Artykuły

Ogłoszenia parafialne 17-24.11

O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

                                                                17.11 – 24.11.2019

1.  Dzisiaj o godz. 17.30  II Nieszpory Niedzielne. Serdecznie zapraszamy parafian.

 

2. W dzisiejszą niedzielę 17 listopada w całym Kościele przypada, ustanowiony przez papieża Franciszka,

    Światowy Dzień Ubogich. Biskup Opolski i Prezydent Miasta Opola zapraszają w tym dniu na godz. 12.00

    na Eucharystię do katedry, a później na godz. 13.30 na wspólne świętowanie na Rynku. Spotkaniu towarzyszyć

    będzie zbiórka nowych śpiworów i kurtek zimowych dla najbardziej potrzebujących.

 

3. W przyszłą niedzielę – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

    Niedzielą Chrystusa Króla Wszechświata kończy się Rok Kościelny Liturgiczny. W refleksji chciejmy się

    zastanowić i postawić sobie pytanie:

Jaki był ten rok na drodze mojego uświęcenia?

Co uczyniłem wobec mojej przyjaźni z Bogiem, Chrystusem i Kościołem?

Jak wykorzystałem czas podarowany mi przez Pana Boga?

    Ostatnie dni roku liturgicznego kierują naszą uwagę na zagadnienie końca świata. Starajmy się

    dostrzec w wydarzeniach codzienności obecność Boga, podejmując potrzebę czuwania w każdym

    czasie. Naszą gotowość do spotkania z Chrystusem wyrażajmy udziałem we Mszy św.

  

4. W piątek przypada także wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej.

    O godz. 18.00 Msza św. w intencji muzyków naszej parafii: chóru, organistów, scholi, zespołów

     muzycznych. Serdecznie zapraszamy.

 

5. Dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej. Wszystkich nadzwyczajnych

    szafarzy Komunii św. zapraszamy na ich doroczny dzień skupienia w uroczystość Chrystusa

   Króla.  Dzień skupienia odbędzie się w niedzielę 24 listopada w uroczystość Chrystusa Króla.

   Niedziela ta jest równocześnie świętem patronalnym nadzwyczajnych szafarzy. Rozpoczęcie

   skupienia o godz. 10.30 w kościele seminaryjno-akademickim.

 

6. Okazja do spowiedzi świętej zawsze przed Mszą św.

 

7. Nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Św. Krzyża do godz. 16.00.

    Zapraszamy.

 

8. Otwarty pobór krwi odbędzie się w piątek 22 listopada 2019 r. w godzinach: 9.00 – 12.00 w Zespole

    Szkół w Otmuchowie.

 

9. Parafia Ducha Świętego w Opolu-Winowie zaprasza na weekendową sesję formacyjną, organizowaną

    przez Szkołę Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji, zatytułowaną „Szkoła Maryi”. W programie m.in.:

    konferencje, medytacja, rozmowy i uwielbienie. Rozpoczęcie w piątek 22 listopada br. o godz. 17.00 a

    zakończenie w niedzielę 24 listopada o godz. 15.00. Szczegółowe informacje i zapisy dostępne są na

    stronie www.parafia.winow.pl.

 

10.  Konferencja formacyjna dla małżeństw. Parafia Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach zaprasza  

     małżonków na spotkanie „Małżeństwo – dar i obietnica?”, które odbędzie się w sobotę 23 listopada o

     godz. 18.00 w kościele parafialnym w Opolu-Gosławicach. Spotkanie poprowadzą Monika i Marcin

     Gomułkowie – małżonkowie, prowadzący kursy przedmałżeńskie i rekolekcje dla rodzin.

 

11. Do nabycia najnowszy numer „Gościa Niedzielnego”, „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”,

     „Gazetka Parafialna”. Czytajmy prasę katolicką. Zapraszamy również do korzystania z biblioteki

      parafialnej Caritas. Piękny księgozbiór  – zapraszamy dzieci, młodzież i starszych.

 

12. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła, troskę o kwiaty.        

      Dziś miesięczna zbiórka do puszek na renowację ołtarzy naszego kościoła. Bóg zapłać!,

      a w przyszłą niedzielę na remont katedry w Opolu. Bóg zapłać!

 

13. Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

14. Do wieczności w minionym tygodniu odszedł Stanisław Ból. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a

      światłość wiekuista niechaj mu świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Opolskie dla Rodziny

Strona Domu Miłosierdzia

Modlitwa wstawiennicza

Wycieczki parafialne

 

 

Joomla templates by Joomlashine