „Ziemia Maryi”, „Mały Gość Niedzielny”,

      „Dzień Pański”, „Gazetka Parafialna”.

      Zapraszamy do biblioteki Caritas: wtorek, piątek – godz. 17.00. Czytajmy prasę katolicką.

 

11. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Zachęcam do korzystania z sakramentu

     pokuty – spowiedzi św., aby ofiarować odpust zupełny za naszych zmarłych.

     Okazja do spowiedzi świętej zawsze przed Mszą św.  Można już nabywać kartki na wspominki.

     OBECNIE  KONTENERY  NA  ŚMIECI  ZNAJDUJĄ  SIĘ  OBOK  KOŚCIOŁA  ŚW. ANNY i

     TYLKO  TAM  WYSYPUJEMY  ŚMIECI  I  WYPALONE  ZNICZE! DBAJMY O CZYSTOŚĆ!

 

12. Drodzy Parafianie! Trwający czas epidemii i wciąż wysoka liczba zachorowań na Covid-19 zmusza nas

    nadal do respektowania pewnych ograniczeń i reżimów, zawartych m.in. w nowym dekrecie Biskupa

   Opolskiego z 25 sierpnia br. Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym

   w liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o

   zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko jako

   obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje obawy i

   ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. Zachowajmy też odpowiedni

   porządek przy przystępowaniu do Komunii św. Przypominam, że przyjmujący Komunię św. na rękę

   powinni spożyć ją przed odejściem od ołtarza. Trwajmy też nadal na modlitwie o ustanie epidemii, za jej

   ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc.

 

13. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła, nowożeńcom za kwiaty.

     W przyszłą niedzielę miesięczna zbiórka do puszek na renowację ołtarzy. Bóg zapłać!

 

14. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

Ogłoszenia parafialne 04-11.10.2020

   O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

                                                    04.10 – 11.10.2020

1. Dzisiaj o godz. 17.30 Nabożeństwo Różańcowe, na które serdecznie parafian zapraszamy.

 

2. Rozpoczął się miesiąc październik, miesiąc różańcowej modlitwy.

    Przez Różaniec chcemy czcić Matkę Syna Bożego i za Jej przyczyną prosimy Boga o opiekę nad

    naszymi rodzinami i ojczyzną. Bierzemy udział w tych pięknych i jakże wymownych nabożeństwach

   okresu jesiennego. Udziela się odpustu zupełnego wiernym, pod zwykłymi warunkami, którzy

   odmawiają różaniec w kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinie lub społeczności zakonnej i

   stowarzyszeniu pobożnym. Odpustem cząstkowym są obdarzone Litania Loretańska i modlitwa do

    św. Józefa: Do Ciebie, św. Józefie.  

   W naszej parafii nabożeństwa różańcowe odbywają się przed Mszą św. wieczorną o godz. 17.30.

    W sposób szczególny na te nabożeństwa zapraszam dzieci, młodzież i starszych. Dzieci  otrzymują

    okolicznościowe obrazki „Pod Twoją obronę”

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza Parafian do odmawiania różańca zakończonego modlitwą Anioł Pański w kaplicy Domu Miłosierdzia od poniedziałku do soboty na godzinę 11.30

 

3. W niedzielę 11 października 2020 roku obchodzić będziemy 20. Dzień Papieski. Hasło Dnia Papieskiego

   „Totus Tuus”. Tradycyjnie na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia wspierającą ubogą młodzież

    będziemy mogli złożyć swoją ofiarę.

    Jednocześnie będziemy mogli nabywać „papieskie kremówki”.

 

4. We wtorek o godz. 18.30 w kościele po Mszy św. spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

 

5. W środę – 7 października przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny

    Różańcowej. Na nabożeństwie różańcowym o godz. 17.30 poświęcenie różańców dzieci

    pierwszokomunijnych.

6. Odwiedziny chorych w sobotę od godziny 8.30

 

6.W tym miesiącu Wieczór Uwielbienia odbędzie się w Parafii Lubnów k. Paczkowa.

