Artykuły

Ogłoszenia parafialne 27.10-3.11

                    O G Ł O S Z E N I A       D U S Z P A S T E R S K I E

                                                                       27.10. –   03.11.2019

1.  W dzisiejszą niedzielę w kościołach, które już zostały konsekrowane, obchodzona jest rocznica

     poświęcenia kościoła. Każda świątynia obchodzi w ciągu roku szczególnie dwa święta: dzień

     swojego patrona i dzień swojej konsekracji. Dzień patrona to także dzień imienin kościoła – odpust

     parafialny. Dzień poświęcenia kościoła jest natomiast dniem jego oddania na wyłączną własność Boga,

     aby był on miejscem sprawowania kultu. Dziękujemy dziś Bożej Opatrzności za swój kościół.

    O godz. 17.30 w kościele parafialnym Nabożeństwo Różańcowe. Serdecznie zapraszamy.

 

2. W piątek  – 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych – myśli nasze kierujemy ku Bogu, który

    jest celem ostatecznym i sensem naszego życia, jak również ku rzeszom świętych, którzy ten cel

    osiągnęli. Świętość jest także udziałem każdego z nas. Gromadzimy się również przy grobach naszych

    zmarłych, aby się modlić i polecać ich dusze miłosierdziu Bożemu.

    O godz. 14.00 nabożeństwo za zmarłych z kazaniem w kościele św. Anny oraz procesja na cmentarz.

 

3. W sobotę – 2 listopada – Dzień Zaduszny – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.

    Nasze zamyślenie o śmierci, przemijaniu i wieczności niech będzie okazją do odnowienia wiary w życie

    wieczne, w sąd Boży, w odpowiedzialność człowieka przed Bogiem za swoje życie. Uczą nas tego i

    przypominają nam o tym groby naszych przodków – zwłaszcza tych, którzy swoje życie oddali, aby inni

    żyć mogli. Dusze czyśćcowe oczekują od nas modlitewnej pomocy. Zapraszam do udziału we Mszy św. i

    modlitwy różańcowej za zmarłych wspominanych w wypominkach. Wypominki i różaniec za zmarłych

    będzie odmawiany również w ciągu tygodnia przed Mszą św. wieczorną o godz. 17.30.     

 

4. W listopadowe dni, częściej niż kiedykolwiek w ciągu roku pamiętamy o naszych zmarłych. Nasza

    modlitwa, ofiara, cierpienie a zwłaszcza możliwość zyskiwania w tych dniach odpustów, które są

    udziałem w duchowym skarbcu Kościoła, niech staną się rzeczywistym gestem wyciągniętej pomocnej

    dłoni i życzliwego serca. Niech przez to staną się też wyrazem odnowionej wiary w życie wieczne i

    wdzięczności wobec zmarłych za wszelkie dobro, jakie w życiu od nich kiedyś otrzymaliśmy.

W Katechiźmie Kościoła Katolickiego czytamy:

„Kościół pielgrzymów od zarania religii chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych, a ponieważ święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli od grzechów uwolnieni (2 Mach 12,45), także modły za nich ofiarowywać. Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawi, że staje się skutecznym ich wstawiennictwo za nami”.

Odpusty za zmarłych: od Uroczystości Wszystkich Świętych:

a)Wierni, którzy nawiedzą kościół, kaplicę dziś od południa i przez cały Dzień Zaduszny

    mogą dostąpić odpustu zupełnego, który można ofiarować za zmarłych. Według

   obowiązujących przepisów można go uzyskać tylko jeden raz. W czasie nawiedzenia

   należy odmówić: Ojcze nasz, Wierzę oraz wypełnić inne warunki jak: spowiedź św.,

   Komunia św. i modlitwa w int. Ojca Św. np. Pod Twoją obronę.

             b)Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za

                zmarłych, mogą uzyskać odpust za dusze w czyśćcu cierpiące. Odpust ten jest zupełny w

                dniach od 1 – 8 listopada, a w inne dni roku jest cząstkowy.

5. W tym tygodniu przypada I Piątek i I Sobota Miesiąca. Zapraszamy na nabożeństwa.

     Spowiedź św. pierwszopiątkowa od godz. 17.00

     Miesięczne odwiedziny chorych w sobotę 9 listopada od godz. 8.30.

 

6. Okazja do spowiedzi świętej przed Wszystkimi Świętymi w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek

     od godz. 17.00 oraz zawsze przed Mszą św.

7. W sobotę o godz. 16.00 nauka przedchrzcielna.

8. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Św. Krzyża do godziny 16.00.

9. W niedzielę, podczas Mszy św. będziemy gościć zespół muzyczny z Tarnopola.

10. We Wszystkich Świętych na cmentarzu będzie można złożyć ofiarę na Katolickie Stowarzyszenia Domu

      Miłosierdzia w Otmuchowie.

11. W piątek młodzież ze szkolnego koła PCK przy Zespole Szkół w Otmuchowie będzie sprzedawać

      znicze na cmentarzu. Dochód przeznaczony na pomoc potrzebującym z naszej gminy.

 

12. Do nabycia najnowszy numer „Gościa Niedzielnego” z płytą DVD “Bernadeta – Cud w Lourdes” cena 6 zł,

      „Mały Gość Niedzielny”, „Dzień Pański”, „Gazetka Parafialna”. Można pobierać kartki na wypominki.

13. Dziękuję – Bóg zapłać za troskę o czystość naszego kościoła, opiekę nad kwiatami.

      Troszczmy się o czystość naszego cmentarza!

14.  Życzymy parafianom i gościom w bieżącym tygodniu wiele Bożego błogosławieństwa!

 

15. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli: Helena Burska, Jacek Mizerski. Wieczny odpoczynek racz

      im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.Og

Opolskie dla Rodziny

Strona Domu Miłosierdzia

Modlitwa wstawiennicza

Wycieczki parafialne

 

 

Joomla templates by Joomlashine