Artykuły

Ogłoszenia

Ogłoszenia parafialne 15-22.04.2018

O G Ł O S Z E N I A         D U S Z P A S T E R S K I E

                                                                                  15.04. - 22.04.2018

 

1.  Dzisiaj III Niedziela Wielkanocna. O godz. 17.30 II Nieszpory Niedzielne, na które serdecznie

     zapraszamy parafian i gości.

Dzisiejsza 3. Niedziela Wielkanocna, rozpoczyna  10. Ogólnopolski Tydzień Biblijny.

Zapraszamy w sposób szczególny do lektury Pisma Świętego.

 

2. W przyszłą niedzielę IV Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza obchodzimy Światowy

     Dzień Modlitw o Powołania.

    Kapłaństwo, to jedyne – obok małżeństwa i rodziny – powołanie, które nie przestanie być aktualne.

    Jest to powołanie, które ludziom tej ziemi przypomina o tym, że są dziećmi Bożymi i że sensem ich

    życia jest miłość nie z tej ziemi. Wspierajmy Kościół naszą modlitwą o powołania do kapłaństwa,

    również i z naszej parafii. Zapraszamy wiernych do udziału w modlitwie.

 

3. Wokół nas cała przyroda budzi się do życia. I my, przeżywając tę wielką tajemnicę budzącego się 

    życia, chcemy myśleć także o swoim życiu religijnym w wymiarze ducha. Czy i my nie potrzebujemy

    przebudzenia, nawrócenia?

 

4. Trwa czas wielkanocny. Kościół przypomina nam, że to stosowny czas na odbycie spowiedzi świętej i

    przyjęcie Komunii wielkanocnej. Niech ten apel Kościoła wezmą sobie do serca zwłaszcza ci, którzy

    jeszcze tego obowiązku nie dopełnili. Warto w tym miejscu przypomnieć z nowego sformułowania

    przykazań kościelnych drugie i trzecie, które brzmią: 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do

    sakramentu pokuty. 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię

    Świętą.  Zachęcamy wiernych do korzystania z daru miłosierdzia Bożego.

    Spowiedź św. zawsze przed Mszą św.

 

5.  W tym tygodniu w salkach spotkania dla młodzieży trzecich klas gimnazjalnych

     przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania: I grupa – poniedziałek g.16.30;

      II grupa – wtorek g. 16.30;   III grupa – czwartek g. 19.00.

  

6. W piątek o godz. 19.00 w Domu Miłosierdzia spotkanie dla młodzieży. Zapraszamy młodzież.

 

7.  Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Krzyża do godz. 16.00. Zapraszamy.

 

8. Do nabycia najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”, dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”.

 

9. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość kościoła, paniom opiekującym się kwiatami.

    Dzieci i dorośli, którzy przyjęli Skarbonki Wielkopostne na początku Wielkiego Postu, mogą te ofiary

    złożyć w kościele, na cele Caritas Diecezji Opolskiej. Bóg zapłać.

    Dziś kolekta na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego.

    W przyszłą niedzielę miesięczna zbiórka do puszek na spłacenie renowacji ołtarza Matki Bożej.

     Bóg zapłać.

 

10. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

11. Do wieczności w minionym tygodniu odeszła Stanisława Hauptman. Wieczny odpoczynek racz jej dać

      Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci, niech odpoczywa  w pokoju wiecznym. Amen.

 

 

Ogłoszenia parafialne 08-15.04.2018

         O G Ł O S Z E N I A          D U S Z P A S T E R S K I E

                                                                                      08.04. –  15.04.2018

1.   Oktawę świąt Zmartwychwstania Pańskiego kończy dzisiejsza Niedziela Miłosierdzia Bożego.

      Jednocześnie rozpoczyna się 74. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: ”Mocni w Duchu Świętym”

     Podczas pamiętnej pielgrzymki do Ojczyzny w 2002 r. Ojciec Święty Jan Paweł II prosił o wyobraźnię

      miłosierdzia. Napełnieni paschalną radością uobecniajmy miłosierdzie Boga w codziennym życiu.    