 

7. W tym tygodniu w salkach miesięczne spotkania dla młodzieży VI  klas SP 

  przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania:

  I grupa – wtorek g. 17.00; II grupa – środa g. 17.00;   III grupa czwartek g. 17.00;        

      Również w tym tygodniu w salkach miesięczne spotkania dla młodzieży VII klas SP

  przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania: I grupa – poniedziałek g. 17.00;

       II grupa – wtorek g. 17.00;   III grupa środa g. 17.00;   

     Również tym tygodniu w salkach spotkania dla młodzieży VIII SP 

  przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania:  I grupa – poniedziałek g. 17.00;

     II grupa – wtorek g. 17.00;  III grupa – czwartek g. 19.00.       

 

    W piątek w kościele o godz. 18.30 spotkanie przygotowujące do bierzmowania dla młodzieży

     klas I i II średnich

 

8. Spowiedź św. zawsze przed Mszą św.

 

9.  Nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Św. Krzyża do godz. 16.00. Prosimy o

    obecność w kaplicy w poszczególnych godzinach dnia, zwłaszcza członkinie i członkowie Róż

    Różańcowych oraz wspólnot modlitewnych naszej parafii.

    Natomiast w każdy poniedziałek od  19.00 do 21.00 Adoracja w ciszy Najświętszego Sakramentu

    w kaplicy Domu Miłosierdzia. Zapraszamy wszystkich chętnych do takiej modlitwy.

 

10. Drodzy Parafianie! Trwający czas epidemii i wciąż wysoka liczba zachorowań na Covid-19 zmusza nas

    nadal do respektowania pewnych ograniczeń i reżimów, zawartych m.in. w nowym dekrecie Biskupa

   Opolskiego z 25 sierpnia br. Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym

   w liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o

   zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko jako

   obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje obawy i

   ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. Zachowajmy też odpowiedni

   porządek przy przystępowaniu do Komunii św. Przypominam, że przyjmujący Komunię św. na rękę

   powinni spożyć ją przed odejściem od ołtarza. Trwajmy też nadal na modlitwie o ustanie epidemii, za jej

   ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc.

 Zapraszamy Parafian na Mszę świętą do kaplicy Domu Miłosierdzia, która będzie odprawiana w każdą środę o godzinie 8.00

11. Do nabycia „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”, „Gazetka parafialna”.

12. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła, opiekę nad kwiatami.

 

13. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

Ogłoszenia parafialne 27.09-04.10.2020

                  O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

                                                    27.09 – 04.10.2020

1. Dzisiaj o godz. 17.00 w naszym kościele KONCERT organowy na rzecz uruchomienia nieczynnego

    pozytywu balustradowego organów. Wystąpi duet organistów Michał Dziki i Mateusz Żegleń z

    Wrocławia. W programie utwory dawnych mistrzów.  Wstęp wolny, dobrowolne datki na rzecz

    odbudowy pozytywu. Serdecznie zapraszamy parafian i gości – melomanów, miłośników muzyki

    organowej! 

 

2. We wtorek przypada święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.

 

3. Rozpoczyna się miesiąc październik, miesiąc różańcowej modlitwy.

    W naszej parafii nabożeństwa różańcowe odbywają się przed Mszą św. wieczorną o godz. 17.30.

    W sposób szczególny na te nabożeństwa zapraszam dzieci, młodzież i starszych. Dzieci  otrzymują

    okolicznościowe obrazki „Pod Twoją obronę” z wizerunkami Matki Bożej.

   Udziela się odpustu zupełnego wiernym, pod zwykłymi warunkami, którzy odmawiają różaniec w

    kościele, w publicznej kaplicy, w rodzinie lub społeczności zakonnej i stowarzyszeniu pobożnym.

   Odpustem cząstkowym są obdarzone Litania Loretańska i modlitwa do św. Józefa: Do Ciebie,

    św. Józefie.  

 

4. W tym tygodniu przypada I Czwartek, I Piątek i I Sobota Miesiąca. Chcemy modlić się o nowe

     powołania kapłańskie i zakonne i oddać cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu

     Maryi. Serdecznie zapraszamy.

