Artykuły

Ogłoszenia parafialne 25.11-2.12.2018

                  O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

                                                                25.11 – 02.12.2018

1.  Dziś ostatnia niedziela w roku kościelnym. Kościół oddaje cześć Jezusowi Chrystusowi Królowi

    Wszechświata. Uroczystość dzisiejsza została wprowadzona do kalendarza liturgicznego na

    zakończenie Roku Jubileuszowego przez papieża Piusa XI w 1925 roku. W odnowionej liturgii

    Kościoła uroczystość tę obchodzi się w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że

    wszystko, co rodzaj ludzki w porządku przyrodzonym i nadprzyrodzonym posiada i czego się

    spodziewa, ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.

    Na końcu więc wszelkich czasów staje Chrystus – Król. Niech Jego panowanie, Jego Królestwo

     głęboko przeniknie nasze życie we wszystkich wymiarach.

    Biskup Opolski gorąco zachęca, by w niedzielę Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata,

    podobnie jak to miało miejsce w minioną niedzielę w Krakowie-Łagiewnikach, w każdej parafii

    odnowić Jubileuszowy Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Przed zakończeniem

    Mszy św. uczynimy to, a na nabożeństwie wieczornym o godz. 17.30 wobec wystawionego

    Najświętszego Sakramentu.

2. W życiu Kościoła kończy się Rok Kościelny Liturgiczny. Ciąg dalszy, to zacząć trzeba od siebie,

    od umocnienia wiary w swoim sercu. To jest zadanie, które nie polega na szczególnej aktywności przez

    jeden rok, lecz wymaga cierpliwego i wy­trwałego zmagania się przez całe życie. Dlatego upływający pod

    hasłem:„Idźcie i głoście” Rok Kościelny trzeba potraktować nie tylko jako czas wyjątkowy, czy

    świąteczny, ale przede wszystkim jako mocny i zasadni­czy impuls na dalsze życie. Zaprasza do tego Pan

    Jezus zapewniając nas w Ewan­gelii: „Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie” (Łk 21,19).

 

3. W tym tygodniu przypada I Sobota Miesiąca. Zapraszamy do udziału w nabożeństwie.

    Miesięczne i świąteczne odwiedziny chorych w sobotę 15 grudnia od godz. 8.30.

    Nauka przedchrzcielna w sobotę o godz. 16.00.

 

4. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się w Kościele  A D W E N T  - czas, który ma nas przygotować do

   Świąt Bożego Narodzenia, do naszego spotkania ze Zbawicielem w wieczności. Wkroczymy w kolejny

   rok życia w liturgii ubogaceni przez doświadczenie roku, który mija. Dzieci pomyślą już o

   przygotowaniu się do Rorat oraz o przygotowaniu wieńców adwentowych i lampionów adwentowych.

5. Spowiedź św. zawsze przed Mszą św.

6. W czwartek w Domu Miłosierdzia o godz. 19.15 spotkanie biblijne z Ks. Damianem. Zapraszamy.

 

7. W przyszłą niedzielę w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu, ul. Drzymały 1a,        

  o godz. 15.30 odbędzie się EKUMENICZNA MODLITWA MŁODYCH pod przewodnictwem

  Ks. Biskupa. Młodych chrześcijan wszystkich Kościołów na to spotkanie zaprasza Ks. Biskup.

 

8.Nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Św. Krzyża do godz. 16.00. Zapraszamy.

 

9. W piątek o godz. 18.00 w Wójcicach suma odpustowa, a w niedzielę w Kamienniku uroczystość

    odpustowa św. Andrzeja, suma o godz. 12.00. Ks. Proboszczowie serdecznie zapraszają naszych parafian.

10.  Doroczny odpust ku czci św. Mikołaja w niedzielę 09 grudnia – suma o godz. 12.00.

 

11. Centralna Biblioteka Caritas Diecezji Opolskiej proponuje w czasie Adwentu „Niedzielę dobrej

 książki”. Dlatego w przyszłą niedzielę 2 grudnia w naszej parafii będzie czynnabiblioteka Caritas

od godz. 9.30 do 13.00. Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do odwiedzenia naszej biblioteki, do korzystania z pięknego księgozbioru, wypożyczenia wybranych książek.

Za czytelnictwo w 2018 roku najbardziej aktywni czytelnicy będą uhonorowani nagrodami książkowymi. W tym roku od stycznia do 23 listopada wypożyczono 584 książki. Czekamy na nowych czytelników. Bardzo serdecznie dziękujemy paniom bibliotekarkom P. Janinie i P. Halinie za bezinteresowną pracę w naszej bibliotece –  Bóg zapłać.

12. Do nabycia najnowszy numer „Gościa Niedzielnego” z kalendarzem na 2019 rok., „Mały Gość

      Niedzielny” z lampionem adwentowym, „Dzień Pański”.

      W sklepiku Caritas możemy już nabywać opłatki. Od I Niedzieli Adwentu możemy już nabywać świece

      „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” – mała świeca 5zł., duża świeca 12zł.

13. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Zapraszamy.

 

14. Dziękuję – Bóg zapłać za  troskę o czystość naszego kościoła, opiekę nad kwiatami. Bóg zapłać za

      ofiary złożone na renowację ołtarzy. Dziś zbiórka do puszek na remont katedry w Opolu. Bóg zapłać!

Dyspensa Biskupa Opolskiego na piątek 30 listopada. Mając na uwadze dobro duchowe wiernych chcących świętować tzw. „andrzejki”, Biskup Opolski udziela dyspensy od obowiązku zachowania piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w piątek 30 listopada 2018 roku.

15.  Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

16. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli: Zofia Będkowska, Małgorzata Adamska, Janusz Szocik.

      Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w

      pokoju wiecznym. Amen.

 

 

Strona Domu Miłosierdzia

Opolskie dla Rodziny

Joomla templates by Joomlashine