Za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu, wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum, można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.   

 

    Dzisiejsze Święto Miłosierdzia Bożego w naszej parafii będziemy przeżywać z Ks. Biskupem

    Andrzejem Czają. O godz. 18.00 uroczysta Eucharystia, o 19.00 Adoracja Najświętszego

    Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie i uwielbienie.

    Zapraszamy parafian i gości do udziału w tych uroczystościach.

 

2. Trwa czas wielkanocny. Kościół przypomina nam, że to stosowny czas na odbycie spowiedzi świętej i

    przyjęcie Komunii wielkanocnej. Niech ten apel Kościoła wezmą sobie do serca zwłaszcza ci, którzy

    jeszcze tego obowiązku nie dopełnili. Warto w tym miejscu przypomnieć z nowego sformułowania

    przykazań kościelnych drugie i trzecie, które brzmią: 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do

    sakramentu pokuty. 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

    Zachęcamy wiernych do korzystania z daru miłosierdzia Bożego. Spowiedź św. zawsze przed Mszą św.

3. W poniedziałek obchodzimy liturgicznie przeniesioną uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

     W uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy dzień świętości życia, dlatego zachęcamy do

    duchowej adopcji dziecka poczętego, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Zapraszamy do

    modlitwy w tym dniu oraz przyjęcia deklaracji duchowej adopcji.

Zapraszamy także matki oczekujące potomstwa, aby przyjęły specjalne

błogosławieństwo w tym dniu

 

4. W środę Emaus Kapłański Diecezji Opolskiej w parafii Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy.

 

5. W piątek – 13 kwietnia przypada 30. rocznica utworzenia Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym

     "Marana tha w Otmuchowie". O godz. 18.00 uroczysta Msza św. dziękczynna.

    Zapraszamy parafin i gości do udziału we wspólnej modlitwie.

 

6. W tym tygodniu w salkach spotkania dla młodzieży VI i VII klas SP

     przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania: I grupa – poniedziałek g.17.00;

      II grupa wtorek g. 17.00;   III grupa – środa g. 17.00; IV grupa – czwartek g. 17.00.

    Również w tym tygodniu w salkach spotkania dla młodzieży drugich klas gimnazjalnych

     przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania: I grupa – wtorek g.17.00;

      II grupa środa g. 17.00;   III grupa – sobota g. 12.00.

     Także w tym tygodniu w salkach spotkania dla młodzieży trzecich klas gimnazjalnych

     przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania: I grupa – poniedziałek g.16.30;

      II grupa wtorek g. 16.30;   III grupa – czwartek g. 19.00.                       

 

7. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

 

8.  Spowiedź św. zawsze przed Mszą św.

 

9. Nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy św. Krzyża do godz. 16.00. Zapraszamy!     

 

10.  Do nabycia najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”, „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”.

11. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła, paniom opiekującym się kwiatami.

      Dziś dzieci i dorośli, którzy przyjęli Skarbonki Wielkopostne na początku Wielkiego Postu, mogą te

      ofiary złożyć w kościele, przeznaczone są na dzieła Caritas Diecezji Opolskiej. Bóg zapłać.

      Dziś kolekta na Caritas Diecezji Opolskiej. Bóg zapłać.

     W przyszłą niedzielę kolekta na instytucje diecezjalne i Seminarium Duchowne.

11.  Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

12. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli: Leszek Piaskowski, Helena Białkowska.

      Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w

      pokoju  wiecznym. Amen.

 

 

Ogłoszenia parafialne 01-08.04.2018

                 O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

                                                              01.04. – 08.04.2018

1. Radosne „ALLELUJA” jest dziś na naszych ustach i w naszych sercach. Niech radość Wielkanocnych

    Świąt dotrze do każdego człowieka. Niech będzie ona zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowania

    z Jezusem Zmartwychwstałym.

W Katechiźmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Misterium Zmartwychwstania Chrystusa jest wydarzeniem rzeczywistym, które posiada potwierdzone historyczne znaki, jak świadczy o tym Nowy Testament. Stanowi ono przede wszystkim potwierdzenie tego wszystkiego, co Chrystus czynił i czego nauczał. Wszystkie prawdy, nawet najbardziej niedostępne dla umysłu ludzkiego znajdują swoje uzasadnienie, gdyż Chrystus dał ich ostateczne, obiecane przez siebie potwierdzenie swoim Boskim autorytetem”.

Po dwudziestu wiekach głosimy ten sam fakt: Chrystus Zmartwychwstał! Chrystus żyje! Ten sam wczoraj, dziś i na wieki.

 

2. Składamy sobie dzisiaj życzenia. Jako ludzie wierzący pragniemy, aby wiara w to, że Jezus Chrystus

    Zmartwychwstał, że żyje i jest wśród nas, przenikała nasze życie i była obecna w każdym jego

    wymiarze rodzinnym, społecznym, narodowym. Niech budzi ona naszą wiarę i nadzieję na lepszą

    przyszłość budowaną na prawdzie, sprawiedliwości i wzajemnej miłości.

 

3. Zapraszam dzisiaj do udziału w uroczystych Nieszporach Świątecznych, które kończą Święte

    Triduum Paschalne – o godz. 17.30 w kościele parafialnym.

 

4. Dziś koniec okresu powstrzymania się od udziału w zabawach.

 

5. Jutro drugi dzień świąteczny – Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. według porządku niedzielnego.

    Jutrzejsza kolekta przeznaczona jest na KUL.

 

6. Tydzień powielkanocny to szczególny czas, w którym czcimy tajemnicę Miłosierdzia Bożego.

    Chcemy więc okazać wdzięczność Bożemu Miłosierdziu za wszelkie łaski i jednocześnie chcemy w

    obfitości je wypraszać sobie, zwłaszcza za pośrednictwem św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Przyszła

    Niedziela ( Biała) – Miłosierdzia Bożego.

 

    Święto Miłosierdzia Bożego w przyszłą niedzielę w naszej parafii będziemy przeżywać z

    Ks. Biskupem Andrzejem Czają. O godz. 18.00 uroczysta Eucharystia, o 19.00 Adoracja Najświętszego

    Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie i uwielbienie.

    Zapraszamy parafian i gości do udziału w tych uroczystościach.

 

7. W piątek oktawy Wielkanocy możemy spożywać potrawy mięsne.

 

8. W tym tygodniu przypada również I Czwartek, I Piątek, I Sobota Miesiąca. Zapraszamy.

     Dzieci mają swoją Mszę św. szkolną w piątek o godz. 16.00. Zapraszamy.

 

9. Spowiedź św. zawsze przed Mszą św.

10. Nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy św. Krzyża do godz. 16.00. Zapraszamy!     

 

11. W czwartek Konwent wielkanocny księży dekanatu otmuchowskiego o godz. 19.00 w Wójcicach. 

     Zapraszamy.

 

12. W piątek – 6 kwietnia w godz. 9.00 – 12.00 w Zespole Szkół w Otmuchowie odbędzie się otwarta akcja

      poboru krwi. Chętnych zaprasza PCK w Otmuchowie.

 

13. Do nabycia świąteczny „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, „Chrystus i Ty”, „Dzień Pański”.

 

14. W przyszłą Niedzielę Miłosierdzia kolekta na  Caritas Diecezji opolskiej.

      Dzieci i dorośli, którzy przyjęli Skarbonki Wielkopostne na początku Wielkiego Postu, będą mogli te

      ofiary złożyć w kościele.

