Artykuły

Ogłoszenia parafialne 01-08.04.2018

                 O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

                                                              01.04. – 08.04.2018

1. Radosne „ALLELUJA” jest dziś na naszych ustach i w naszych sercach. Niech radość Wielkanocnych

    Świąt dotrze do każdego człowieka. Niech będzie ona zadatkiem i zapowiedzią wiecznego świętowania

    z Jezusem Zmartwychwstałym.

W Katechiźmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Misterium Zmartwychwstania Chrystusa jest wydarzeniem rzeczywistym, które posiada potwierdzone historyczne znaki, jak świadczy o tym Nowy Testament. Stanowi ono przede wszystkim potwierdzenie tego wszystkiego, co Chrystus czynił i czego nauczał. Wszystkie prawdy, nawet najbardziej niedostępne dla umysłu ludzkiego znajdują swoje uzasadnienie, gdyż Chrystus dał ich ostateczne, obiecane przez siebie potwierdzenie swoim Boskim autorytetem”.

Po dwudziestu wiekach głosimy ten sam fakt: Chrystus Zmartwychwstał! Chrystus żyje! Ten sam wczoraj, dziś i na wieki.

 

2. Składamy sobie dzisiaj życzenia. Jako ludzie wierzący pragniemy, aby wiara w to, że Jezus Chrystus

    Zmartwychwstał, że żyje i jest wśród nas, przenikała nasze życie i była obecna w każdym jego

    wymiarze rodzinnym, społecznym, narodowym. Niech budzi ona naszą wiarę i nadzieję na lepszą

    przyszłość budowaną na prawdzie, sprawiedliwości i wzajemnej miłości.

 

3. Zapraszam dzisiaj do udziału w uroczystych Nieszporach Świątecznych, które kończą Święte

    Triduum Paschalne – o godz. 17.30 w kościele parafialnym.

 

4. Dziś koniec okresu powstrzymania się od udziału w zabawach.

 

5. Jutro drugi dzień świąteczny – Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. według porządku niedzielnego.

    Jutrzejsza kolekta przeznaczona jest na KUL.

 

6. Tydzień powielkanocny to szczególny czas, w którym czcimy tajemnicę Miłosierdzia Bożego.

    Chcemy więc okazać wdzięczność Bożemu Miłosierdziu za wszelkie łaski i jednocześnie chcemy w

    obfitości je wypraszać sobie, zwłaszcza za pośrednictwem św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Przyszła

    Niedziela ( Biała) – Miłosierdzia Bożego.

 

    Święto Miłosierdzia Bożego w przyszłą niedzielę w naszej parafii będziemy przeżywać z

    Ks. Biskupem Andrzejem Czają. O godz. 18.00 uroczysta Eucharystia, o 19.00 Adoracja Najświętszego

    Sakramentu z modlitwą o uzdrowienie i uwielbienie.

    Zapraszamy parafian i gości do udziału w tych uroczystościach.

 

7. W piątek oktawy Wielkanocy możemy spożywać potrawy mięsne.

 

8. W tym tygodniu przypada również I Czwartek, I Piątek, I Sobota Miesiąca. Zapraszamy.

     Dzieci mają swoją Mszę św. szkolną w piątek o godz. 16.00. Zapraszamy.

 

9. Spowiedź św. zawsze przed Mszą św.

10. Nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy św. Krzyża do godz. 16.00. Zapraszamy!     

 

11. W czwartek Konwent wielkanocny księży dekanatu otmuchowskiego o godz. 19.00 w Wójcicach. 

     Zapraszamy.

 

12. W piątek – 6 kwietnia w godz. 9.00 – 12.00 w Zespole Szkół w Otmuchowie odbędzie się otwarta akcja

      poboru krwi. Chętnych zaprasza PCK w Otmuchowie.

 

13. Do nabycia świąteczny „Gość Niedzielny”, „Mały Gość Niedzielny”, „Chrystus i Ty”, „Dzień Pański”.

 

14. W przyszłą Niedzielę Miłosierdzia kolekta na  Caritas Diecezji opolskiej.

      Dzieci i dorośli, którzy przyjęli Skarbonki Wielkopostne na początku Wielkiego Postu, będą mogli te

      ofiary złożyć w kościele.

 

15. Dziękuję – Bóg zapłać za przygotowanie naszego kościoła do świąt, troskę o jego czystość;  za ofiary

      na kwiaty do Bożego Grobu; za przygotowanie i przyozdobienie Ciemnicy i Bożego Grobu; 

      Ks. Wikaremu Januszowi, Ks. Tomaszowi, diakonowi Rudolfowi; studentom, Rafałowi, Filipowi,

      służbie liturgicznej: szafarzom, panu kościelnemu, P. Organiście, kantorom, lektorom, ministrantom;

      wszystkim wiernym za udział w przepięknej liturgii Triduum Paschalnego i adoracje w Ciemnicy i

      Bożym Grobie.

 

16. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa i

wielkanocnej radości!

17. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli: Dariusz Łaptas, Anna Zając. Wieczny odpoczynek racz

      im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

 

 

Strona Domu Miłosierdzia

Opolskie dla Rodziny

Joomla templates by Joomlashine