Artykuły

Intencje parafialne 29.12-05.01

 PORZĄDEK    NABOŻEŃSTW   PARAFII   OTMUCHÓW – 29.12.2019 – 05.01.2020

 

Poniedziałek – 30.12.2019

  7.00 – za ++ Antoninę Kwit, Stanisławę Popiela i ++ z rodziny   

18.00 –  o bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę M. Najśw. dla Ks. Proboszcza

          – za ++ Janinę Martynów w 50 r. śm., jej męża Andrzeja, teściów i dusze w czyśćcu cierp.  

 

Wtorek – 31.12.2019 – Św. Sylwestra, Pap.  

  7.00 – za + Małgorzatę Kęsik 

16.00 – z podz. za otrzymane łaski w 2019 roku w intencji Parafian

             oraz nabożeństwo na zakończenie Starego Roku

     

 Środa – 01.01.2020 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – NOWY ROK

 

 7.00 –w 75 r.ur. Marii Sawczuk, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą bł. Boże, zdr., opiekę M.B. Nieust. Pom.

 8.30 – za + Macieja Gładkowskiego w 14 r. śm. oraz ++ z rodziny Gładkowskich, Piesiewiczów,

            Gronkiewiczów, Storożów, Gallów i dusze w czyśćcu cierp.

10.00 – za ++ Daniela Wąchała w r. śm., Marię i Władysława Wąchała, Apolonię i Wincentego Kozik

             oraz ++ rodz. Wąchałów i Kozików

11.30 – o Boże błogosławieństwo w Nowym Roku 2020 w intencji Parafian

17.30 – II Nieszpory – modlitwa o pokój

18.00 – za ++ Stanisława Kwiatkowskiego w r. śm. i jego żonę Bronisławę

    

I Czwartek – 02.01.2020–Św. Bazylego Wielkiegi i Grzegorza z Nazjanzu, Bpa i Dra K. 

 

 7.00 – za + Jana Pasoń – od chrześniaka Janusza Pasonia z żoną z Izb

17.30 – Godzina Święta – Adoracja i modlitwa za powołanych i nowe powołania kapłańskie i zakonne

18.00 – za + Wiesława Kurp w 2 r. śm. 

          – za + Tadeusza Bojarskiego w 1 r. śm., ++ rodziców Władysława i Annę       

                                     

I Piątek – 03.01.2020

 

 7.00 – za + Józefę Kisiel w 30 dz. śm – od sąsiadów z Piławy Dolnej

16.00 – Msza św. szkolna: – w 10 r. śl. Angeliki i Daniela Kokoszka, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą

                                                o bł. Boże, dary Ducha Świętego zdr., opiekę M.B. w rodzinie

17.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Miłosierdzia Bożego

18.00 – o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. dla członkiń XVII Róży Różańcowej i za ++ z tej Róży: Waligóra

             Maria, Myjak Stanisława, Kosiorowska Helena

          – za + mamę Danutę Drobek  

             ZMIANA  TAJEMNIC  RÓŻAŃCOWYCH

                    

I Sobota – 04.01. 2020 

 

 7.00 –za + Różę–Jadwigę Mazurek w 30 dz. śm.    

17.30 – I Nieszpory Niedzielne

18.00 –  za + Ks. Radcę Emila Ojczyka w 5 r. śm.

          –  w 40 r. śl. Danuty i Jana Lasota, podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha

              Świętego, zdr., opiekę M.B. w rodzinie  

 

Niedziela II po Narodzeniu Pańskim –  05.01.2020

 

 7.00 – o bł. Boże, zdr., opiekę M.B. dla członkiń III Róży Różańcowej i za ++ z tej Róży  

 8.30 –  za + Ferdynanda Jakubowskiego w 25 r. śm.

10.00 – w 60 r. ur. Elżbiety Wąsowicz, podz. za otrzym. łaski, z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Świętego,

              zdr., opiekę M.B. w rodzinie  

11.30 – Roczki: Jan Olszowski; w 18 r. ur. Jana Magierowskiego, z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o

                           bł. Boże, dary Ducha Świętego, zdr., opiekę M.B. i Anioła Stróża 

17.30 – II Nieszpory Niedzielne

18.00 – za ++ rodziców Cecylię i Henryka Bojanowskich