 

15. Dziękuję – Bóg zapłać za przygotowanie naszego kościoła do świąt, troskę o jego czystość;  za ofiary

      na kwiaty do Bożego Grobu; za przygotowanie i przyozdobienie Ciemnicy i Bożego Grobu; 

      Ks. Wikaremu Januszowi, Ks. Tomaszowi, diakonowi Rudolfowi; studentom, Rafałowi, Filipowi,

      służbie liturgicznej: szafarzom, panu kościelnemu, P. Organiście, kantorom, lektorom, ministrantom;

      wszystkim wiernym za udział w przepięknej liturgii Triduum Paschalnego i adoracje w Ciemnicy i

      Bożym Grobie.

 

16. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa i

wielkanocnej radości!

17. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli: Dariusz Łaptas, Anna Zając. Wieczny odpoczynek racz

      im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 

 

Ogłoszenia parafialne 25.03-01.04.2018

           O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

                                                                 25.03. – 01.04.2018

 1. Przeżywamy dziś radosne chwile wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Zbawiciel wiedział, że wiwatujący na Jego cześć tłum już wkrótce będzie wołał: „UKRZYŻUJ  GO!”. Miłość ku nam każe Mu jednak iść dalej do końca, aby dokonać ofiary naszego odkupienia.

Serdecznie zapraszamy dzisiaj na ostatnie już nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 17.15.

 

 1. W liturgii rozpoczyna się WIELKI  TYDZIEŃ. Przeżyjmy go tak, jak powinien przeżywać człowiek wierzący tzn. godnie po chrześcijańsku. Zwłaszcza te święte, najważniejsze dni powszednie roku: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota – niech będą dla nas dniami szczególnego przeżywania Misterium Paschalnego. Te dni nazywamy Triduum Paschalnym, są największym świętem kościelnym i stanowią szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczynają się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, punktem kulminacyjnym jest obchód Wigilii Paschalnej w Wielką Noc, a kończą się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. W te dni święte liczniej przyjdziemy do naszych świątyń na wspólne przeżywanie tak pięknej i wymownej liturgii.
  1. zachęcamy wiernych, aby przez całe Triduum Paschalne przystępowali do Komunii św., aby wyspowiadali się przed Wielkim Czwartkiem
  2. w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i abstynencja. Zaleca się zachowanie postu jakościowego do Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę
  3. w Wielki Piątek o godz. 15.00 - DROGA KRZYŻOWA
  4. na obchód Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę wierni powinni przynieść ze sobą świece.

      Za odnowienie przyrzeczeń chrztu można dostąpić odpustu zupełnego.

  1. w Wielki Czwartek po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej – Adoracja w Ciemnicy do 22.00.
  2. w Wielki Piątek po Liturgii Męki Pańskiej – Adoracja całonocna przy Bożym Grobie. Za pobożny udział w adoracji i ucałowanie krzyża podczas liturgii można zyskać odpust zupełny.
  3. w Wielką Sobotę – całodzienna Adoracja przy Bożym Grobie. Porządek Adoracji podany jest w gablocie.

 

 1. W Wielką Sobotę święcenie pokarmów wielkanocnych:
 • Otmuchów          -  godz.   13.00  ;  15.00  ;  17.00
 • Frydrychów        -  godz.   14.00
 • Śliwice               -   godz.   14.15
 • Nieradowice       -   godz.   14.45

 

 1. SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA:  zawsze przed mszą św., niedziela od  16.00

 

 oraz:   PONIEDZIAŁEK, WTOREK,  ŚRODA :    6.30  -  10.00    ; 

                                                                             15.00  -  19.00

                                                                                                                                              

 czwartek, piątek, sobota   -  od 16.00  dla nadzwyczajnych sytuacji

  w Wielki Piątek: od 21.00 do 24.00

 

 1. Ofiary złożone przy Bożym Grobie przeznaczone są na Boży Grób w Ziemi Świętej. 

 

 1. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Krzyża w tym tygodniu do Wielkiej Środy włącznie, a następnie od Poniedziałku Wielkanocnego w zwyczajnych godzinach.

