Artykuły

Ogłoszenia parafialne 19-26.08.2018

O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

                                                                  19.08 – 26.08.2018

1.  Dziś o godz. 17.30  II Nieszpory Niedzielne, na które serdecznie zapraszamy.

 

2.  W przyszłą niedzielęw naszej parafii podziękowanie Panu Bogu za żniwa – dożynki.

     Są to jednocześnie Dożynki Gminne. Msza św. dożynkowa na stadionie o godz. 10.00.

     Dziękujemy dobremu Bogu i Jego Opatrzności za tegoroczne plony. Wieniec żniwny, korona, udział we

     Mszy św. dziękczynnej, dziękczynne „Te Deum” – są wyrazem naszej chrześcijańskiej wdzięczności

     Bogu. Przynosimy do kościoła owoce ziemi i pracy rąk ludzkich, za które chcemy Panu Bogu

     podziękować. Chcemy podziękować, że nie zostały zniszczone przez nawałnice, gradobicia, powodzie.

     W każdej Mszy św. chleb i wino stają się znakami obecności Chrystusa. Możemy powiedzieć, że dzięki

     pracy rolników chleb – Chrystus staje się obecnym wśród nas pod postaciami eucharystycznymi.

     Chrystus jest naszym Pośrednikiem dziękczynienia Ojcu Niebieskiemu za tegoroczne plony.

     Jednocześnie wyrażamy prośbę, aby te dary były sprawiedliwie dzielone dla wszystkich.

 

3. W środę – 22 sierpniaKościół czci Matkę Najświętszą jako Królową. Święto to stanowił

     11 października 1954 roku papież Pius XII. Prawda o królewskiej godności Bogurodzicy ma

     podstawy zarówno w Piśmie Świętym jak i w Tradycji, Opiera się na łączności z Chrystusem

     Królem przez macierzyństwo Boże. Najświętsza Maryja Panna jest Królową, bo jest Matką Syna

     Bożego. Jest Królową, bo współdziała z Chrystusem w dziele Odkupienia. Ona, podobnie jak

     Chrystus i w łączności z Chrystusem, przyczyniła się do obalenia królestwa szatana przez

     uwolnienie ludzkości od grzechu. Macierzyństwo Boże Maryi oraz współdziałanie z Chrystusem

     w dziele naszego odkupienia to dwa zasadnicze motywy Jej królewskiej godności.

 

4. W niedzielę przypada – Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. W licznych pielgrzymkach, a

    także w sposób duchowy łączymy się we wspólnej modlitwie na Jasnej Górze w Częstochowie.

     Dla  przypomnienia: w 1382 roku   książę opolski Władysław wybudował na Jasnej Górze klasztor dla

     paulinów i oddał im pod opiekę obraz Matki Bożej, czczony dotąd na jego zamku. Wkrótce obraz 

    zasłynął licznymi cudami. Sława jego wzrosła znacznie od czasu obrony Jasnej Góry przed Szwedami.

    W 1717 roku obraz został uroczyście ukoronowany i Jasna Góra stała się głównym ośrodkiem kultu

    maryjnego w Polsce.

 

5. Miesiąc sierpień jest miesiącem TRZEŹWOŚĆI. Niech trzeźwość będzie udziałem rodzin naszej

    parafii, bo alkohol, alkoholizm niejednokrotnie jest zarzewiem wszelkiego zła i krzywdy w rodzinach,

    szczególnie wobec dzieci. To dobra okazja, aby o tym pomyśleć i pojąć zobowiązania.

 

6.W dniach 1-2 września na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników zwieńczona

    Sumą Dożynkową z błogosławieństwem wieńców żniwnych w niedzielę 2 września o godz. 11.00.  

 

7. Spowiedź św. zawsze przed Mszą św.

 

8. Nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Św. Krzyża do godz. 16.00.

 

9.  W niedzielę w Radzikowicach odpust ku czci św. Bartłomieja, suma odpustowa o godz. 12.00.

 

10. Organizujemy pielgrzymkę do Ziemi Świętej Izraela w terminie 29.01 – 05.02.2019 r. Szczegółowe

      informacje w gablocie i w kancelarii parafialnej.

 

11. Do nabycia najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”, „Dzień Pański”.

 

12. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła, nowożeńcom za kwiaty i opiekę nad

      kwiatami. Bóg zapłać za ofiary złożone na spłacenie renowacji ołtarza Matki Bożej.

     

13. Życzymy parafianom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa, a dzieciom, młodzieży

      i gościom miłego odpoczynku wakacyjnego!

 

 

Strona Domu Miłosierdzia

Opolskie dla Rodziny

Joomla templates by Joomlashine