Artykuły

Intencje mszalne 9-16 września 2018

PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW   PARAFII   OTMUCHÓW – 09.09. – 16.09.2018

 

Poniedziałek – 10.09.2018

 7.00 – za ++ rodziców Wojciecha i Annę Marynowicz, męża Michała Marciszczuk oraz o powrót do zdr. i

           bł. Boże dla Krystyny Szpara

18.00 – za + Ryszarda Janczar oraz ++ z rodziny Janczar i Kaczmarzyk

          – za ++ Bronisławę i Stanisława Łachut, rodzeństwo, syna Andrzeja i ++ z rodziny

          – za + Teresę Krzyżewską – od sąsiadów z ul. Ogrodowej 15, 17, 19

 

Wtorek – 11.09.2018 

  7.00 – do M.B. Nieust. Pom. o powrót do zdr., bł. Boże dla brata Krzysztofa   

17.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  

18.00za ++ Helenę i Marcina Butz w r. śm. oraz  ++ z tej rodziny

          – w 20 r. ur. Krzysztofa Topolewskiego, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha

             Świętego, zdr., opiekę M.B.

    

Środa – 12.09.2018

 7.00 –  za + Irenę Węglarz – od rodziny Szumańskich 

17.30 – Różaniec w intencji młodzieży 

18.00 –  za + Kazimierza Miałkowskiego w 1 r. śm. oraz ++ rodziców Jana i Karolinę Patrias

       –  za ++ Marię Pikora w 2 r. śm., ojca Stanisława, brata Zbigniewa oraz teściów i dziadków z obu stron        

                                  

Czwartek – 13.09.2018 – Św. Jana Chryzostoma, Bpa i Dra K.

 

 7.00 – za + Stanisława Obrzut – od Grzegorza Bubisz z rodziną

18.00 – za ++ rodziców Antoninę i Franciszka, brata Zbigniewa Leśniowskich i męża Daniela Cieślik

          – w 15 r. śl. Anety i Sylwestra Mucha, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha

             Świętego,  zdr., opiekę M.B.

          – Procesja i nabożeństwo Fatimskie  

 

Piątek – 14.09.2018 – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 

 

7.00 –  w 55 r. śl. Janiny i Jana Żyrek, w 3 r. śl. Anny i Arkadiusza Żyrek, z podz. za otrzym. łaski, z

            prośbą o bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę M.B.dla całej rodziny

17.30 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

18.00 – za + Jana Gruszka w 3 r. śm. 

          – za ++ rodziców Zuzannę i Henryka Witos w r. śm., Jadwigę Jaszcz, Krystiana i Różę Jendrzejak,

             Irenę Śmigowską w r. śm. i Helenę Witos w r. śm.

 

19.30 – kościół św. Anny – WIECZÓR  UWIELBIENIA

              

Sobota – 15.09.2018 – Wspomnienie NMP Bolesnej

 

 7.00 – w r. ur. Pawła Kasperskiego, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Świętego,

           zdr., opiekę M.B. w rodzinie

14.00 – ślub: Dorota Jaworska – Andrzej Majkrzak   

17.30 – I Nieszpory Niedzielne 

18.00 – za ++ Jana Rurka, Jana i Kunegundę Kliszka oraz Danutę Ćwioro    

          – za ++ kolegów i koleżanki GS Otmuchów 

                  

Niedziela XXIV Zwykła – 16.09.2018

 

 7.00 – za ++ rodziców Annę i Adama, Paulinę, Andrzeja, córkę Danutę  

 8.30 – za + Helenę Szostek w 1 r. śm. – od dzieci wnuków i prawnuków

10.00 – za ++ Helenę, Alfreda, Emilię, Adama, Jacka Gronkiewicz, ++ z rodz. Gronkiewicz, Irenę i Stefana

         Mróz,  ++ z rodz. Galle, Gładkowskich, Piątkowskich, Storoż, Stryczyńskich i dusze w czyśćcu cierp.

11.30 – za ++ Paulinę, Józefa, Stefana, Adama Saleckich i ++ z rodziny    

17.30 – II Nieszpory Niedzielne 

18.00 –  za ++ Bronisława Sidzińskiego i rodziców z obu stron

 

Strona Domu Miłosierdzia

Opolskie dla Rodziny

Joomla templates by Joomlashine