 

 1. Do nabycia „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, „Chrystus i Ty”, „Dzień Pański”.

 

 1. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła; za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.

           We wtorek na godz. 9.00 zapraszamy panów do przygotowania Bożego Grobu.

 

9.  Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

10. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli: Janina Głowacka, Franciszek Szelwicki. Wieczny

      odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju

      wiecznym. Amen.

 

 

 

Ogłoszenia parafialne 19-26.03.2018

           O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

                                                              18.03. – 25.03.2018

1. Liturgia dzisiejszej, już piątej w okresie Wielkiego Postu niedzieli wprowadza nas w ostatni etap

    świętego czasu Męki Pańskiej. Najbliższe dni i ich bogata liturgia umożliwią nam przeżywanie w

    sposób pogłębiony tajemnicy męki i zmartwychwstania Chrystusa Pana.

      Okres Wielkiego Postu kieruje nasz wzrok w stronę KRZYŻA.

    W sobotę wieczorem w naszej parafii rozpoczęcie REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH.

    Prowadzi je Ks. Paweł Dubowik, Krajowy Duszpasterz Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR.

    Prosimy o modlitwę w intencji rekolekcjonisty i odpowiednią organizację czasu, by móc aktywnie

    uczestniczyć w rekolekcjach. Zapraszamy wszystkich parafian do udziału w rekolekcjach świętych.

    Program rekolekcji w Gablocie oraz na stronie internetowej parafii.

2. Nabożeństwa Wielkopostne Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. W naszej Parafii:

 

                                  DROGA KRZYŻOWA: - piątek  - godz. 16.00 - dzieci

                                                                            - piątek  - godz. 18.30 – ulicami miasta

                                  GORZKIE  ŻALE i Kazanie Pasyjne:  - niedziela  -  godz. 17.15

    Serdecznie zapraszam do udziału w tym pięknych nabożeństwach pasyjnych dzieci, młodzież i starszych

    i wszystkich parafian.

3. W poniedziałek przypada Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. To, co Bóg chciał nam powiedzieć

    najistotniejszego o św. Józefie, wypowiedział jednym zdaniem: ”Był człowiekiem sprawiedliwym”. Zechciejmy

    zastanowić się, co to znaczy „być człowiekiem sprawiedliwym”, a św. Józefa czyńmy powiernikiem naszych

    codziennych spraw i zadań, jakie wyznacza nam życie. Zapraszamy szczególnie mężczyzn do modlitwy i

    uczestnictwa we Mszy św., gdyż św. Józef jest patronem mężczyzn.

4. Okazja do spowiedzi świętej zawsze przed Mszą św.

5. W  przyszłą niedzielę – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Przynosimy na Mszę św. palmy, bazie,

    które zostaną poświęcone. O godz. 11.15 w kościele św. Anny poświęcenie palm i procesja do

    kościoła parafialnego. Serdecznie zapraszamy.

    Zwróćmy uwagę, aby w tym dniu nie wybierać się na zakupy, ale by autentycznie święcić niedzielę

    Męki Pańskiej.

6.Światowy Dzień Młodzieży 2018. W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Młodzieży i

    spotkaniem organizowanym przez Centrum Duszpasterstwa Młodzieży w sobotę przed Niedzielą

    Palmową, Biskup Andrzej Czaja zwraca się do duszpasterzy ze specjalnym apelem. Spośród wszystkich

    spotkań diecezjalnych młodzieżowych to ma zdecydowanie najwyższy priorytet, dlatego, by młodzież

    przekonująco do udziału w nim zachęcić. Spotkanie odbędzie się w auli seminaryjnej w Opolu 24 marca

    w godzinach od 10:00 do 21:30. Tematem są słowa: „Nie bój się” zaczerpnięte z orędzia papieża

    Franciszka na tegoroczny ŚDM. Do udziału w spotkaniu zaproszeni są studenci i młodzież licealna,

    ewentualnie także uczniowie z 3 klasy gimnazjum. W nawiązaniu do listu Księdza Biskupa,

    organizatorzy proszą o wyznaczenie młodych osób, które - reprezentując parafię - odbiorą pamiątkowe

    świece podczas nabożeństwa.