Spowiedź święta pierwszopiątkowa:  od godz. 15.00 oraz przed i w czasie Mszy św.

            Msza św. szkolna w piątek o godz. 16.00.

 

    Miesięczne odwiedziny chorych odbędą się w sobotę 10 października od godz. 8.30.

 

5. Okazja do spowiedzi świętej zawsze przed Mszą św.

 

6. Nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Św. Krzyża do godz. 16.00. Prosimy o

    obecność w kaplicy w poszczególnych godzinach dnia, zwłaszcza członkinie i członkowie Róż

    Różańcowych oraz wspólnot modlitewnych naszej parafii.

    Natomiast w każdy poniedziałek od  19.00 do 21.00 Adoracja w ciszy Najświętszego Sakramentu

    w kaplicy Domu Miłosierdzia. Zapraszamy wszystkich chętnych do takiej modlitwy.

 

7. Drodzy Parafianie! Trwający czas epidemii i wciąż wysoka liczba zachorowań na Covid-19 zmusza nas

    nadal do respektowania pewnych ograniczeń i reżimów, zawartych m.in. w nowym dekrecie Biskupa

   Opolskiego z 25 sierpnia br. Przypominam o obowiązku zasłaniania ust i nosa wiernym uczestniczącym

   w liturgii w kościele, przystępującym do spowiedzi i przychodzącym do kancelarii parafialnej oraz o

   zasadzie dystansowania się wiernych przebywających na zewnątrz. Potraktujmy to nie tylko jako

   obowiązek, ale także jako wyraz miłości i szacunku dla bliźniego. Szanujmy nawzajem swoje obawy i

   ostrożność, nawet jeśli w innych przestrzeniach bywają ona lekceważone. Zachowajmy też odpowiedni

   porządek przy przystępowaniu do Komunii św. Przypominam, że przyjmujący Komunię św. na rękę

   powinni spożyć ją przed odejściem od ołtarza. Trwajmy też nadal na modlitwie o ustanie epidemii, za jej

   ofiary, za chorych oraz tych, którzy niosą im pomoc.

 

8. Do nabycia najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”, „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”,

   „Gazetka Parafialna”. Czytajmy prasę katolicką. Zapraszamy do korzystania z parafialnej biblioteki

    Caritas – wtorki i piątki od godz. 17.00. Prosimy także o zwrot dłużej wypożyczonych książek.

 

9. W niedzielę przyszłą na Górze św. Anny obchód Uroczystości Św. Franciszka z Asyżu oraz

      Pielgrzymka Orkiestr Kalwaryjskich i Hodowców Gołębi i drobnego inwentarza.

 

10. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła, nowożeńcom za kwiaty oraz opiekę nad

      kwiatami. Bóg zapłać za ofiary złożone na renowację ołtarzy i posadzki prezbiterium naszego kościoła.

     W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego. 

 

11. Dziś kończy miesięczną praktykę duszpasterską w naszej parafii kleryk Dominik Sowa.

      Dziękujemy mu za duszpasterskie zaangażowanie i życzmy błogosławieństwa Bożego, mocy

      Ducha Świętego w przygotowaniu do kapłaństwa i zapewniamy o modlitwie.

 

12. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

13. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli: Adolf Zdonek, Czesława Myśliwiec, Andrzej Wojdak.

      Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w

      pokoju wiecznym. Amen.

 

Ogłoszenia

 

 

Posłuchaj niedzielnego kazania

Opolskie dla Rodziny

Strona Domu Miłosierdzia

Modlitwa wstawiennicza

Wycieczki parafialne

 

 

Siostry Boromeuszki

Minuta ze Słowem

Obraz z kamery

Odpusty jako wielki dar

Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

Czytaj więcej...

Sakramenty święte

Sakramenty święte - co wiedzieć należy...

Czytaj więcej...

Malowidła Dankwarta

Rozkład malowideł K. Dankwarta na sklepieniu kościoła parafialnego

Czytaj więcej

Joomla templates by Joomlashine