7. Ekstremalna Droga Krzyżowa w Opolu. 16 marca po raz trzeci w Opolu odbędzie się edycja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Jest to propozycja formy indywidualnej formy pobożności, która polega na rozważaniu stacji Drogi Krzyżowej w trakcie nocnego, samotnego (lub w grupach do 10 osób) przejścia dystansu co najmniej 40 km. Osoby zainteresowane przejściem jedną z dwóch opolskich tras: św. Anny (na Górę św. Anny - 42 km) lub MB Opolskiej (pętla wokół Opola – 44 km), zapraszamy do składania deklaracji przejścia za pośrednictwem strony internetowej www.edk.org.pl oraz przybycia na mszę św. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego 16 marca 2018 r. o godz. 20.00. Po Mszy św. odbędzie się dystrybucja pakietów zawierających rozważania, mapę, opis trasy, odblask i przypinkę (koszt ok. 10 zł). Uwaga! W związku z aktualnymi zaleceniami pomysłodawców EDK, w tym roku nie będzie oznakowania tras w terenie, ani obsługi medyczno-transportowej. Doradzamy rozważenie swojej kondycji i stanu zdrowia oraz zapewnienie sobie ewentualnego transportu z trasy w przypadku kontuzji.

8. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Diecezjalnego Liceum Humanistycznego w Nysie oraz Diecezjalnej

    Szkoły Podstawowej w Nysie zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi, który odbędzie się w sobotę 24 marca

    br. w godz. 10.00-13.00.

9.  W sobotę od godz. 8.30 świąteczne odwiedziny chorych w parafii.

10. Zwyczajem lat ubiegłych,  duszpasterstwo trzeźwościowe w naszej diecezji organizuje rekolekcje

     trzeźwościowe dla cierpiących z powodu uzależnienia, dla wszystkich uzależnionych i ich bliskich,

     rodzin i przyjaciół. Rekolekcje poprowadzi ks. Marcin Marsollek. Odbędą się one w Winowie k. Opola

     w dniach 22 – 24 marca 2018 r. Rozpoczęcie spotkań rekolekcyjnych o godz. 18.00.

11. Spotkanie modlitewne osób żyjących w związkach niesakramentalnych z Biskupem Opolskim w

      katedrze opolskiej w Niedzielą Palmową 25 marca o godz. 14.00.

12. Nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy św. Krzyża do 16.00. Zapraszamy!

13.Do nabycia:  „Gość Niedzielny”, „Chrystus i Ty”, „Dzień Pański”, Kalendarze Rolnicze. W sklepiku

      Caritas możemy nabywać palmy, a w przyszłą niedzielę przy kościele „babeczki” wielkanocne.

14. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła;  możemy do skarbony składać ofiary na

      kwiaty do Bożego grobu. W środę kolekta na zakończenie rekolekcji świętych. Bóg zapłać.

 

15.  Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

Strona Domu Miłosierdzia

Ogłoszenia

 

 

Posłuchaj niedzielnego kazania

Opolskie dla Rodziny

Siostry Boromeuszki

Minuta ze Słowem

Obraz z kamery

Odpusty jako wielki dar

Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

Czytaj więcej...

Sakramenty święte

Sakramenty święte - co wiedzieć należy...

Czytaj więcej...

Malowidła Dankwarta

Rozkład malowideł K. Dankwarta na sklepieniu kościoła parafialnego

Czytaj więcej

Joomla templates by Joomlashine